Dagens nyhet

 • Nøden i India kaller på vår oppmerksomhet

  Helt siden 2012 har MJL støttet vellykkede misjonsprosjekt i India. Hundrevis av foreldreløse barn har en tid fått hjelp på barnehjem som MJL har betalt. De er tatt hånd om nå. 24.000 kasteløse i 12 landsbyer kan hver dag prise seg lykkelige for å ha rent vann fra egen brønn i sin egen landsby. De trenger ikke å drikke urent vann fra en uren kilde mange kilometer unna. Snart skal vi sette i gang bygging av brønn nr. 13 og 14.

  Vår evangelist, Timothi Kota, er blitt hindret fra å bygge nye brønner på grunn av koronaviruset. Snart vil staten lette på restriksjonene. Da starter Kota straks arbeidet med å bygge brønner.

  Vår evangelist kan fortelle at det er stor nød blant de fattige der. De sulter siden de ikke kan få tak i mat fordi de ikke har penger til å kjøpe mat. Kota ber MJL om å tre støttende til i en stor krise i verdens mest folkerike stat. Vi vil gjøre så godt vi kan så langt midlene kommer inn til oss. Gi din støtte til MJL så vil vi fordele støtten på våre mange prosjekter. India, Canada og Norge står øverst på listen. Norge ja, i vårt avkristnede land trengs det mer og mer misjonsvirke.

  «Kast ditt brød på vannet, for i tidens løp skal du finne det igjen.» (Pred 11:1)

  «Den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse.» (2 Kor 9:6)

 • Bibelkurset «Himmelpasset» er på engelsk

  Bibelkurset «Himmelpasset» er på engelsk og dekker de vik­ tigste sidene ved kristendom­ men.

  Kurset har slående illustra­sjoner, bilder, eksempelfor­ tellinger og mange bibel­ henvisninger. Diplomer ved fullførelse av begge delene.

  Folk fra alle klasser og reli­ gioner kan her bli kjent med evangeliet, hva det innebærer å bli frelst og ha tro på Jesus Kris­ tus. Kurset berører alle kristen­ dommens viktigste sider. Det består av to deler med mange spørsmål og svar som hver en­ kelt student kan finne ut av.

  Dette er en minibibelsko­ le som kan tas ned via nettet. Mange forkynnere i India og Pakistan har etterspurt kurset. Jeg håper at det vil føre til at fle­ re vil bli frelst og bedre kunne følge Mesteren.

  Kurset er også tilgjengelig på norsk. Vær velsignet!

  Last ned her:

  The Passport to Heaven, part 1

  The Passport to Heaven, part 2

 • Jesu gjenkomst og Antikrist

  Bibelen forteller med klartekst at før Jesus kommer igjen, vil det komme et stort frafall fra konservativ, kristen tro. Et tegn på at Jesu hovedmotstander, Antikrist, er i anmarsj. Men hvem kommer først?

  Bibelen forteller med klartekst at før Jesus kommer igjen, vil det komme et stort frafall fra konservativ, kristen tro. Et tegn på at Jesu hovedmotstander, Antikrist, er i anmarsj. Men hvem kommer først?

  Paulus grunnla menigheten i Tessalonika under sin andre misjonsreise. Under sitt besøk der hadde han grundig forklart sitt syn på endetiden. Nyfrelste trenger også å høre forkynnelsen om Jesu gjenkomst! Paulus hadde forkynt at oppstandelsen og bortrykkelsen av menigheten skulle komme før «Herrens dag» – den 7-årige trengselsperioden som skulle komme over hele jorden (1 Tess 1:10).

  Vranglære. Men nå hadde noen vranglærere skrevet til menigheten og sagt «at Herrens dag alt er her» (2 Tess 2:2). Altså var de troende i menigheten blitt latt tilbake. De hadde ikke vært rede, noe måtte ha vært galt med deres tro og liv – trodde de. De var fortvilet over dette. Derfor måtte Paulus skrive et trøstens brev til dem med klargjøring av sitt syn: Bortrykkelsen hadde slett ikke skjedd, av tre årsaker som vi snart skal se på.

  Appropos frafall fra troen: Det er nettopp det som skjer i dag. Alt som har med kristen tro og moral å gjøre, er i ferd med å bli fjernet fra vårt samfunn. Mange kirker er i ferd med å gå i oppløsning. For fredens skyld, legger kristne og kirkeledere seg flate for den antikristelige ånd. De orker ikke å stå imot den stadig stigende forfølgelsen og aksepterer litt etter litt vranglære angående bibelsk tro, liv og lære. Dette er et endetidstegn. Før Antikrist åpenbares for verden, vil vårt samfunn prepareres for hans komme. Derfor sier Paulus:
  2 Tess 2: 3

  Ordet «frafall» her står i bestemt form. Dette indikerer at det er snakk om et spesielt frafall, ikke vanlige frafall fra troen som skjer hele tiden. Et av de store endetidstegn er at folkemasser faller fra troen på Jesus som Guds Sønn og hans lære. Mange vil vende ryggen til konservativ kristen tro og moral. Altså: På Paulus tid hadde det verken vært et stort frafall fra troen og heller ikke hadde verdensherskeren Antkrist vist sin ankomst. Dessuten ville han jo først komme etter bortykkelen. Og bortrykkelsen hadde ennå ikke funnet sted! Men etter bortrykkelsen ville han «åpenbares» (2 Tess 2:3.6.8). Derfor kunne medlemmene i menigheten i Tessalonika roe seg ned. Bortrykkelsen hadde ikke funnet sted.

  Dernest vil følgende skje:

  «For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som holder igjen, må bli tatt bort. Da skal den lovløse åpenbares.»
  2 Tess 2:7–8

  Dette beskriver bortrykkelsen av Guds menighet. Dette skjer rett før Antikrists fremtreden som verdensleder. Ordet «anti» betyr «imot» eller «i stedet for». Antikrist er imot Kristus og vil prøve å ta hans plass i menneskenes hjerter og som Gud og verdensleder. Ingen i dag vil kunne vite hvem han er. De troende er kommet til himmelen før han står frem! Paulus tidfester bortrykkelsen og sier at den vil komme før Antikrists fremtreden:

  «Da skal den lovløse åpenbares.»
  2 Tess 2:8

  Hvem er det som «holder igjen»? Det er de kristne. Ifølge Jesus skal vi være «jordens salt» og «verdens lys» (Mat 5:13–14). Vi skal vise vei til Frelseren – og vi skal bremse og forhindre forråtnelsen i våre samfunn. Forråtnelsen kommer av vranglære og brudd på Guds bud. Antikrist har ennå ikke frie tøyler til å kneble en hel verden. Mange troende står fast i troen, ber og forkynner Kristus rundt om i verden – på tross av det store frafallet som nå finner sted. Mange kristne står imot det antikristelige presset. Derfor kan Antikrist ennå ikke vise seg for verden, men vi kjemper mot Antikristens ånd, for den forbereder Antikrists komme:

  «Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.»
  1 Joh 4:3

  Det er for mye åndelig motstand blant de levende kristne til at Antikrist kan ta over verden. Dette betyr at frafallet før Antikrist viser seg, ikke vil bli komplett før etter bortrykkelsen. Mange vil stå imot, kjempe og lide. Paulus skildrer bortrykkelsen slik:

  «Bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort.»
  2 Tess 2:7

  Med andre ord: De som ikke «holder igjen» vil ikke bli «tatt bort». Flyter du med strømmen som en død fisk eller står du imot presset og viser derved at du har liv i Gud?

  Gud kaller oss til et hellig og overgitt liv, uten å gå på akkord med det vi står for – sann kristendom. Vi skal «rykkes oss opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Trøst da hverandre med disse ord.» (1 Tess 4:17–18) Verdens nåværende tilstand med en rekke endetidstegn viser at det kan skje når som helst. Hvis du ikke har tatt imot Jesus ennå, bør du gjøre det straks.
  Jesus vil komme brått og uventet:

  «Men midt på natten lød det et rop: Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte!»
  Mat 25:6

  Hvor er det blitt av ropet – forkynnelsen om Jesu gjenkomst i våre menigheter? Bare ti prosent av dagens forkynnere taler om Jesu gjenkomst. La oss få frem vekkeropet til vår verden. Profetiene om Jesu komme er engasjerende og vekker oss til ettertanke. Bibelen er en profetisk bok, og Jesus er Bibelens største profet. Bibelforskere mener at 28 prosent av Bibelen er profetisk.

  Jesus ønsker ikke å komme til en sovende menighet, men til en som er brennende. Mange vil ikke være rede når han kommer, de mangler olje på sine lamper (Mat 25:1–13). De mangler liv i Gud og elsker verden mer enn Guds sak. Bibelen forteller oss at mange vil bli «latt tilbake» (Mat 24:40). Latt tilbake til en 7-årig trengselsperiode i en verden som da vil være under Guds dom og under Antikrists herredømme.

  Jeg tror ikke at Jesus vil komme tilbake til et synkende skip. Jeg tror på vekkelse i endetiden. I Åpenbaringen står det:

  «La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede.»
  Åp 19:7

  Hvis du ennå ikke har tatt imot Jesus, kan du gjøre det ved å omvende deg fra dine synder, tro evangeliet og be frelsesbønnen på side 22 i Legedom. La meg få høre fra deg slik at vi kan få sende deg litteratur omkring emnet.

  Svein-Magne

 • Innvielse av brønn nr. 16 blant de kasteløse: Takknemlige kvinner i lange rekker

  Den 26. august 2021 vil være en spesiell dato for innbyggerne i landsbyen Kesanupalli i delstaten Andhra Pradesh i India.

  På denne dagen sto brønn nr. 16 ferdig i denne landsbyen på 3000 fattige innbyggere, tilhørende gruppen de kasteløse. På denne dagen arrangerte vår evangelist Timothi en innvielsesfest med fokus på den nye brønnen.

  Tidligere hadde folk i landsbyen Kesanupalli inderlig bedt ham om en brønn. De hadde hørt om MJL sitt brønnprosjekt i India. «Nå må dere komme til oss!» lød ropet fra en landsby hvor alle drakk vann fra urene kilder. Både barn, unge og eldre er blitt syke og noen har dødd på grunn av urent vann der i landsbyen. Men den 26. august i år er en merkedag i landsbyen. Fra denne dagen strømmer det rent vann fra en brønn som er 100 meter dyp. Den har elektrisk pumpe og to vannuttak.

  Helt siden april 2015 har Misjonen Jesus bygd brønner i India. De 12 første ble satt opp rett utenfor storbyen Chennai. Nå har vi fortsatt brønnprosjektet i staten Andhra Pradesh. Til nå har rundt 40.000 mennesker fått rent vann i India, takket være støttepartnere fra vår stiftelse.

  Nå kan du, som støtter vårt misjonsarbeide, glede deg sammen med 40.000 kasteløse i India.

  Se bilder fra innvielsen i landsbyen Kesanupalli og gled deg sammen med mange fattige indere som har fått et mye bedre liv. Takket være din misjonsgave!

  Snart skal vi bygge brønn nr. 17. Takk for fortsatt støtte til vårt store misjonsarbeid gjennom september­-gaven!

  Brønnborerne: Her begynner brønnbyggerne i Andhra Pradesh brønnboringen, på jakt etter rent vann i en dybde på 100 meter.

  Takknemlige kvinner: Tradisjonen tro er det kvinnene som må lete etter vann. De må gå mange kilometer før de finner vann, som oftest forurenset av dyr og miljø. En brønn med rent vann er en ny dag i deres liv. Her står de klare til å fylle sine fargerike plastkrukker.

 • NY OPPSTART AV TELEKIRKEN: 26. september!

  Nå er Telekirken endelig tilbake igjen på onsdager kl.20/21. Vi fått et nytt telefonnummer med vanlig telefontakst: 955 15 160. Velkommen tilbake!

  Da MJL av sluttet teletorget den 10. juli i år, ble også telekirken satt på hylla, for den var tilknyttet teletorget. Nå er Telekirken endelig tilbake igjen. Oppstart er den 26. september kl. 20 og 21. Nå har vi fått et nytt telefonnummer med vanlig telefontakst: 955 15 160

  Mange har savnet Telekirken etter at den ble satt ut av systemet den 10. juli i år. En mann ringte til oss og fortalte at Telekirken var ukens høydepunkt for ham. Han håpet at den snart ville komme tilbake. Nå får han sammen med mange andre, sitt ønske oppfylt.

  Før kostet det 100 kroner for å delta på et møte i Telekirken. Av dette beløpet fikk MJL 74 kroner. Resten gikk til
  staten og et teleselskap. Det var en moderne måte å ta opp kollekt på, samtidig som vi fikk presentert et budskap. Originalt og fint! Akkurat som når man selger en kristen bok eller tale-CD.

  Men nå får MJL ikke en øre i kollekt. Nå gjelder det kun å få ut et budskap. Men – lik vanlige møter har vi i
  Telekirken en mulighet å ta opp kollekt: Når som helst før Telekirken starter – eller etter at den har avsluttet, kan lytterne gi sin kollekt ved å ringe MJLs givertelefon (døgnåpen). Nummeret er: 822 06 111.

  Når man ringer dette nummeret, hører man etter noen ring et «pling» og en stemme som sier at nå har du gitt 250 kroner. Beløpet vil komme på innringers telefonregning. Videre vil beløpet bli satt inn på MJLs konto. Vil man gi 500 kroner eller mer, er det bare å ringe to eller flere ganger.

  Takk til alle som vil støtte oss på denne måten!

  Velkommen tilbake i Telekirken onsdag den 26. september kl. 20 og 21 og hver onsdag fremover! Ring telefonnummer 955 15 160 for å komme inn.

 • MJL SLUTTER MED TELETORG: Nytt forbønnsnr: 38 15 00 50

  Den 9. juli avslutter vi våre teletorgnumre, både forbønnsnumrene og numrene som er knyttet til andakter.  Forbrukertilsynet har anmodet oss om det for ikke å komme inn under Lov om alternativ behandling.  Nå blir det vanlig takst å ringe til oss!

  Vår advokat, John Christian Elden, har slått fast at vår misjon ikke hører inn under Lov om alternativ behandling, selv med teletorgnumrene.  Vi er ganske enkelt en kristen misjonsorganisasjon som forkynner evangeliet til frelse og legedom.  Arbeidet kan ikke sammenlignes med behandling, for vi driver kun med forbønn, sjelesorg og forkynnelse.  I tillegg støtter vi virksomheter som driver et sosialt arbeid rundt om i verden.

  De årlige teletorg-inntektene på ca. 2,5 millioner kroner dekket ikke engang utgiftene som er forbundet med denne telefontrafikken.  Dette til tross – vi har valgt å trekke oss fra teletorget for å dempe støyen fra kritikerne.  Vi vil heller prøve å øke inntekten ved å be våre misjonsvenner om å gi litt mer.

  Fra og med den 10. juli 2018 ble det altså vanlig takst å ringe til oss for å få forbønn.  Da kan hvem som helst ringe vårt forretningsnummer 38  15 00 50.  Uten teletorginntektene får vi ca. 2,5 millioner kroner mindre å rutte med.  Vi anmoder våre misjonsvenner om å gi f.eks. 20% mer når de gir sin gave.

  En idé kan være å ringe givertelefonen hver gang man har ringt og fått forbønn – på frivillig basis.  Det blir som å gi kollekt i kirken etter en preken.  Hvis noen vil gjøre dette, er givernummeret

  822 06 111  (Kr 250 pr. oppringning.)

  Når du ringer dette nummeret, får du høre at du nå gir 250 kroner til Misjonen Jesus Leger.  Etter at du hører et pip, har du gitt din gave.  Da kan du legge på.  250 kroner vil bli registrert på din telefonregning.  Enklere kan det ikke gjøres.  Ønsker du å gi 500 kroner, ringer du på nytt igjen, venter på pipetonen og legger på.  Ringer du fire ganger, har du gitt 1000 kroner, osv.

  Selvsagt kan du gi din gave gjennom Vipps-nummeret vårt:

  10 38 69

  Eller gi på vår bankkonto: 3100 31 31001 eller 9791 11 10001.

  Hjelp oss gjennom en vanskelig tid!  Gud skal rikelig velsigne deg rikelig tilbake!

  Svein-Magne Pedersen

 • John Christian Elden, høyesterettsadvokat: – Ingen lovbrudd i de spørsmål VG har reist!

  På vegne av Svein-Magne Pedersen avviser advokat John Christian Elden at predikanten bryter loven gjennom sin virksomhet: – Ingen lovbrudd!

  John Christian Elden, høyesterettsadvokat:

  «Stiftelsen er en ideell organisasjon som drives i samsvar med norsk lov. Den er tuftet på religiøse oppfatninger og tro. Den driver ikke medisinsk virksomhet, men går i forbønn. Forbønn kan enten skje ved at trosfeller oftest gratis tar direkte kontakt ved oppmøte, på e-post, ved brev – eller ved frivillig bruk av teletorgtjenesten. Av stiftelsens omsetning i 2016 på rundt 17,6 millioner, kommer 2,6 millioner fra ulike teletorgtelefoner. 177 000 brev er sendt ut med porto til de som har kontaktet stiftelsen. Ingen krever betaling, men kollekt er en sentral del av finansieringen i alle trossamfunn. 75 prosent av midlene er anvendt til stiftelsens ideelle formål, mens 15 prosent er medgått til administrasjon og utgifter. Stiftelsestilsynet vokter over at ingen midler brukes privat eller utenfor det lovlige formål.

  Stiftelsen er kjent med at enkelte leger er kritiske til forbønn og religion som ikke kan bevises ved fysiske bevis. Slik har det vært siden tidenes morgen.

  Det er innenfor religionsfriheten både å argumentere for og å argumentere mot tradisjonell medisin og troen på metafysiske krefter som fyller en med bevisstheten om at noen eller noe er hellig. Ikke minst er det for mange en måte å finne roen på, og som svært mange er godt fornøyde med. En jurist vil alltid kunne argumentere for at all religion er bedrageri ved at det er bevisproblemer knyttet til både Gud, Jesus og Den Hellige Ånd. Svein-Magne Pedersen har selv gitt ut en bok der han presiserer at Jesus ikke er imot medisinsk behandling. Medisiner forkynner han at er en del av Guds skaperverk. Han har ikke frarådet noen å gå til lege eller å bruke cellegift dersom legen anbefaler dette, selv om han er kritisk i noen private fremprovoserte samtaler VG har tatt opp uten hans samtykke. Hans skepsis og uttalelse om at celleGIFT i noen tilfeller kan være barbarisk og utdatert har han fra boken «The end of illness» av medisinsk professor David B. Agus. Boken var nr. 1 på New York Times bestselgerliste. At 2 av 3 ikke blir bedre med cellegift, har han fra Kreftforeningens medlemsnytt nr 1/2014.

  Stiftelsen driver ikke med virksomhet som omfattes av lov om alternativ behandling, og ingen trossamfunn – mer enn leger – kan gi løfter om å kurere alvorlig sykdom. I de skriftlige brev stiftelsen sender alle som ber om forbønn heter det bl.a.: «Jeg er ikke Gud og kan selvsagt ikke love noen helbredelse». Videre står det «Gud benytter både [medisin og bønn] for å tilføre helse til syke mennesker. Derfor pleier jeg aldri å si til de syke at de skal kutte ut medisiner eller medisinsk behandling. Å kutte ut medisinsk hjelp er uforsvarlig. Føler du at du er blitt feilmedisinert eller at medisinene skader mer enn hjelper, bør du ta kontakt med din lege».

  Bønn er ikke og kan ikke være noe legemiddel. Det foreligger slik jeg ser det ingen lovbrudd – hverken systematiske eller enkeltvis – i de spørsmål VG har reist».

 • GUDS MIRAKELPREDIKANTER VINNER!

  Kristen Koalisjon Norge (KKN) har visst i over to måneder at VG har forberedt et bredt angrep på evangelistene Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen for deres frimodige tro og praksis av helbredelse i Jesu Navn. 

  Av: Jan-Aage Torp

  KKN takker Gud for begge disse Gudsmenn. Selv om vi har et tettere forhold til «Norges Billy Graham», verdensevangelisten Svein-Magne Pedersen, vil vi benytte anledningen til å uttrykke vår dypeste respekt for Tom Roger Edvardsen som gir håp til mange mennesker i Norge og i utlandet om frelse og helbredelse fra sykdom.

  KJÆR OG ELSKET

  Svein Magne Pedersen er en tungvekter i den åndelige verden, men han er også kjær og elsket av det norske folk.

  Da mangeårige programleder for TV2 Holmgang Oddvar Stenstrøm ble spurt av media om hans største opplevelse som programleder for Holmgang gjennom en årrekke, svarte han uforbeholdent at Svein-Magne Pedersens helbredelsestjeneste på direktesendingene i TV2 hadde gjort det sterkeste inntrykk på ham. Det samme har Stenstrøms forgjenger Per Ståle Lønning sagt.

  Svein-Magne er blitt allemannseie. Folket elsker ham fordi hans smittende tro og begeistring for Jesus Kristus blir formidlet til den enkelte som får forventning om at Bibelens ord om legedom ved Jesu sår har gyldighet idag.

  JEG FÅR HÅP

  Selv har jeg vært alvorlig syk med diabetes 1 siden 2001, med omfattende komplikasjoner i de fleste kroppsdeler. Jeg lever av Guds nåde, Ainas kjærlighet, og en sterk kallsopplevelse.

  Men i mine mange, mange, mange samtaler og opplevelser med min venn Svein-Magne har jeg aldri følt noen dom over at jeg ikke er blitt helbredet. Svein-Magne har bedt og bedt og bedt for meg.

  Ennå er jeg ikke blitt frisk.

  Men en dag skjer det.

  Jeg takker Gud for at Svein-Magne gir meg tro på helbredelse mens jeg lever på jorden!

  BRYTER VG STRAFFELOVEN?

  På VGs lederside i dagens utgave tar avisens kommentator Frithjof Jacobsen et voldsomt oppgjør med Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen.

  At VG som landets nest-største dagsavis har en mening om helbredelse, er rett og positivt.

  Men når avisens offisielle kommentator bygger sine vurderinger på et sammensurium av ulovlige metoder og løgnaktige påstander i avisens 27-sider lange presentasjon av helbredelsens tjeneste – da er dét uetisk og trolig ulovlig.

  Vi har lest igjennom VGs omfattende artikler idag, og vi må lese både to og tre ganger før vi vil konkludere. Men vårt inntrykk er at VG har brudt Vær Varsom-plakaten på en rekke punkter, men enda alvorligere er det at ansvarlig redaktør Gard Steiro har trolig også gjort seg skyldig i brudd på straffelovens § 269 om Redaktørens ansvar for innholdet i trykt skrift eller kringkastingssending:

  «Den som treffer avgjørelse om innholdet i et trykt skrift eller en kringkastingssending, er strafferettslig ansvarlig dersom det der offentliggjøres noe som ville ha pådratt redaktøren ansvar etter noen annen lovbestemmelse om han hadde kjent til innholdet.
  Straffen etter første ledd er bot eller fengsel inntil 6 måneder. Det kan ikke idømmes strengere straff enn etter den lovbestemmelse som ville ha vært anvendelig om den ansvarlige hadde kjent til innholdet.

  Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse på den som godtgjør at det ikke kan legges ham noe til last med hensyn til kontroll med innholdet eller tilsyn eller rettledning eller instruks for hans stedfortreder, medarbeidere eller underordnede. Medvirkning straffes ikke.»

  Vi vil komme tilbake til dette.

  STYRESMAKTEN

  Vi er overbevist om at Gud strider for Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen i denne situasjonen. De ha ingen grunn til å frykte. Vi tror at deres tjeneste vil ekspandere mer enn noen sinne etter dette.

  Vår erfaring og innsikt i Bibelen forteller oss også at Gud lar ikke VGs destruktive adferd passere. Den saken overlater vi til HAM som dømmer rettferdig.

  Samtidig er vi veldig oppmerksom på at Det nye testamentet ber oss om å ta styresmakten og lovgivningen på alvor. Apostelen Paulus fastslo dette i Romerne 13:1-5, slik at vi skal vite at det er ikke rett å legge oss servilt og underdannig ned når vi møter forfølgelse og urettferdighet:

  «​Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det, skal få sin dom. For de som styrer, skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros. Styresmakten er en Guds tjener, til beste for deg. Men gjør du det onde, har du grunn til å være redd. For styresmakten bærer ikke sverd uten grunn, men er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde. Derfor er det nødvendig å være lydig, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld.»​

  Norges Lover forbyr slett ikke kristen forkynnelse og virksomhet, og forbyr heller ikke bønn for syke. Tvert imot fastslår Grunnloven at Norge bygger på en kristen og humanistisk arv. Dét omfatter bønn for syke, og dét omfatter retten til å samles for å praktisere sin tro. Konventikkelplakaten ble opphevet i 1842.

  Norges Lover forbyr slett ikke å tro på guddommelig helbredelse. Og enhver har rett til å oppsøke helse-råd og helse-hjelp fra andre enn skolemedisinens representanter. Endog Kreftforeningen advarer selv mot skadevirkningene av cellegift-behandling.

  Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen utøver trosbasert virksomhet som er i fullt samsvar med Norges Lover og kristen etikk.

  HØYESTERETTSADVOKAT ELDEN

  Svein-Magne Pedersen har engasjert høyesterettsadvokat John Christian Elden som forsvarer allerede på et tidlig stadium i denne saken. Dét mener vi er klokt og fremtidsrettet.

  Undertegnede er takknemlig for den forsvarer-oppgave som høyesterettsadvokat Per Danielsen har for oss i andre saker. Danielsen og Elden er Norges fremste.

  Per Danielsen har gitt oss tro på at det finnes et rettsvern når media går bokstavelig talt over lik for å ødelegge vårt omdømme og knuse vår tjeneste. Det finnes betydelig rettspraksis i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg for å dømme medier som har gått uetisk frem for å ødelegge endog kjente personer.

  Det kan hende at Svein-Magne Pedersen og John Christian Elden må vurdere rettslige skritt. Loven og rettspraksis er på Svein-Magnes side.

  SEIER I JESU NAVN!

  Denne kampen går til full seier for helbredelsens tjeneste i vårt land. VGs tendensiøse og uetiske adferd vil kun svekke dem selv. Kanskje blir de endog ugjenopprettelig svekket. Folk flest misliker at media bruker knep for å knuse våre helter og og frata oss håpet om et bedre liv. Sånne medier har sett sine beste dager.

  Helbedelse ved Jesu sår er et håpets budskap som det norske folk trenger. Det er frelse og helbredelse i Navnet Jesus!

 • Gud, naturlovene og Åndens kraft

  Fra tid til annen blir jeg beskyldt for å hindre syke i å oppsøke sin lege. Når jeg hører slikt, blir jeg opprørt. Det har jeg aldri gjort! Som helbredelsespredikant fokuserer jeg selvsagt mest på de guddommelige lovene – slik som Bibelen gjør det – men ikke på bekostning av naturlovene. Denne ganger skal vi ha fokus på emnet Gud, naturlovene og Åndens kraft.

  Tilværelsen består av to lover: naturlovene og de guddommelige lovene. Gud legger sine planer og opererer fritt og uhemmet på begge felt. Gud har skapt oss og gir oss kraft til å leve, men vi alene har ansvaret for vedlikeholdet. Vi trenger å forebygge sykdom og en for tidlig død med et sunt kosthold, et sunt levesett og med bønn til Gud om et langt liv. Vi trenger også å lytte til råd fra leger og naturterapeuter og vurdere hva de har å si. Jeg tror at vi kan takke oss selv for de fleste sykdommer som rammer oss. Likevel – gang på gang opplever jeg at til tross for at man har levd usunt og er syke på grunn av det, kan Gud gi oss nåde og helbredelse. Men her gjelder også loven:

  «Det et menneske sår, det skal han også høste.» (Gal 6:7)

  Kan våre stressfulle liv og dårlig ernæring hindre Gud fra å helbrede oss? Stress og feilaktig kosthold er årsaken til mange sykdommer. Gud vet at uten en snuoperasjon vil sykdommer komme tilbake. Kan Gud noen ganger vente med å helbrede oss til vi forandrer kurs?

  Jeg leste en gang en historie om en kvinne på 61 år som ikke hadde tatt hensyn til sitt legeme, levde usunt og spiste usunn mat. Som 61-åring snudde hun helt om og begynte å leve sunt. Etter hvert ble hun så sprek at hun kunne gå turer på fjellet. Kvinnen levde til hun var 104 år! Det er aldri for sent å snu! I Det gamle testamentet fins det flere forskrifter om sunn og usunn mat. Selv om vi ikke lever under loven, kan de inneholde sunne prinsipper som vi i dag kan ha nytte av å følge.

  Legekunstens far, Hippokrates (460-377 f. Kr.), sa: «La din mat være din medisin og din medisin være din mat.» En viktig sannhet å etterleve.

  Det fins en bønn i Salmenes bok om ikke å dø en for tidlig død:

  «Jeg sa: Min Gud, ta meg ikke bort midt i mine dager! Dine år varer fra slekt til slekt.» (Sal 102:25)

  Når vi lever sunt og rett for Gud, kan vi også be om at Gud skal holde sykdom borte fra oss:

  «Dere skal tjene Herren deres Gud, og han skal velsigne ditt brød og ditt vann. Og jeg vil holde sykdom borte fra deg.» (2 Mos 23:25)

  Salme 91 beskriver løfter om å bli bevart fra pest, sott og andre plager. I Det gamle testamentet har vi flere bønner om beskyttelse og bevarelse. Det er en viktig bønn i vår tid hvor sykdommer herjer, skader, svekker og ødelegger så mange mennesker. Jeg har nylig skrevet en bok med 365 løfter fra Bibelen om bevarelse fra alt vondt rundt oss. Bokens tittel er: Fri oss fra det onde.

  For noen år siden, da frykten for svineinfluensa truet Norge, laget jeg en andakt med bønn om beskyttelse. Da så andakten «SOS Helse» dagens lys. Mange pleier å ringe til denne bønnetelefonen med løfter om beskyttelse både for sykdom og farer for ulykke på reiser (820 750 05). Vi kan slå fast at det er bibelsk å be om et langt liv og om guddommelig beskyttelse. Det kommer ikke automatisk, men bør være en del av vår daglige morgenbønn.

  Jesus er ikke imot god medisinsk behandling. Han godkjente legeyrket:

  «Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt!» (Luk 5:31)

  I lignelsen om den barmhjertige samaritan henviser Jesus til bruken av datidens medisiner (olje og vin) i sin eksempelfortelling om hva barmhjertighet er. I denne fortellingen står det om en samaritan som viste omsorg for en mann som lå halvdød ved veien på grunn av et overfall. Han «forbandt sårene hans og helte olje og vin i dem» (Luk 10:33-34). Samaritanen førte mannen til et herberge og ga ham pleie der. På denne tiden ble olje brukt av datidens leger for å rense sår. Vin ble brukt for å desinfisere sårene.

  Men når medisiner skader mer enn de helbreder – eller tar liv, må vi si stopp! Vi kan ikke godta at leger feilmedisinerer eller overmedisinerer sine pasienter. Da bør man klage til legen. Hvis han ikke vil høre på oss, bør man bytte lege eller sende klagen til høyere instans. Som eier av våre legemer er Gud selvsagt imot medisiner og behandlinger som skader mer enn de hjelper. Å skade hans skaperverk, gjør ham vondt, for han har en arbeidsplan for oss alle. Paulus sier: «Legemet … er for Herren, og Herren for legemet.» (1 Kor 6:13)

  En norsk helseminister innrømmet på tv for noen år siden at rundt 5000 mennesker dør hvert år i Norge på grunn av feilmedisineringer og feilbehandlinger. Vi vet også at om lag 15.000 lider under bivirkninger av skadelige medisiner og feilbehandlinger av leger hvert år i Norge. Dette er store og ufattelige lidelser blant det norske folk! Helsenorge har mye å svare for og rette opp! Nok om det i denne omgang.

  I sin plan for vår helse og velvære kan Gud veilede oss til å benytte oss av naturmetoden. Fortellingen om Daniel og hans tre venner i landet Babylon gir oss en indikasjon om det.

  «Men Daniel satte seg fore i sitt hjerte at han ikke ville gjøre seg uren med kongens fine mat og med vinen som han drakk.» (Dan 1:8)

  Daniel ba den øverste hoffmannen om å få spise grønnsaker og å drikke vann i ti dager i stedet for å spise kongens mat. Resultatet var positivt: «Og da de ti dagene var gått, viste det seg at de så bedre ut, og at de var i bedre hold enn alle guttene som hadde spist av kongens fine mat.» (Dan 1:15)

  Etter dette fikk Daniel og hans venner lov til å spise bare grønnsaker og drikke vann i stedet for kongens vin. Jeg hørte om en familie på Sørlandet hvor alle var syke. Så la de om kostholdet og ble nærmest vegetarianere. Alle ble kvitt sykdommene sine. Jeg kjenner en kvinne som led av smerter i fingerleddene. Så gikk hun over på lavkarbo. Da forsvant smertene i hendene etter kort tid, og hun gikk straks ned i vekt. En vitenskapsmann hevdet for en tid siden at hvis man går en halv time hver dag, vil man kunne leve opp til ti år lenger. Noe å tenke på!

  Kan Gud noen ganger helbrede gjennom naturlovene sine? Absolutt! Noen ganger må vi gi ham ære på grunn av hans legedom i naturen. Allerede i Bibelens første kapittel står det om Guds naturmedisin:

  «Og Gud sa: Se, jeg har gitt dere planter som sår seg over hele jorden, og hvert tre som setter frø. Det skal være føde for dere.» (1 Mos 1:29)

  Mange medisiner er laget ut fra Guds skaperverk. Derfor kan Gud benytte seg av leger og dagens medisin for å kurere oss. Indirekte bør også Gud få æren for helbredelse gjennom skolemedisin. For det første: Gud har gitt forskere forstand på å finne frem til helbredende stoffer i skaperverket. Dernest: Det er den legende kraften i hans skaperverk fører til helbredelse.

  Flere ganger har jeg sett at de jeg ber for, blir mye bedre etter forbønn. Den syke begynner så på gode medisiner eller naturmedisin – og blir helt god. Som helbredelsesevangelist lurer jeg på hva Gud mener med det. Hvorfor kunne han ikke gjøre den syke helt god etter forbønn slik at den syke kunne slippe annen behandling? Jeg har kommet frem til følgende: Noen ganger vil Gud at vi skal benytte oss av begge metodene og takke ham for kraften gjennom hans Ånd og gjennom hans skapning. Det er ikke motsetning mellom disse to kreftene. De peker begge mot samme mål: Full helbredelse. Men – hovedbudskapet fra evangeliet er utvilsomt: Jesus helbredet alle gjennom sin kraft – uten noe i tillegg! Men – for å få med Bibelens fulle budskap om helbredelse, bør vi ta med hele bredden av Bibelens budskap når det gjelder helbredelse.

  Jeg har også lagt merke til at hvis noen ikke blir helbredet gjennom min forbønn, blir operasjoner og medisinsk behandling ofte svært, svært vellykket. Det er likesom Gud sier: «Jeg anerkjenner også legeyrket og overfører denne gangen din bønn på deres behandling slik at det blir svært vellykket.»

  Her er et annet eksempel: Den jødiske kongen Hiskia ble en gang dødssyk. Han ba så inderlig han kunne Gud om å få leve lenger. Gud ga ham 15 år lengre levetid og lovte ham helbredelse for en dødelig byll. Hvordan skjedde helbredelsen? Den skjedde på to måter: Gjennom Guds kraft og ved å legge en fikenkake på byllen (2 Kong 20:7). Fiken hadde medisinsk effekt, mente man. I løpet av bare to dager var han frisk! Her ser vi en kombinasjon mellom kraftmetoden og naturmetoden. I profetien Elisas tjeneste kan vi lese om to lignende tilfeller: 2 Kong 2:19-22; 4:38-41.

  Men det blir også galt om vi snur på flisa: Kong Asa ble kritisert for at han under sin sykdom ikke søkte helbredelse hos Gud, bare legene (2 Krøn 16:12). Da tillater vi ikke Gud å få første retten til å helbrede oss. Jesus sier at vi skal søke Guds rike først (Mat 6:33). Gud har førsteretten til å helbrede oss. Som skaper av våre legemer eier han oss. Som skaper kjenner han best til sitt eget skaperverk. Dessuten har Jesus betalt for våre synder og sykdommer på korset og tilbyr oss full helbredelse. Å overse korset er ikke lurt. Det kan koste oss en helbredelse!

  Reserveløsning: Noen ganger tror jeg at bruk av naturmetoden er Guds «reserveløsning» der en levende tro og nådegaver til å helbrede ikke finnes. Guds optimale plan var helbredelse gjennom hans Ånd. Da Jesus ble spottet og avvist da han kom til sin hjemby Nasaret, ble ikke kraften fra hans hender utløst:

  «Og han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der, unntatt at han la hendene på noen få syke og helbredet dem.» (Mark 6:1-6).

  De tok ikke imot tilbudet om helbredelse gjennom Guds kraft og var nå overlatt kun til naturmetoden for å bli frisk. Dette er tilfellet på mange plasser rundt om i verden, der evangeliet om helbredelse ikke blir forkynt, fremelsket og praktisert.

  I 2 Mosebok 15:26 åpenbarer Gud seg som Yahweh Rapha, som betyr «Herren, vår helbreder». På sin tur gjennom ødemarken kom det israelittiske folk til stedet Mara. Her var det et vann som var «beskt» (2 Mos 15:23). Folket var tørste og begynte å knurre mot Moses, han som Gud hadde utpekt til å lede dem gjennom ødemarken til Ka ´anans land. Da viste Gud Moses et tre. Dette treet kastet Moses i vannet – og vannet ble friskt. Her benyttet Gud seg av naturmetoden for å gi israelittene rent vann. Gud kunne ha talt til vannet, at det skulle bli friskt, men likevel benyttet han seg av sin skapning.

  Paulus medarbeider Timoteus led blant annet av en kronisk magelidelse. Som hjelp mot lidelsen anbefalte Paulus Timoteus litt vin:

  «Drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mage og for de sykdommer du så ofte lider av.» (1 Tim 5:23)

  Paulus omtaler sin medarbeider, «Lukas, den kjære legen» (Kol 4:14). Denne uttalelsen forteller at Lukas fremdeles var lege, selv om han var med Paulus på hans misjonsreiser.

  Israelittene vandret 40 år i ørkenen. Der mottok de daglige doser av «mirakelmat», manna fra himmelen. Men da de kom inn i Kanaans land, sluttet mannaen brått. Nå måtte de ta til seg av landets frukt (2 Mos 16:35). Det guddommelige og det naturlige ble koblet sammen og avløste hverandre.

  Gud er suveren når det gjelder helbredelse. En kvinne som hadde underlivsplager (endometriose) fikk forbønn uten å få hjelp. Hun fikk heller ikke hjelp av leger i Norge. Da gikk hun på nettet for å lete etter hjelp. Her fant hun en lege i et arabisk land som var spesialist på dette området. Hun dro dit, ble operert og ble helbredet. «Den som leter, han finner,» sa Jesus.

  Jeg kjenner til en forsker på Vancouver Island i Canada som i 2004 hadde fått dødsdommen på grunn av lungekreft. Han hadde ni måneder igjen å leve og hadde begynt å planlegge sin begravelse. Han forsket på phytoplankton i havet. Som forsker oppdaget han hvor godt østers vokste, som spiste av phytoplankton. Så smakte han selv på det stoffet han selv hadde utviklet. Han begynte å drikke dette stoffet selv. Kort tid senere var han til undersøkelse hos sin lege. Da var all kreft i lungene kommet bort!

  Jeg tror at Gud har lagt naturmedisin mot alle sykdommer i sitt skaperverk. Vi må bare finne frem til dem. Jeg har det som hobby å studere alternativ, sunn naturmedisin – naturmedisin som beviselig har effekt på sykdommer som vi mennesker bærer på.

  Man skal likevel være kritisk og ikke bare hoppe på enhver ny «vidunderkur» der ute som noen hevder kan kurere både ditt og datt. Det er lurt å spørre etter forskning på stoffet før man kaster seg over det. Det gjelder både tradisjonell medisin så vel som naturmedisin. Å lese vitnesbyrd fra folk som er blitt friske etter å ha tatt midlet, betyr også mye for troverdigheten. Det fins bivirkninger på naturmedisin også. Alle vet at tradisjonell skolemedisin ikke er helt «ren». De inneholder kjemikalier og medfører derfor bivirkninger, noen mindre alvorlige, andre svært alvorlige. Men av to onder bør man velge den som gir færrest problemer. Her er prioriteringslisten som jeg, som helbredelsesevangelist, benytter meg av:

  Først og fremst: Helbredelse gjennom Guds kraft. Dernest: helbredelse gjennom naturmedisin og skolemedisin.

  Som før nevnt, man kan benytte seg av flere metoder samtidig.

  Som helbredelsesevangelist kan jeg ikke ri på to hester samtidig. Jeg peker først og fremst på Jesus, legen over alle leger, og forventer store resultater. Resten overlater jeg til medisinere og andre helsearbeidere.

  Svein-Magne Pedersen

Back to top button