GUDS MIRAKELPREDIKANTER VINNER!

Kristen Koalisjon Norge (KKN) har visst i over to måneder at VG har forberedt et bredt angrep på evangelistene Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen for deres frimodige tro og praksis av helbredelse i Jesu Navn. 

Av: Jan-Aage Torp

KKN takker Gud for begge disse Gudsmenn. Selv om vi har et tettere forhold til «Norges Billy Graham», verdensevangelisten Svein-Magne Pedersen, vil vi benytte anledningen til å uttrykke vår dypeste respekt for Tom Roger Edvardsen som gir håp til mange mennesker i Norge og i utlandet om frelse og helbredelse fra sykdom.

KJÆR OG ELSKET

Svein Magne Pedersen er en tungvekter i den åndelige verden, men han er også kjær og elsket av det norske folk.

Da mangeårige programleder for TV2 Holmgang Oddvar Stenstrøm ble spurt av media om hans største opplevelse som programleder for Holmgang gjennom en årrekke, svarte han uforbeholdent at Svein-Magne Pedersens helbredelsestjeneste på direktesendingene i TV2 hadde gjort det sterkeste inntrykk på ham. Det samme har Stenstrøms forgjenger Per Ståle Lønning sagt.

Svein-Magne er blitt allemannseie. Folket elsker ham fordi hans smittende tro og begeistring for Jesus Kristus blir formidlet til den enkelte som får forventning om at Bibelens ord om legedom ved Jesu sår har gyldighet idag.

JEG FÅR HÅP

Selv har jeg vært alvorlig syk med diabetes 1 siden 2001, med omfattende komplikasjoner i de fleste kroppsdeler. Jeg lever av Guds nåde, Ainas kjærlighet, og en sterk kallsopplevelse.

Men i mine mange, mange, mange samtaler og opplevelser med min venn Svein-Magne har jeg aldri følt noen dom over at jeg ikke er blitt helbredet. Svein-Magne har bedt og bedt og bedt for meg.

Ennå er jeg ikke blitt frisk.

Men en dag skjer det.

Jeg takker Gud for at Svein-Magne gir meg tro på helbredelse mens jeg lever på jorden!

BRYTER VG STRAFFELOVEN?

På VGs lederside i dagens utgave tar avisens kommentator Frithjof Jacobsen et voldsomt oppgjør med Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen.

At VG som landets nest-største dagsavis har en mening om helbredelse, er rett og positivt.

Men når avisens offisielle kommentator bygger sine vurderinger på et sammensurium av ulovlige metoder og løgnaktige påstander i avisens 27-sider lange presentasjon av helbredelsens tjeneste – da er dét uetisk og trolig ulovlig.

Vi har lest igjennom VGs omfattende artikler idag, og vi må lese både to og tre ganger før vi vil konkludere. Men vårt inntrykk er at VG har brudt Vær Varsom-plakaten på en rekke punkter, men enda alvorligere er det at ansvarlig redaktør Gard Steiro har trolig også gjort seg skyldig i brudd på straffelovens § 269 om Redaktørens ansvar for innholdet i trykt skrift eller kringkastingssending:

«Den som treffer avgjørelse om innholdet i et trykt skrift eller en kringkastingssending, er strafferettslig ansvarlig dersom det der offentliggjøres noe som ville ha pådratt redaktøren ansvar etter noen annen lovbestemmelse om han hadde kjent til innholdet.
Straffen etter første ledd er bot eller fengsel inntil 6 måneder. Det kan ikke idømmes strengere straff enn etter den lovbestemmelse som ville ha vært anvendelig om den ansvarlige hadde kjent til innholdet.

Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse på den som godtgjør at det ikke kan legges ham noe til last med hensyn til kontroll med innholdet eller tilsyn eller rettledning eller instruks for hans stedfortreder, medarbeidere eller underordnede. Medvirkning straffes ikke.»

Vi vil komme tilbake til dette.

STYRESMAKTEN

Vi er overbevist om at Gud strider for Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen i denne situasjonen. De ha ingen grunn til å frykte. Vi tror at deres tjeneste vil ekspandere mer enn noen sinne etter dette.

Vår erfaring og innsikt i Bibelen forteller oss også at Gud lar ikke VGs destruktive adferd passere. Den saken overlater vi til HAM som dømmer rettferdig.

Samtidig er vi veldig oppmerksom på at Det nye testamentet ber oss om å ta styresmakten og lovgivningen på alvor. Apostelen Paulus fastslo dette i Romerne 13:1-5, slik at vi skal vite at det er ikke rett å legge oss servilt og underdannig ned når vi møter forfølgelse og urettferdighet:

«​Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det, skal få sin dom. For de som styrer, skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros. Styresmakten er en Guds tjener, til beste for deg. Men gjør du det onde, har du grunn til å være redd. For styresmakten bærer ikke sverd uten grunn, men er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde. Derfor er det nødvendig å være lydig, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld.»​

Norges Lover forbyr slett ikke kristen forkynnelse og virksomhet, og forbyr heller ikke bønn for syke. Tvert imot fastslår Grunnloven at Norge bygger på en kristen og humanistisk arv. Dét omfatter bønn for syke, og dét omfatter retten til å samles for å praktisere sin tro. Konventikkelplakaten ble opphevet i 1842.

Norges Lover forbyr slett ikke å tro på guddommelig helbredelse. Og enhver har rett til å oppsøke helse-råd og helse-hjelp fra andre enn skolemedisinens representanter. Endog Kreftforeningen advarer selv mot skadevirkningene av cellegift-behandling.

Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen utøver trosbasert virksomhet som er i fullt samsvar med Norges Lover og kristen etikk.

HØYESTERETTSADVOKAT ELDEN

Svein-Magne Pedersen har engasjert høyesterettsadvokat John Christian Elden som forsvarer allerede på et tidlig stadium i denne saken. Dét mener vi er klokt og fremtidsrettet.

Undertegnede er takknemlig for den forsvarer-oppgave som høyesterettsadvokat Per Danielsen har for oss i andre saker. Danielsen og Elden er Norges fremste.

Per Danielsen har gitt oss tro på at det finnes et rettsvern når media går bokstavelig talt over lik for å ødelegge vårt omdømme og knuse vår tjeneste. Det finnes betydelig rettspraksis i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg for å dømme medier som har gått uetisk frem for å ødelegge endog kjente personer.

Det kan hende at Svein-Magne Pedersen og John Christian Elden må vurdere rettslige skritt. Loven og rettspraksis er på Svein-Magnes side.

SEIER I JESU NAVN!

Denne kampen går til full seier for helbredelsens tjeneste i vårt land. VGs tendensiøse og uetiske adferd vil kun svekke dem selv. Kanskje blir de endog ugjenopprettelig svekket. Folk flest misliker at media bruker knep for å knuse våre helter og og frata oss håpet om et bedre liv. Sånne medier har sett sine beste dager.

Helbedelse ved Jesu sår er et håpets budskap som det norske folk trenger. Det er frelse og helbredelse i Navnet Jesus!

Vis mer