Om oss

Misjonen Jesus Leger – historikk og virke

En kort historikk om grunnleggeren av Misjonen Jesus Leger og om stiftelsen Misjonen Jesus Leger (MJL).

FOTO: Haukland Grafisk

Helbredelsespredikanten Svein-Magne Pedersen (f. 1948) kommer fra stedet Håkvik ved Narvik. Han har luthersk bakgrunn og vokste opp blant læstadianerne i Nord-Norge. Hans foreldre tilhørte denne retningen innen Den norske kirke. I dag tilhører Svein-Magne Pinsemenigheten Filadelfia i Vennesla ved Kristiansand.

En dag i 1964 leste han boken Helbrede de syke av den kjente evangelisten T.L. Osborn fra Amerika. Boken vekket troen på og interessen i ham på emnet guddommelig helbredelse.

En dag under teologistudiet på Ansgarskolen i Oslo lyttet han til en luthersk karismatisk predikant fra Amerika (Herbert Mjorud) som underviste teologistudentene om helbredelse ved bønn. Etter denne undervisningen ba Svein-Magne Gud om å få gaven til å helbrede. Dette skjedde den 29. mai i 1971. Gud døpte ham i Den Hellige Ånd og ga ham kraft til å helbrede syke. Siden da har han praktisert bønn for syke. Den første helbredelsen han opplevde var da hans svigerinne Grethe en julidag i 1971 ble helbredet for plattfot mens Svein-Magne ba for henne. Hun var 19 år da underet skjedde. Hele livet har hun vært sykepleier og senere lærer for sykepleiere. Hun går fortsatt på fine føtter uten tegn til plattfot.

Etter fire år som teologistudent ved Angsgarskolen flyttet han i 1973 til Mo i Rana. Hans kone Solveig var da ferdig utdannet spesiallærer. Siden da virket han i hovedsak som evangelist i Norge. I denne tiden bodde familien Pedersen på forskjellige steder i Norge: Mo i Rana (1973-1974), Dyping i Steigen, hvor Svein-Magne var lærer på Dyping skole sammen med Solveig (1974-1975), Drevja i Vefsn (1975-1976), Rossfjordstraumen (1976-1977), Drevja (1977-1979), Stoksund på Fosen (1979-1981). Da Svein-Magne bodde i Rossfjordstraumen, tok han to tømrerkurs ved Bardufoss videregående skole. Da familien Pedersen bodde i Stoksund på Fosen (1979-1981) var Svein-Magne evangelist på Fosen, engasjert av Baptistkirkene på Fosen. Her var han også freelance-journalist for avisen Fosna-folket, som kom ut i Bjugn. Her skrev han en rekke artikler for avisen og tok kurs i journalistikk ved NKS. Siste året i Norge (1981-1982) var Svein-Magne pastor i Bøle Misjonsmenighet i Skien. Derfra gikk turen til Canada.

Fra 1982 til 1988 bodde familien Pedersen i Canada. Den 29. juli 1982 emigrerte Svein-Magne med sin kone Solveig og tre barn til Canada. Menigheten Grace Apostolic Church i byen The Pas i provinsen Manitoba kalte ham over som «Assistant Pastor». Her virket han ett år (1982-1983). Sommeren 1983 fikk Svein-Magne kall til å bli pastor i menigheten Full Gospel Christian Center i byen Flin Flon, 14 mil lenger nord. Mens han bodde i Flin Flon, startet han sitt eget TV-program «The New Dimension» på lokalnettet (1986-1987). Han studerte sosiologi og kulturell antropologi ved University of Manitoba. Dessuten studerte han teologi ved Canadian Bible College i Regina.

Mens Pedersen var pastor og misjonær i Canada, hadde han et utstrakt virke blant indianere i distriktene på og rundt stedene hvor han bodde. Han besøkte en rekke indianske reservater langt inne i skogene der i distriktet. Svein-Magne drev også fengselsmisjon på stedet Egg Lake. To ganger var han gjest i det kristne TV-programmet «It´s a New Day» som hver dag ble sendt til hele landet, fra provinshovedstaden Winnipeg. Det var her han fanget interesse for TV-produksjon og misjon.

Den 11. august 1988 flyttet familien Pedersen tilbake til Norge og bosatte seg i Vennesla ved Kristiansand. Den 13. juli 1989 ble de alle canadiske statsborgere. De har både norsk og canadisk statsborgerskap.

Like etter at familien Pedersen kom tilbake Norge, ble Svein-Magne ansatt i stiftelsen Brevet i Kristiansand. Her var han redaktør, forbeder og evangelist i vel ett år. I Brevet sluttet han i oktober 1989. Han ønsket å stå friere. Kort tid etterpå startet Svein-Magne sin egen stiftelse. Den 2. januar 1990 satte han og en venn opp et kontor i Meierigården, midt i Vennesla sentrum.

Den 6. april 1990 ble stiftelsen Misjonen Jesus Leger godkjent av fylkesmannen i Vest-Agder. Mot sluttet av året kom det første nummer av bladet Legedom ut. Året etter (1991) startet Svein-Magne sitt eget bokforlag, Forlaget Legedom. Til nå har Pedersen utgitt 20 bøker, 15 av dem omhandler emnet helbredelse ved bønn. I 1982 begynte han med teletorg-tjeneste for å kunne lønne de ansatte. Denne ordningen ble avsluttet den 10. juli 2018. I dag har stiftelsen 13 som arbeider i stiftelsen og for stiftelsen. Pedersen ble fort landskjent fordi media viste stor interesse for hans virksomhet. Det var konseptet helbredelse ved bønn som fanget manges interesse.

Fra 1990 til 2001 hadde MJL sitt kontor i Meierigården i Vennesla. Arbeidet vokste og stiftelsen trengte større plass. I 2001 kjøpte MJL Sparebanken Pluss sin nedlagte filial på Hægeland i Vennesla kommune. Den ble etter hvert også for liten. Stiftelsen valgte å sette opp et nytt senter. Den 2. desember 2008 flyttet stiftelsen inn i eget moderne bygg på Moseidmoen i Vennesla. Bygget kostet 25 millioner kroner. Her er det 15 kontorer, møtesal til 200 mennesker, kjøkken og spisesal, vestibyle, bønnerom, lager og et moderne TV-studio hvor hele verden kan bli nådd med verdens viktigste budskap om frelse og helbredelse.

Opprettelse av canadisk stiftelse. Siden Svein-Magne med familie hadde bodd seks år i Canada og var canadiske statsborgere, ønsket de å etablere et fast virke i Canada. De tok kontakt med en canadisk advokat i provinsen British Columbia. Han sendte inn en søknad til canadiske myndigheter. Den 21. juli 1994 ble Jesus Heals Ministries Society godkjent av canadiske myndigheter som canadisk stiftelse med en klar målsetning: Drive misjon i Canada.

Doktorgrader. En julidag i 2004 mottok Svein-Magne en Ph.D. teologisk doktorgrad fra Life Christian University, Tampa, Florida. Den 25. februar 2012 mottok en æresdoktorgrad (Doctor of Divinity) for et langt og omfattende arbeid i Guds rike. Bak doktorgraden sto 23 teologiske høyskoler i India.

Den 12. oktober 1995 var Svein-Magne gjest hos TV-kjendisen Per Ståle Lønnings debattprogram «Lønning Direkte». Fem som var blitt mirakuløst helbredet gjennom Pedersens forbønn, sto frem og vitnet om underet som hadde skjedd. Leger og teologer deltok i en svært engasjerende debatt. Her fikk Svein-Magne ett minutt til disposisjon til å be for syke seere. Mange kunne senere gi til kjenne at de var blitt helbredet. Under programmet kunne seerne ringe et spesielt nummer hvis de trodde på helbredelse. Hele 81,6 prosent ringte inn og ga til kjenne at dette trodde de på. 604.000 så programmet, som var seerrekord for TV 2 denne uken. Dermed ble Svein-Magne og stiftelsen Misjonen Jesus Leger landskjent. Lønning ønsket å ha ham tilbake som gjest i sitt populære program. Responsen fra seerne var svært positiv. Et halvt år senere (7. mars 1996) var han igjen gjest på «Lønning Direkte». Og seerantallet økte til 613.000. 84,3 prosent ringte da inn og tilkjennega at dette trodde de på. Siden da har han vært gjest i en rekke TV-program som har med bønn for syke å gjøre (bl.a. «Salig Søndag,» «Refleks:Helse,» «Dokument 2,» «Tabloid» (2x), «Holmgang» (3x), «Faktor» m.fl.). Aviser og blad skrev mange spaltemeter om hans virke. Se og Hør har hatt fire positive artikler om hans virke, samt intervjuer med noen som var blitt helbredet. Til og med Kvinner og Klær (KK) var på et møte på Hedmarktoppen og skrev hele sju sider om virket. Positivt!

Debattprogrammet «Holmgang» ble en stor suksess. Programleder Oddvar Stenstrøm torde å fokusere på emnet helbredelse ved bønn da kirkene i Norge var redde for å bli sett på som tilhengere av «herlighetsteologien». Stenstrøm hadde Svein-Magne som gjest under tre programmer i årene 2002, 2003 og 2005. Også her kunne seerne ringe inn for å gi til kjenne om de trodde på helbredelse ved bønn eller om de ikke trodde på konseptet. Alle tre gangene var prosenten av troende på over 80! Da Stenstrøm avsluttet programmet «Holmgang», ble han spurt om hvilket program han likte best av alle han hadde ledet, svarte Stenstrøm: «Det var programmet hvor pastor Svein-Magne Pedersen ba folk legge hånda på skjermen mens han ba. Tusener la hånda på skjermen og mange kunne fortelle at de var blitt helbredet.» MJL opplevde igjen fremgang og vekst.

Misjon til store deler av verden. Fra stiftelsens helbredelsessenter ber Svein-Magne for rundt 100.000 enkeltmennesker hvert år (telefoner, møter, brev, e-poster, sms-er og personlig fremmøte). Han har hatt helbredelsesmøter og seminarer om helbredelse i inn- og utland, i kirker, samfunnshus, på hoteller og på Alternativmesser. Pedersen holder kampanjer i inn- og utland hvor hovedfokuset er på frelse og helbredelse.

Fiolinisten ble helbredet og dørene til England ble åpnet. I 2004 ble en engelsk fiolinist og organist helbredet for et brudd i den venstre armen som verken Rikshospitalet eller et sykehus i London kunne hjelpe henne med. Kvinnen hadde tidligere vært professor i fiolin i England. Nå var hennes karriere som fiolinist og organist over. Bruddet skjedde i 1998. I 2004 kom hun til forbønn på kontoret til MJL på Hægeland, hvor hun bodde. Under forbønnen ble skaden i den venstre armen mirakuløst helbredet. Fiolinisten dro hjem, tok frem fiolinen og kunne spille igjen! Hennes mann arbeidet da i England. Under et besøk hos ham, var hun på et møte i Den Anglikanske kirke i en by i Nord-England. Her møtte hun en engelsk lord. Da han fikk høre om hennes mirakel, sa han: «Få denne mannen til England!» Svein-Magne fikk invitasjon av domprosten («canon») i byen Middlesbrough. Kort tid senere var han tilbake og talte i en stor anglikansk kirke der i byen. Møtet varte i seks-sju timer. Flere ble helbredet og 20 ble frelst, en av dem var vaktmesteren i kirken og en fysioterapeut. Miraklet åpnet dørene til flere møter i England for MJL.

I år (2023) feirer Svein-Magne 50 år som evangelist.

Hvert år blir flere tusen frelst og helbredet i MJLs arbeid i store deler av verden. De som støtter MJL, sår i veldig god jord. Fruktene kan du lese om i bladet Legedom eller på nettet: www.mjl.no.


Oversikt over Misjonen Jesus Legers virke.

Fra stiftelsens senter i Vennesla ledes et verdensvidt arbeid. Her er en oversikt.

1. TV-sendinger til Skandinavia. MJL sender TV-programmet «Miraklet er ditt» ukentlig på norsk til seere i Skandinavia via TV Visjon Norge. Det begynte i 2011.

2. TV-sendinger over 130 land. MJL begynte å sende TV-programmet over Gospel Channel, Island i 2005. Sendingene dekket 52 land i Europa og Nord-Afrika. Her var MJL i to år. Fra 2010 til 2013 sendte MJL sitt TV-program over 48 land i Asia, fra Chennai i India. Fra 2012 begynte MJL å sende sitt TV-program over Canada, og er her fortsatt.

Nå sender MJL sine TV-program «The Miracle is Yours» ukentlig på flere språk til ca. 130 land: Hele Asia, inkludert Australia og New Zealand og Midt-Østen (fra 2020). TV-programmet ble fra november 2021 sendt til hele Afrika, fra landet Benin. Planen er å nå hele verden med TV-programmet. Programmet sendes nå over områder hvor det bor seks milliarder mennesker!

3. Møtekampanjer. MJL arrangerer møtekampanjer i inn- og utland. Her får mange høre evangeliet. Mange blir frelst og helbredet.

4. MJL støtter misjon blant Canadas befolkning. Solveig og Svein-Magne dro til Canada og søkte om tillatelse til å starte en misjonsstiftelse der i landet. En Canadisk advokat ordnet med søknaden. Den ble innvilget den 21. juli 1994. Stiftelsen kunne nå kalle misjonærer fra Norge for å virke blant indianer og hvit der i landet. Dette la grunnlaget til arbeidet i Canada.

I 20 år (1997 til 2017) støttet MJL et virke blant indianerne i Canada og hadde i flere år norske misjonærer i staten British Columbia. I den senere tid (fra 2017-2018) har Stiftelsen Jesus Heals Ministries Society (JHMS) engasjert fire medarbeidere i arbeidet i Canada. Disse arbeider også for MJL i Norge. En av arbeiderne der oversetter Svein-Magnes bøker til engelsk og oversetter de norske programmene med engelsk bunntekst. En annen arbeider med TV-programmene slik at de kan sendes over Canada og andre områder i verden, samt teknisk support. En tredje tar seg av regnskap for Norge og Canada. En fjerde svarer på mailer som kommer til stiftelsen fra hele verden og sender ut nyhetsbrev hver måned til kontakter over hele verden. Utenom dette er alle engasjert i misjon i Canada.

5. MJL gir støtte til arbeid blant rusmisbrukere. MJL har tidvis støttet et arbeid blant rusmisbrukere i British Columbia, Canada.

6. MJL har støttet misjon i Moldova. Siden 2012 har MJL drevet misjon i et av Europas fattigste land, Moldova. MJL har i perioder støttet et ektepar fra Moldova som virker i fengsler og på barnehjem.

7. MJL har bygd to store barnehjem i India. Den 22. juni i 2013 sto det første barnehjemmet med ti enheter ferdig i delstaten Orissa. Der var det plass til flere hundre foreldreløse barn. Den 30. januar i 2016 åpnet MJL et nytt barnehjem med 14 enheter, i storbyen Chennai. Der er det også plass til flere hundre barn. Det første barnehjemmet ble stengt etter to års bruk (2013 til 2015) hvor rundt 500 barn ble reddet fra å bli utnyttet til prostitusjon, fabrikkarbeid og organdonasjon. Arbeidet ble stoppet på grunn av vold og trusler mot ledelsen. Barna ble omplassert til fosterhjem eller andre barnehjem.

8. Støtte til et annet barnehjem i India. MJL har siden 2001 støttet et annet barnehjem i India: Maranatha Visvasa Samajam, med hovedsete utenfor Hyderabad. Støtten går til barnehjem og andre misjonsaktiviteter der. Den er blitt godt mottatt og er til stor velsignelse.

9. Støtte til driften av en spedalsk koloni. Utenfor Chennai i India er det en spedalsk koloni som er blir drevet av den indiske stat. Fra 2015 til 2018 har MJL gitt støtte til dette arbeidet, via en indisk stiftelse. I påsken 2015 fikk Svein-Magne være med på å dele ut toalettsaker til de 210 beboerne på kolonien. Han la hendene på hver enkelt og ba for dem.

10. Mjl støtter evangelisasjon i India og Afrika. Helt fra 2014 har MJL gitt støtte til evangelister i India og Afrika. De evangeliserer, underviser og bygger menigheter. For tiden er det over 1000 evangelister og pastorer under MJL sin paraply i India og Afrika. Tallet øker fra måned til måned. Målet er å kunne samle inn nok midler til dette store prosjektet. I Afrika har vi vår base i landet Benin. Her er MJL i ferd med å lage en stiftelse: Jesus Heals Ministries, Benin.

11. MJL har til nå bygd 20 brønner for de kasteløse i India. Hver dag dør på verdensbasis 500 barn under fem år på grunn av forgiftning av urent vann, en stor del av disse i India. De kasteløse er hardest rammet. Disse har ingen rettigheter i samfunnet. MJL har bygget 20 brønner og gitt vann til trundt 100.000 mennesker utenfor Chennai og i staten Andhra Pradesh.

12. MJL har støttet misjonsprosjekt i Tanzania gjennom stiftelsen New Life Foundation i byen Moshi. Her har MJL finansiert oppsett av en stor brønn som gir vann til mange mål dyrket mark som eies av stiftelsen. Stiftelsen i Tanzania driver her med frukt- og grønnsaksdyrking til hjelp for de 450 barna på barnehjemmet der.

13. Forbønn på telefonen. MJL tilbyr forbønn på telefonen hver dag fra mandag til fredag (kl. 09 til 16). Telefon: 38 15 00 50 (vanlig telefontakst). En stor del av MJLs arbeidet er viet forbønn for syke. Her får mange oppmuntring, trøst og hjelp i sin nød. Mange blir helbredet. Hvert år kommer det inn rundt 50.000 telefoner til senteret.

14. Forlagsvirksomhet: Gjennom Forlaget Legedom utgir MJL egne bøker, hefter, traktater, samt CD- og DVD-utgivelser. Til nå har Svein-Magne skrevet 20 bøker, foruten hefter og traktater.

15. MJL utgir bladet Legedom som har flere tusen lesere og er et bindeledd mellom stiftelsen og misjonsvenner og støttepartnere. Bladet engasjerer og styrker mange i troen på Gud som underets Gud. Her blir frelsesveien presentert.

16. MJL har en bladmisjon. Bladet Legedom har noen ganger blitt massedistribuert til enkelte kommuner rundt om i hele Norge. Dette er blitt gjort etter avtale med Posten.

17. Brevkurs. «Nasaretskolen» – brevkurs med fokus på helbredelse.

18. Brevkurs. «Veien Videre» – to kurs (del 1 og del 2) for nyfrelste og andre interesserte som vil bli kjent med kristendommens ABC.

19. Bibelkurs på engelsk. Svein-Magne har utarbeidet et bibelkurs om Kristendommens ABC på engelsk: «Passport to Heaven» – del 1 og 2. Dette kurset er en oversettelse av det norske kurset «Veien Videre». Kurset er også oversatt til fransk og blir brukt i landet Benin og andre land i Afrika. Hvem som helst i hele verden kan melde seg på.

20. Oppfølging. MJL sender hvert år ut rundt 150.000 brev, mailer og SMS til syke og venner av MJL som trenger oppmuntring, oppfølging og hjelp.

21. Forbønn på senteret. Hver torsdag arrangerer MJL forbønn for syke på senteret i Vennesla hvor folk fra hele Norge og andre land kan komme for å få forbønn. Dette kaller vi Mirakeltorsdag. Her må man ringe kontoret for å bestille time på forhånd.

22. Lange møter med kølapper. Møtene på senteret og andre steder pleier å vare lenge. Ofte kan møtene fra 10-16 timer. Årsaken er at Svein-Magne tar seg tid med hver enkelt og ber for det som plager den syke. På slike møter pleier man å ha salg av mat og drikke. Svein-Magne er trolig den første i kirkehistorien som pleier å benytte seg av kølapper i forbindelse med forbønn for syke. Det er en praktisk ordning til hjelp slik at syke skal slippe å vente i timevis i kø. Han begynte med denne ordningen i 1998. Avisen VG fattet interesse for denne ordningen og skrev om den!

23. Opprettelse av Telekirke. Et firma i Oslo foreslo for Svein-Magne at han kunne opprette konseptet Telekirke. Firmaet sendte to representanter til Vennesla for å forklare ideen. Her kunne man ha plass til 120 personer på møtene. Det ble foreslått to møter en gang i uken. Den 15. februar 2006 var startskuddet for Telekirken. Da kostet det 100 kroner i inngangsbillett over teletorget. Konseptet var en suksess. Avisen Fædrelandsvennen skrev om Telekirken på den første siden. Fra den 10. juli 2018 ble det gratis å være i Telekirken, for da sluttet MJL med teletorg, både på samtaler på telefonen så vel som i Telekirken. Siden starten i 2006 har MJL skiftet teleleverandør. Nå er det plass til 500 i Telekirken. Konseptet har vært en stor suksess. Antall innringere har vært stigende. Flere har blitt helbredet og mange tusen har søkt frelse.

24. Mirakellørdag: Etter at stiftelsen flyttet inn i sitt nye bygg den 2. desember 2008, har MJL arrangert helbredelsesmøter på senteret i Vennesla. Hit kunne hvem som helst komme uten å ha time på forhånd for å få forbønn av Svein-Magne. Møtene på Mirakellørdag begynte alltid kl. 13.00, men dørene ble åpnet kl. 12.00. Alle som ville ha forbønn, mottok kølapp. Covid-19 skapte problemer. Fra 2020 har Mirakellørdag vært arrangert med timeavtaler, en lørdag i måneden. Folk som vil ha forbønn, må ringe kontoret for timeavtale.

Til slutt: Dette er en oversikt over MJLs historie. Ta gjerne kontakt hvis du vil vite mere om MJL, eller om du vil være med på å støtte stiftelsen i det rike virket som blir drevet ut fra basen i Vennesla.

Hvert år blir flere tusen frelst og helbredet i MJLs arbeid i store deler av verden. Vår samarbeidspartners kontor i Pakistan tar imot mange tusen telefoner fra mennesker som forteller at de er blitt frelst (26.000 på to år). Mange forteller at de er blitt helbredet gjennom TV-programmet. I tillegg kommer de som ikke gir tilbakemelding, og de nok er mange ganger flere! Disse tallene er bare for Asia. Vi har ikke tall fra Afrika, men vi tror at mange tusen der tar imot budskapet og blir frelst og helbredet.

De som støtter MJL, sår i veldig god jord. Fruktene kan du lese om i bladet Legedom.