Veien til frelse

Himmelen er nærmere enn du tror! Det vil ta deg kun fem minutter å lese denne traktaten. Den inneholder fem trinn som vil gi deg del i ditt livs største opplevelse – å motta tilgivelse og evig liv. Det er ingen overdrivelse. Mange millioner av mennesker har erfart at det virker. Vi snakker om noe langt sikrere enn flyktige religiøse følelser. Bibelens Jesus ønsker å forvandle ditt liv.

Tekst: Svein-Magne Pedersen

Forsikring er en god ting. Man tegner livsforsikring for tiden her på jorden, man forsikrer hus og hjem, bil og båt, hytter og dyr. Bra! Men utrolig nok tar mange mennesker sjansen på å leve uforsikret med tanke på evigheten. Hva er vel 70–80 år sammenlignet med en tid som aldri tar slutt? I denne traktaten vil jeg vise deg hva du skal gjøre for ikke å havne på minussiden når ditt hjerte stopper – kanskje før du aner? Det er uklokt å fortsette å leve uten åndelig livsforsikring. Du er kun fem trinn fra å få Jesus og himmelen inn i ditt hjerte. Du er kun fem trinn fra det virkelige livet.

Denne traktaten er et kart og kompass til himmelen. Du kan ikke gå feil hvis du følger stegene, trinn for trinn.

1. Kjærlighets-trinnet

Gud har en spesiell evne til å kunne elske oss mennesker på tross av oss selv. Her stiller «onde» og «gode» mennesker, «store» og «små» syndere, på lik linje. Hans kjærlighet er uten krav til spesielle kvalifikasjoner. Det største beviset er at han sendte sin eneste Sønn, Jesus, fra himmelen til jorden, og tillot at han ble korsfestet for våre feiltrinn og synder. Gud er ikke sint på deg, uansett hvem du er!

«Men Gud viser sin kjærlighet imot oss ved at Kristus døde for oss da vi enda var syndere.»

ROMERNE 5:8

Han døde for syndere, som var hans fiender. Det forteller om en ubegrenset kjærlighet. Men selv om Gud er glad i oss mennesker, betyr det på ingen måte at vårt forhold til ham automatisk er i orden.

2. Problem-trinnet

Gud skapte oss med en fri vilje. Han ønsket ikke at vi skulle være roboter, men velge, enten å gjøre hans vilje eller kjøre vårt eget løp. De første menneskene, Adam og Eva, brøt med Guds vilje i Paradiset, og spiste av Kunnskapens tre. Siden da har det vi kaller synd kommet inn i verden. Synd er «skivebom» i forhold til Guds vilje. Det er å bryte Guds bud, kjøre sitt eget løp, uavhengig av Gud, være konge i eget liv. Krig og ondskap, sjalusi, vold, løgn og bedrag har siden Adams dager fulgt menneskene som et virus. Vi tenker, gjør og sier ting som Gud sterkt misliker. Synd har skapt en kløft mellom oss og Gud. Synd bryter forbindelsen med Gud:

«For alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet.»

ROMERNE 3:23

Gud er kjærlighet, men han er tvers gjennom hellig og rettferdig. Han er en rettferdig dommer som en gang må dømme oss mennesker for vår synd. Ingen dommer har mulighet til å frigi en forbryter. Forbryteren må få sin fortjente straff, selv om dommeren er aldri så glad i forbryteren. Kan du tenke deg en stat med et rettssystem hvor forbryteren ikke blir straffet for sin brøde? Selvsagt ikke. Har da Gud en mindre rettferdighetssans enn vi mennesker? Aldri! Å bryte menneskelige bud er en ting, men å bryte Guds evige, hellige bud får enda større konsekvenser. Synd må sones og kan ikke betales med gode gjerninger, som vi mennesker ofte tror. Bibelen kaller det «å gå fortapt», tape retten til evig liv og leve en hel evighet borte fra Gud på et straffested som kalles helvete:

«Han lar ikke den skyldige slippe straff.»

2 MOSEBOK 34:7

Våre synder, få eller mange, vil hindre oss fra å komme inn i himmelen:

«Og intet urent skal komme inn…»

JOHANNES’ ÅPENBARING 21:27

Dette til tross – Gud har et svar på vårt dilemma, vårt synde-problem.

3. Jesus-trinnet

Hvordan kunne så Gud fjerne den straffen som hvilte på ethvert menneske og samtidig være rettferdig? Gud sendte sin Sønn Jesus fra himmelen til jorden. Han var 100 % Gud og 100 % menneske i en person. Han levde et syndfritt liv og hadde ingen ting å straffes for. Den syndfrie Jesus var den eneste i universet som Gud kunne bruke til å fjerne dommen over våre synder. Gud tillot onde mennesker å korsfeste sin eneste Sønn. Jesus var av Gud tatt ut til å være skyteskive for Guds dom og straff for våre synder.

«Han er en soning for våre synder, ikke bare for våre, men for hele verdens.»

1 JOHANNES 2:2

Før han døde, utbrøt han seiersvisst:

«Det er fullbrakt!»

JOHANNES 19:30

Ordet «fullbrakt» betyr på grunnspråket «betalt til fulle». Jesus betalte for våre synder slik at Gud nå har en grunn til å gi oss benådning eller tilgivelse.

Gud ønsker å gi oss et bevis og en «kvittering» på at Jesus er Guds Sønn og at alle våre synder er blitt betalt for.

4. Mirakel-trinnet

Vi kan få benådning fra en levende Jesus. Den tredje dagen etter sin død, stod han fysisk opp fra de døde og beviste derved at han var Guds Sønn. Det er historiens største mirakel. I førti dager viste han seg for sine disipler, spiste og samtalte med dem – før han for opp til himmelen. Senere var disiplene villige til å gå i døden for sannheten om at Jesus var stått legemlig opp fra de døde. Ingen vil vel ofre sitt liv for en løgn! Oppstandelsen er Guds «kvittering» på at alle våre synder ble sonet og betalt på korset.

«Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder.»

1 KORINTER 15:17

Men det er ikke nok å ha en intellektuell tro på at Jesus døde på korset og stod opp fra de døde.

5. Overgivelses-trinnet

Men selv om Jesus har betalt for all verdens synd, er vi ikke automatisk frelst. Hvis jeg arbeidet i Norsk Tipping og ville overrekke deg en sjekk på en million kroner som du hadde vunnet på lotto, ble ikke pengene din personlige eiendom som du kunne benytte deg av før du tok imot sjekken. Før jeg ble gift med min kone Solveig, trodde jeg intellektuelt på henne. Men hun ble først min kone da jeg gav henne mitt hjerte og sa «Ja» foran pastoren i kirken. For å gi ditt hjerte til Jesus må du også gi ditt «Ja» til Jesus. Du må omvende deg, altså snu 180 grader rundt, forlate din vei og gå Guds vei. Du sier «Ja» til ham på samme måte som du ber en venn velkommen inn i ditt hjem når han banker på døren. Jesus sier:

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham.»

JOHANNES’ ÅPENBARING 3:20

 

En illustrasjon av evangeliet

Før jeg innbyr deg til å be frelsesbønnen, vil jeg illustrere evangeliet med to bilder. Bildene summerer det jeg forut har skrevet om menneskets stilling uten Gud og om korset som broen over syndekløften.

 


Dersom du i dag vil omvende deg fra din synd og gi retten over livet ditt til Gud, kan du be denne bønnen:

«Herre Jesus, jeg ønsker å bli frelst og kjenne deg personlig. Takk for at du døde for mine synder, stod opp igjen fra de døde og lever i dag. Jeg kan ikke frelse meg selv. Derfor åpner jeg mitt hjerte i dette øyeblikk, og mottar deg som min personlige Frelser og Herre. Jeg ønsker å vende meg bort fra min synd. Ta kontroll over mitt liv og tilgi meg alle mine synder. Du skal få eie meg, og ved din hjelp vil jeg leve resten av livet for deg. Amen.»

Du kan være sikker

Gratulerer! Hvis du oppriktig bad denne bønnen, er du blitt et Guds barn. Ifølge Jesu egne ord er han kommet inn i ditt liv i det øyeblikk du åpnet hjertedøren og bad ham komme inn. Jesus sa: «…da vil jeg gå inn til ham.» Jesus tok deg på ordet og kom inn. Du kan være sikker på at du er frelst fordi Guds ord sier det:

«Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.»

JOHANNES 1:12

Du trenger ikke lenger gå rundt og håpe at du er frelst. Jeg håper ikke at jeg er gift. Jeg vet det, for jeg gjorde det som skulle til for å bli gift. Pastoren som vigde oss spurte ikke etter vielsen om vi følte oss gift med hverandre. Vi var «rette ektefolk» – uansett hvilke følelser vi måtte ha. Nå har du gjort det som skulle gjøre for å bli frelst – og da er du det, uansett hva du måtte føle. «Vigselpapirene» er Guds ord alene.

Du kan vokse som en kristen

For å vokse som en kristen, trenger du å studere hva Guds ord sier om viktige sider i kristenlivet:

 • Du har fått en ny start:
  Johannes 5:24; 1 Johannes 3:1; 2 Korinter 5:17.
 • Du har fått full tilgivelse:
  Jesaja 38:17; Kolosserne 1:14; 1 Johannes 1:9; 2:12.
 • Du har fått en ny venn – Jesus:
  Matteus 28:20; Johannes 13:1; 15:15.
 • Du har mottatt Den Hellige Ånd:
  Romerne 8:9.14–16; 1 Kor 3:16; 6:19; Galaterne 3:14.
 • Du kan motta kraft fra Den Hellige Ånd:
  Apostelenes gjerninger 1:8; 2:4; 4:31.33; Efeserne 3:16.
 • Du har fått arverett:
  Romerne 8:17; Galaterne 4:7; Filipperne 4:19.
 • Du kan motta åndelig mat fra Bibelen:
  Salmene 119:105; Matteus 4:4; 2 Timoteus 3:16.
 • Du har fått adgang til Gud gjennom bønnen:
  Matteus 7:7.11; Johannes 16:23–24; Kolosserne 4:6.
 • Du kan bli helbredet:
  Jesaja 53:4–5; Matteus 4:23–24; 8:2–3; Lukas 6:19.
 • Du har fått et nytt hjem – menigheten:
  Matteus 16:18; Apostlenes gjerninger 2:42–47; 1 Timoteus 3:15.
 • Du er et vitne:
  Johannes 17:20; Apostelenes gjerninger 1:8; 2 Korinter 5:20.
 • Du har fått en ny fiende – djevelen:
  Lukas 10:19; Kolosserne 1:15; 1 Johannes 4:4; Johannes’ åpenbaring 12:11.

FRELSESKONTRAKT

For kort tid siden fikk jeg en idé om å lage en frelseskontrakt for de som tar imot Jesus som Frelser. Den er på fire sider og ser nærmest ut som et bryllupstelegram. Her kan du fylle ut ditt navn og tidspunkt når de ble frelst. I denne kontrakten presenterer jeg flere bibelvers som forteller deg at du nå kan tro deg frelst. Jeg forteller også hvordan du kan være sikker på at du er blitt et Guds barn.

Kontakt oss

Du som var ufrelst og som ba frelsesbønnen i denne artikkelen, fyll ut skjemaet nedenfor og send det inn til oss. Eller du kan ringe eller skrive til oss, så skal vi sende deg en nydelig frelseskontrakt og et frelseshefte gratis. Frelseskontrakten skal være som ditt personlige åndelige «skjøte» på at Jesus nå bor i ditt hjerte. Når djevelen kommer og sår tvil, skal du bare vise ham kontrakten. Da må han stikke!

Noter datoen på kalenderen da du ba frelsesbønnen. Kontakt oss straks, så sender vi deg frelseskontrakten og et frelseshefte gratis. Deretter kan du selv fylle ut kontrakten.