Produktkatalog

 

For å bestille, ring vår forretnings telefon:
38 15 00 50

Send E-post:
mjl@mjl.no

Bøker


Nattverdens helbredende kraft

Er nattverden kun en kirkelig tradisjon og et minnemåltid over Jesu død på korset? Eller har vi ikke hørt om at nattverden også har en helbredende dimensjon?


I Bibelen fins det over 20 metoder til helbredelse. En av dem er å søke helbredelse i tro ved å ta del i nattverden. Kjøp boken og lær om nattverdens helbredende kraft. Du kan bli helbredet hjemme hos deg selv!

NB: Alle som gir en gave på kr 2100,- eller mer, vil få boken tilsendt som gave. Maks to bøker per person.

 

Kr 248,– fritt levert i Norge


Gullkorn

Visdomsord og sannheter med inspirasjon fra Guds Ord

Som skribent og forfatter har Svein­Magne Pedersen i en årrekke skrevet «milevis» av ord om bibelske emner.

I denne boken har han konsentrert teologiske sannheter med få ord. Disse blir en tankevekker for leserne. Dype sannheter trenger ikke alltid tusen ord for å bli forstått.

Det er ofte lett å skrive langt, men vanskelig å formulere dype sannheter med få ord.

Sannhetene i denne lille boken er skarpe, tankevekkende og engasjerende.

Start dagen med en guddommelig godbit – Gullkorn fra himmelen.

NB: Alle som gir en gave på kr 2100,- eller mer, vil få boken tilsendt som gave. Maks to bøker per person.

 

Kr 348,- fritt levert
Evangeliet om Guds beskyttelse

Antall syke øker hurtigere enn helbredelser som norsk helsevesen kan fremvise. Spredningen av koronavirusetgjør budskapet om helbredelse enda mer aktuelt. Evangelist Svein-Magne Pedersen har skrevet en rekke bøker om guddommelig helbredelse med et budskap til de som er blitt syke av forskjellige sykdommer. Denne gang tar han et steg tilbake og stiller et
spørsmål som få innen teologien har utdypet: Har Gud et budskap til menneskeheten om beskyttelse fra å bli syk? Kan vi unngå å bli syke? Forebygging av sykdom er minst like viktig å fremheve
som «bare» forbønn for syke.

Pedersen saumfarer Bibelen og trekker frem en rekke løfter og eksempler fra Skriften om Gud som beskytter mot sykdom og lidelser.

I en høyst usikker tid hvor koronaviruset herjer med folk over hele verden, kommer boken svært betimelig.

Pedersen er ikke Gud og kan ikke love noe, men leseren vil likevel få en aha-opplevelse som både vil virke trosstyrkende og gi håp og trøst i en verden
som nærmest ligner et ragnarok. Midt i lidelsen sier Gud: «Jeg vil holde sykdom borte fra deg.» Guds «skattekiste» har uante velsignelser for den som vil granske «Kristi uransakelige rikdommer».

Kr 348,- fritt levert

 

 


Slik kan du bli helbredet

av Svein-Magne Pedersen
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.

Kr 198,-
+ porto/omk.

 


Du kan bli frisk

Liten bok med stor kraft!

av Svein-Magne Pedersen
(bok)

Er du på leting etter sannheten om helbredelse i kortversjon, er dette boken for deg!

For mange er teologien om helbredelse et vanskelig tema. Denne boken svarer på de viktigste spørsmål i forbindelse med temaet helbredelse. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på
hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot
Guds sjenerøse gave.

Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer
av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.
Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som
du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne
om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene, eller legge
sin hånd mot hans.

Boken «Du kan bli frisk!» er en nøkkel til å kunne forstå emnet
helbredelse ved bønn.

Pris: 158,–
+ porto/omk.


Dagens mirakel

av Svein-Magne Pedersen
(bok)

En sjelden, sterk bok – full av vitnesbyrd om Guds inngripen i syke menneskers liv.

Mange tusen syke mennesker tar årlig kontakt med Misjonen Jesus Legers helbredelsessenter i Vennesla. De ønsker forbønn for en rekke sykdommer og plager. Dette skjer ved personlig fremmøte eller på møter i inn- og utland. Men de fleste tar kontakt per telefon, brev eller e-post. Hvert år ber evangelist Svein-Magne Pedersen for rundt 70.000 syke enkeltpersoner. Og Gud svarer på mange rop om hjelp. Gladmeldingene strømmer inn til helbredelsessenteret. Boken Dagens Mirakel er en samling sterke vitnesbyrd fra mennesker som kommer tilbake for å gi Gud æren gjennom sitt personlige vitnesbyrd. De er alle blitt helbredet.

Ønsker du å lese om Guds makt over sykdom og lidelser, er dette boken for deg. Den er personlig, overbevisende og trosstyrkende.

Kr 298,-
+ porto/omk.


Snart kommer Jesus – Guds plan for endetiden

av Svein-Magne Pedersen
(Bok)

Endelig en bok på norsk som tar for seg jordens fremtid, oppstandelse, opprykkelse og himmelens herlighet. Evangelist Svein-Magne Pedersen gjør et dypdykk inn i Bibelens mange spennende tekster angående endetiden. Bibelen er en bok som er spekket med profetier angående politiske, sosiale og religiøse omveltninger som skal komme. 27 prosent av dens innhold er av profetisk natur. Dens budskap er høyaktuell for vår tid.

Når kommer Jesus?
Hvordan kommer Jesus?
Når skjer opprykkelsen av Guds menighet?
Israels plass i endetiden
Krigene som skal komme
Fakta om Antikrist
Tusenårsriket
Gud som dommer
… og mye, mye mer.

Kr 365,-
+ omk.
Innbundet


Fri oss fra det onde

av Svein-Magne Pedersen
(Bok)

365 løfter om Guds beskyttelse i vanskelige tider. En andaktsbok.

Denne hendige lille andaktsboken på ca. 380 sider inneholder 365 løfter om beskyttelse fra Bibelen, ett løfte for hver dag i året. I en verden hvor alt synes å gå i oppløsning med kriger, vold, kriminalitet og politisk usikkerhet, fins det kun én trygg ankergrunn for troen – Guds uforanderlige løfter om beskyttelse for sine barn. Gud kan ikke si noe og mene noe annet. Han står bak sine løfter om beskyttelse av sine egne når verden holder på å gå av skaftet.

Føler du deg utrygg i en høyst urolig verden, vil Svein-Magnes nye andaktsbok være med på å gi deg en trygg grunn under dine føtter. Gud er med gjennom alt!

Kr 298,-
+ omk.
Innbundet


Miraklet er ditt

av Svein-Magne Pedersen
(Bok)

En samling andakter om helbredelse fra det kjente tv-programmet «Miraklet er ditt» som for tiden sendes over 123 land i verden.

Andaktene er konsise og trosstyrkende, en andakt for hver uke i året. La budskapet om Gud som din personlige lege være med på å kanalisere Guds legedom inn i ditt legeme hvis du er syk. Denne boken er et oppkomme av kunnskap om helbredelse som både friske og syke burde tilegne seg. Legene sier: «Hold senga!» Jesus sier: «Ta senga og gå!»

Kr 365,-
+ omk.
Innbundet

 


Derfor vil Gud helbrede deg

av Svein-Magne Pedersen
(Bok)

27 nøkler til din helbredelse

Helbredelsen sett fra Guds side. I boken Derfor vil Gud helbrede deg, lærer vi at Gud er mer interessert i å helbrede oss enn vi er i å motta denne gaven fra ham. Gud er på vår side mot sykdom og lidelse. Etter å ha lest denne boken blir det lettere for den syke å ta imot helbredelse. Den er et åndelig dokument for den som er på søken etter å oppleve Guds inngrep, for her lærer du hva som styrer Guds finger og hvordan han tenker.
Boken svarer på:

Hva er drivkraften bak Guds
ønske etter å se oss friske?
Hvorfor vil Gud helbrede oss?
Hva er intensjonene bak en
helbredelse?
Hvilke rettigheter har den
syke? Hvordan skal vi motta helbredelsen fra Gud?
Dette er essensen i Svein-Magnes nye bok, den 10. i rekken.

Den er en døråpner for den syke inn til Guds hjerte.

Denne boken må du bare ha!

kr 298,-
+ omk.
Innbunnet


De tause skrikene

(Bok)

Svein-Magne Pedersens nye bok De tause skrikene – et forsvar for retten til å leve er et kampskrift mot selvbestemt abort. Boken er et nødvendig hjelpemiddel for den som vil stå rustet til å forsvare Bibelens sannhet om livets hellighet og ukrenkelighet.

Det er på høy tid at det norske folk våkner opp og skjønner hva som har skjedd siden loven om selvbestemt abort ble vedtatt i 1978. Fra 1978 til 2013 har 513.000 små barn blitt fjer­ net på norske sykehus. 35 år med fri abort har tappet etterslekten for nær­ mere to millioner nordmenn – hittil.
Svein­Magne Pedersen belyser dette kontroversielle emnet med henvisninger til dyktige fagfolk på emner som teologi, etikk, jus, filo­ sofi, medisin og politikk. Men Bi­ belens ord ligger til grunn for alle konklusjonene.
Boken er full av informasjon an­ gående abortsaken. Den er med på å avsløre abortmentaliteten som råder i vårt samfunn i dag.
Boken er ikke skrevet i en dømmende tone, for her blir evangeliet presentert for de som trenger tilgivelse, frelse og sje­ lefred. Mot slutten av boken presenteres «De 10 bud mot abort» og traktaten «5 minut­ ter til himmelen».
Kjøp boken og la deg enga­ sjere i en av vår tids viktigste kampsaker – retten til å leve.

kr 298,-
+ omk.
Innbundet

 


«Mamma, la meg få leve!»

Den norske abortloven – velsignelse eller forbannelse?
Av Svein-Magne Pedersen

Heftet «Mamma, la meg få leve» er et
kampskrift mot en Den norske abortloven
– en lov som både er barnefiendtlig,
urettferdig og til stor skade for kvinnen og
samfunnet i sin helhet. Heftet er pakket
med informasjon angående abortsaken.
Det er en gullgruve for den som vil
kjempe mot dagens abortlov. Det
avslører abortmentaliteten i det norske
folk og er en øyeåpner for den som er
usikker på hva abort egentlig medfører
av skade på kvinnen og på samfunnet
som helhet. Redd menneskeliv ved å
spre informasjon om dagens viktigste
samfunnssak. Abortloven er noe vi
aldri må bli ferdig med!

Kr 98,–
+ omk.

 


Tilgivelse

av Solveig Pedersen
(Bok)

Nøkkelen til fred, frihet og fremgang

En unik bok om livets viktigste emne, skrevet med gullpenn. En bok hvor de fleste kjenner seg igjen, for det handler om relasjoner. Hvem har ikke opplevd vanskelige ting i forhold til andre mennesker?

Tilgivelse er nøkkelen til fred med Gud. Men det slutter ikke her. For en kristen er tilgivelse hovednøkkelen til fred, frihet og fremgang i kristenlivet. Mange hopper bukk over det første trinnet inn i et rikt kristenliv. Derfor havner mange i frustrasjoner, bitter- het og brutte relasjoner. Men budskapet i boken er klart: Tilgivelse er ikke noe man taper på. Den åpner veien for legedom til – ånd, sjel og legeme.

Solveig Pedersen
er evangelist Svein- Magnes kone. Hun er en kvinne med lang erfaring, og har derfor stor visdom, innsikt og tyngde bak sine velvalgte ord på et vanskelig tema.

«Dette er den beste boken jeg har lest om dette emnet.» (Abonnent)
Solveig Pedersen er utdannet spe- siallærer. Siden 1973 har vært lærer i norsk og canadisk skole. Hun har også studert ved Brandon University, Manitoba, Canada. Siden 1990 har hun vært tilknyttet arbeidet i Misjonen Jesus Leger, hvor hun er administrativ leder.

kr 298,-
Innbundet


Legende kraft

av Svein-Magne Pedersen
(Bok)

Bygd på et tidligere prosjekt, andaktsboken «Legende dråper», gir nå Svein-Magne ut en lignende bok. Alle de gamle vitnesbyrdene er byttet ut med flere hundre nye. Dette er en sjelden bok og gullgruve for deg som liker å lese om Guds mirakler. Den kan være med på å formidle legedom til deg som er syk.

Svein-Magne bygger videre på ideen om å samle alle løftene om helbredelse i hele Bibelen i en bok, med ett løfte for hver dag i året. Det er stammen og grenene i boken. Fruktene er de flere hundre sterke vitnesbyrdene om helbredelse – ett eller flere for hver dag i året. Disse bekrefter at:

* Gud har omsorg for alle syke mennesker.
* Gud er interessert i å helbrede alle typer sykdommer.
* Gud er interessert i å helbrede alle typer sykdommer i alle mennesker.

Boken er engasjerende lesning:
* Den er med på å styrke troen på Gud som underets Gud.
* Den er med på å gi håp der håpløshet råder.
* Den sprer glede og entusiasme over Guds gjerninger.
* Den gjør Gud stor i våre øyne.
* Håndspåleggelse mot slutten av boken.

«Min­ sjel ­lov­ Herren,­­ og ­glem ­ikke ­alle­ hans­­ velgjerninger.» (Sal 103:2)

kr 365,-
Innbundet, over 400 sider.


Nøklene til din helbredelse

av Svein-Magne Pedersen
(Bok)

Mange søker helbredelse, noen blir helbredet og andre blir det ikke. Mange er frustrerte og leter etter svar på hvorfor helbredelsen uteblir. Fins det noen svar på helbredelsens gåte? I boken «Nøklene til din helbredelse» prøver Svein-Magne Pedersen å gi svar.

Her er noen av temaene han tar opp:
– Hva er de bibelske ingrediensene i en bibelsk helbredelse?
– Hvordan skal man motta helbredelse?
– Hvorfor uteblir helbredelse?

Ved en grundig gjennomgang av Bibelens budskap om helbredelse vil leseren…

kr 365,- OBS! Utsolgt!
+ omk.
Innbundet


Tro er god medisin

av Svein-Magne Pedersen
(Bok)

Vi går inn i en ny æra i forholdet mellom vitenskap og religion. Nå forskes det som aldri før på forholdet mellom vitenskap og religion. Svein-Magnes Pedersens nye bok vil revolusjonere din tankegang. Her er argumentene du trenger for å bevise at aktiv kristen tro er den beste helsegevinst i vårt samfunn.

Over 500 vitenskapelige undersøkelser kullkaster tidligere oppfatninger av religionen som en bremsekloss i det moderne samfunnet. Den tyske filosofen Karl Marx sa at «religion er opium for folket». Han tok skammelig feil. Nå slår vitenskapen fast: Gudstro og gudsfrykt fremmer helse og forlenger livet! Dersom man leser i Bibelen, ber hver dag og går i kirke en gang i uken, slår det svært positivt ut for helsen.

Du som vil ha gode argumenter mot avkristningen av Norge, bør kjøpe denne boken. Denne boken vil revolusjonere mange menneskers ideer om religion, tro og helse. Konklusjonen er: Tro er god medisin!

kr 298,-
+ omk.


«Jesus – helbrederen fra Nasaret»

av Svein-Magne Pedersen
(Bok)

I den nye boken «Jesus – helbrederen fra Nasaret» presenterer evangelist Svein-Magne Pedersen Jesus som helbrederen. Bøker som setter lupen på denne siden av Mesteren er mangelvare på norsk. Men nå foreligger det en bok fra Forlaget Legedom fra en som i over 30 år har studert emnet.

Jesus helbredet fordi det var hans hjertesak. Med fare for sitt liv lot han verken mennesker, tradisjoner eller trusler hindre ham i å gjøre Faderens vilje. Kjærligheten til lidende mennesker var drivkraften bak hans fruktbringende engasjement for å sette mennesker i rett stand.

Svein-Magne presenterer mange fakta om Jesus som helbreder. I boken fins det også en oversikt over alle helbredelsene som de fire evangeliene presenterer.

I slutten av boken har Svein-Magne skrevet en bønn om helbredelse som leseren kan ta til sitt hjerte og gjøre til sin personlige bønn. Og skulle boken være et redskap til et helbredelses­under, er den verd sin vekt i gull!

NB! Innbundet, ny og utvidet utgave.

kr 365,-
+ omk.


«NÅR GUD GJØR UNDER»

av Svein-Magne Pedersen
(Bok)

Noe revolusjonerende i Norge, en bok som fra første til siste side levende beskriver Gud som mirakelets Gud! Den ene utrolige beretningen avløser den andre. Her står mennesker fram og forteller sin sanne historie. Der medisinere ikke har kunnet gi tilstrekkelig hjelp, griper Gud inn på en overbevisende måte. Boken «NÅR GUD GJØR UNDER» er ført i pennen av evangelist Svein-Magne Pedersen. Som forkynner både i Norge og Canada har han møtt tusener av lidende mennesker. De har stått i kø for å komme til forbønn. Resultatene har ikke uteblitt. I boken kan man lese om kreft som tar flukten, anginaplager blir borte, blinde får syn, brystkuler, bekkenløsning og spisevegring forsvinner, etc., etc. Forfatteren presenterer sitt stoff på en fin sjelesørgerisk måte.

kr 98,-
+ omk.


«SLIK BLIR DU FRELST – og bevart i troen»

av Svein-Magne Pedersen
(Bok)

For to år siden kom boken «Slik blir du frelst og bevart i troen» ut med et opplag med 5000. Nå er hele lageret tomt. Men de som har brukt boken til å evangelisere blant venner og kjente, kan nå glede seg. En flunkende ny utgave ligger straks ferdig trykt. Boken er blitt betydelig utvidet. Det gjelder særlig den siste delen som handler om vekst i kristenlivet. Som også undertittelen sier det: «En håndbok i livets viktigste spørsmål.»

kr 198,-
+ omk.


Hefter og foldere


 

8 steg til din helbredelse (hefte)

Det fins mange oppfatninger om helbredelse ved bønn. Mange har prøvd «å få det til», men har mislyktes. Noen syke har søkt hjelp hos alternative be-
handlere og blitt skuffet. Andre bygger sin tro på helbredelse på «tradisjonell tro» blandet med egne erfaringer. Det blir ofte en utvannet lære, tilpasset vårt trosnivå. I heftet 8 steg til din helbredelse er det kun Guds ord og Jesu lære som er kart og kompass til din helbredelse.

Kr 98,–
+ omk.


30 «kraftpiller» fra Guds (folder)

Bibelen er Guds «medisinbok». Her fins det over 7200 løfter. Mange av Guds løfter har med helbredelse å gjøre. Gud, som skapte oss, vet hvordan vi er blitt til og er den beste til å helbrede sitt eget skaperverk. I denne folderen har jeg plukket ut 30 av de sterkeste løftene fra Guds ord. Bibelen sier: «Han sendte sitt ord og helbredet dem.» (Sal 107:20) Kjøp folderen, mediter over innholdet og bekjenn løftene høyt. Det kan gi legedom til ditt syke legeme. Folderen har spesiallakk på begge sider og kan tas med hvor du enn ferdes – eller legges under hodeputen din om natten.

Kr 148,–
+ omk.
Folder, 6 sider


30 «kraftpiller» fra Guds (folder)30 kraftpiller fra Guds medisinbok

Legedom for nervesystemet
Guds Ord, Bibelen, er Guds medisinbok.
Her fins det over 7200 løfter som er til vår disposisjon. Et av løftene
er legedom til nervesystemet. Tusener i Norge lider av angst, depresjon og bipolare lidelser av forskjellige slag. Dårlige nerver er blitt en folkesykdom. Gud kjenner
oss ut og inn. Han vet hvor det butter og har en kraft som kan lege slike lidelser, «sette de undertrykte fri».
I denne folderen har jeg plukket ut de 30 sterkeste løfter fra Bibelen som kan utløse Guds kraft til legedom for dine nerver – med min kommentar. Kjøp folderen, meditér over innholdet og bekjenn løftene høyt mange
ganger. Det kan gi legedom til ditt syke legeme. Folderen har spesiallakk på alle sidene og kan tas med hvor du enn ferdes – eller legges under hodeputen din om natten.

Kr 148,–
+ omk.
Folder, 8 sider


Traktat: Frisk – ved Guds kraft!

Endelig – her kommer en traktat om helbredelse. Det fins en del traktater som omhandler frelse, men jeg kan ikke huske å ha sett en traktat om helbredelse. Jeg har lenge tenkt å lage en slik. Den bygger på mitt hefte 8 steg til din helbredelse, og er en kortversjon om dette viktige emnet. Traktaten kan man kjøpe mange av og gi til mennesker som er syke og trenger sterke sannheter om emnet. Det er en helbredelses- bønn mot slutten av traktaten.

Kr 20,– pr. stk. (+ omk.)
Bunt á 10 stk. kr 190,– (+ omk.)


Jesus – politisk uavhengig, åndelig

revolusjonær

av Svein-Magne Pedersen
(Hefte)

 

En skildring av Jesus, hvem han var og hva han gjorde.

En hyllest til Guds Sønn for slike som ikke kjenner ham og som trenger en kort innføring i hvem personen Jesus var. Noen har sagt at denne artikkelen er det beste de noensinne har lest på trykk.

Kr 19,- pr.stk.
+ omk.
(10 stk for kr 150,-)


«Neste stopp – himmelen? Veien til frelse – steg for steg»

av Svein-Magne Pedersen
(Hefte)

Ferskt fra trykkeriet ligger nå Svein-Magne Pedersens nye hefte om frelse og evig liv. Tittel: «Neste stopp – himmen? Veien til frelse, steg for steg.» Kort, konsist og lett forståelig prestenteres evangeliet slik at hvem som helst kan forstå dets innhold.

Heftet fremstår med vakker layout i farger og i beste papirkvalitet.

Du har slekt og venner som trenger å bli frelst, men du har problemer med å kommunisere budskapet til dem. Her har du redskapet.
Enhver kristen er kalt til å være en menneskefisker. Her har du muligheten til å fullføre ditt kall.
Kjøp inn flere hefter slik at du har å gi når mulighetene byr seg. La ditt hjem bli et åndelig våpenlager.

kr 19,- pr. stykk
Pakke 10 stk: kr 150,- + omk


Traktater


Hvis du skulle dø i natt …

av Svein-Magne Pedersen
(Traktat)

En vekker for de som trenger et budskap som går rett på sak.

Hva bygger vi vår viten på om livet etter døden? Er det bygd på rett kilde? I fire punkter forklares frelsesveien klart og lettfattelig. Leseren får muligheten til å be frelsesbønnen.

Kr 19,- pr.stk.
+ omk.
(10 stk for kr 150,-)


«Alt kan ikke kjøpes for penger»

av Svein-Magne Pedersen
(Traktat)

Denne traktaten er beregnet til massespredning. Den er på fire sider med fire farger. Legg den i hånden på folk du kommer i kontakt med, og de f å r en tankevekker. De aller fleste mennesker er interessert i penger. Men det er flere ting som penger ikke kan gi deg. En kort beskrivelse av veien til frelse og frelsesbønnen.

kr 75,- pr. pakke (á 25 stk) + omk
Selges i pakker på minimum 25 stk.


«5 minutter til himmelen»

av Svein-Magne Pedersen
(Traktat)

Traktaten som kan frelse Norge

En kortversjon av veien til frelse. Klarere kan det neppe sies. En lettforståelig ti-siders framstilling av livets viktigste valg. Det tar fem minutter å lese Svein-Magnes fem trinn til frelse: kjærlighets-trinnet, problemet-trinnet, Jesus-trinnet, mirakel-trinnet og overgivelses-trinnet. Klargjørende illustrasjoner.Traktaten er trykt i fire farger på fint papir med trykklakk. Et nydelig produkt å legge i hendene på ikke-kristne. Kristne traktater er en mangelvare i dagens Norge. Derfor fyller den et etterlengtet behov hos kristne som vil vinne mennesker for Gud.

Utgiver: Misjonen Jesus Leger

Kr 99, – pr. pk. á 25 eks. + omk.


Plakater


Himmel-nøkkelen

av Svein-Magne Pedersen
(Plakat)

En plakat i A3-størrelse som kort og presist, klart og tydelig forteller om veien til frelse i fire nøkkelpunkter. Mot slutten presenteres en enkel bønn om frelse.

Kr 49,-
+ omk.


Mirakel-nøkkelen

av Svein-Magne Pedersen
(Plakat)

En plakat i A3-størrelse. Svein-Magne har sømfart Skriften etter nøkler til å løse helbredelsens gåter, og har komprimert budskapet og satt opp veien til helbredelse i seks viktige steg.

Kjøp plakaten, mediter over hvert steg og la disse sannheter få rydde veien for Guds helbredende kraft.

Kr 49,-
+ omk.


CD-plater


CD-SETT:

«LEGENDE ORD TIL HELBREDELSE»

av Svein-Magne Pedersen
(CD)

I 2006 kom boken «Legende dråper» ut. Nå presenterer Svein-Magne et CD-sett hvor han leser utvalgte løfter om helbredelse fra hele Bibelen og ber for syke.

Bibelen sier: «Hør, så skal du leve». Hør Guds Ord og plant det dypt ned i ditt hjerte og inn i din sykdom. Guds Ord blir operasjonskniven som skjærer bort kreftsvulster og fjerner lidelser og plager. Guds kraft følger Ordet. Lytt til Svein-Magne når han deler Guds ord med deg, ord som kan forandre din fremtid og drive sykdom og lidelse på flukt. Troen og helbredelsen kommer av forkynnelsen av Guds livgivende Ord. La Guds legende Ord og kraft gå inn i din syke kropp til sykdommen slipper taket og må gi opp sitt bytte.
Lytt til løftene fra Guds levende Ord med fin musikk i bakgrunnen.

NB: På slutten av hver CD ber Svein-Magne for syke. Kjøp CD-settet og bli med i bønnen.

kr 298,-
CD-sett (2 CD’er)


«Slik du blir helbredet» – tale CD

av Svein-Magne Pedersen
(CD)

Mange stiller seg spørsmålet: «Hva skal jeg gjøre for å bli helbredet?» Svein-Magne kommer nå med svaret i budskapet: «Slik blir du helbredet». Denne talen av Svein-Magne er en grundig og bibelfundert gjennomgåelse av helbredelsens ABC. Bønn for syke på slutten av talen. Er du syk eller har venner som trenger helbredelse, vil dette budskapen være til stor hjelp og en veirydder for Guds helbredende kraft.

kr 198,-
+ omk.
CD


Anne Katrine Ravnå – Jesus er den samme

(CD)

Anne Katrine Ravnå har laget en CD med elleve nydelige sanger som omhandler helbredelse. Noe slikt er sjeldent på det kristne markedet.

Sammen med sin mann, Per Arne, har hun laget denne flotte CDen «Jesus er den samme» – om Gud som helbreder. Den er spesielt laget for Misjonen Jesus Leger. Anne Katrine har sunget disse sangene på vårt TV-program «Miraklet er ditt».

La evangeliet gjennom disse sangene bli en døråpner for Guds kraft til din helbredelse.

kr 198,-
+ omk.