Kontaktinformasjon

Forbønnstelefon:

(Nytt nummer)
Tlf: 38 15 00 50
Mandag-Fredag kl.09-16.
(OBS! nytt nr, vanlig takst)


Telekirken:

TLF: 955 15 160 (vanlig takst)

(Onsdager kl. 20 og 21) (Oppstart 26. september)


Givertelefonen:

Tlf: 822 06 111
Dag og natt – hele uken – hele året
(kr 250 pr. oppringning)


Forretningstelefon:

Tlf: 38 15 00 50

Postadresse:

Misjonen Jesus Leger
Postboks 53
4701 VENNESLA

Kontoradresse:

Misjonen Jesus Leger
Moseidmoen Industriområde 1
4700 Vennesla

E-post:

mjl@mjl.no


Gaver til misjonen


Givertelefon:

Tlf: 822 06 111
(Nytt nummer)
Kr 250,- per oppringing

Kontonummer Norge:

3100 31 31001

Misjonen Jesus Leger har mange abonnenter i Sverige, Danmark og Færøyene.
Så vil vi oppmuntre våre lesere i Sverige, Danmark og Færøyene til å støtte vårt viktige arbeid.

Kontonummer Sverige:

5060-0501
(DnB NOR Bank)

 

Hjertelig takk for din gave!

Back to top button