Jesu gjenkomst og Antikrist

Hvem kommer først?

Bibelen forteller med klartekst at før Jesus kommer igjen, vil det komme et stort frafall fra konservativ, kristen tro. Et tegn på at Jesu hovedmotstander, Antikrist, er i anmarsj. Men hvem kommer først?

Bibelen forteller med klartekst at før Jesus kommer igjen, vil det komme et stort frafall fra konservativ, kristen tro. Et tegn på at Jesu hovedmotstander, Antikrist, er i anmarsj. Men hvem kommer først?

Paulus grunnla menigheten i Tessalonika under sin andre misjonsreise. Under sitt besøk der hadde han grundig forklart sitt syn på endetiden. Nyfrelste trenger også å høre forkynnelsen om Jesu gjenkomst! Paulus hadde forkynt at oppstandelsen og bortrykkelsen av menigheten skulle komme før «Herrens dag» – den 7-årige trengselsperioden som skulle komme over hele jorden (1 Tess 1:10).

Vranglære. Men nå hadde noen vranglærere skrevet til menigheten og sagt «at Herrens dag alt er her» (2 Tess 2:2). Altså var de troende i menigheten blitt latt tilbake. De hadde ikke vært rede, noe måtte ha vært galt med deres tro og liv – trodde de. De var fortvilet over dette. Derfor måtte Paulus skrive et trøstens brev til dem med klargjøring av sitt syn: Bortrykkelsen hadde slett ikke skjedd, av tre årsaker som vi snart skal se på.

Appropos frafall fra troen: Det er nettopp det som skjer i dag. Alt som har med kristen tro og moral å gjøre, er i ferd med å bli fjernet fra vårt samfunn. Mange kirker er i ferd med å gå i oppløsning. For fredens skyld, legger kristne og kirkeledere seg flate for den antikristelige ånd. De orker ikke å stå imot den stadig stigende forfølgelsen og aksepterer litt etter litt vranglære angående bibelsk tro, liv og lære. Dette er et endetidstegn. Før Antikrist åpenbares for verden, vil vårt samfunn prepareres for hans komme. Derfor sier Paulus:
2 Tess 2: 3

Ordet «frafall» her står i bestemt form. Dette indikerer at det er snakk om et spesielt frafall, ikke vanlige frafall fra troen som skjer hele tiden. Et av de store endetidstegn er at folkemasser faller fra troen på Jesus som Guds Sønn og hans lære. Mange vil vende ryggen til konservativ kristen tro og moral. Altså: På Paulus tid hadde det verken vært et stort frafall fra troen og heller ikke hadde verdensherskeren Antkrist vist sin ankomst. Dessuten ville han jo først komme etter bortykkelen. Og bortrykkelsen hadde ennå ikke funnet sted! Men etter bortrykkelsen ville han «åpenbares» (2 Tess 2:3.6.8). Derfor kunne medlemmene i menigheten i Tessalonika roe seg ned. Bortrykkelsen hadde ikke funnet sted.

Dernest vil følgende skje:

«For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som holder igjen, må bli tatt bort. Da skal den lovløse åpenbares.»
2 Tess 2:7–8

Dette beskriver bortrykkelsen av Guds menighet. Dette skjer rett før Antikrists fremtreden som verdensleder. Ordet «anti» betyr «imot» eller «i stedet for». Antikrist er imot Kristus og vil prøve å ta hans plass i menneskenes hjerter og som Gud og verdensleder. Ingen i dag vil kunne vite hvem han er. De troende er kommet til himmelen før han står frem! Paulus tidfester bortrykkelsen og sier at den vil komme før Antikrists fremtreden:

«Da skal den lovløse åpenbares.»
2 Tess 2:8

Hvem er det som «holder igjen»? Det er de kristne. Ifølge Jesus skal vi være «jordens salt» og «verdens lys» (Mat 5:13–14). Vi skal vise vei til Frelseren – og vi skal bremse og forhindre forråtnelsen i våre samfunn. Forråtnelsen kommer av vranglære og brudd på Guds bud. Antikrist har ennå ikke frie tøyler til å kneble en hel verden. Mange troende står fast i troen, ber og forkynner Kristus rundt om i verden – på tross av det store frafallet som nå finner sted. Mange kristne står imot det antikristelige presset. Derfor kan Antikrist ennå ikke vise seg for verden, men vi kjemper mot Antikristens ånd, for den forbereder Antikrists komme:

«Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.»
1 Joh 4:3

Det er for mye åndelig motstand blant de levende kristne til at Antikrist kan ta over verden. Dette betyr at frafallet før Antikrist viser seg, ikke vil bli komplett før etter bortrykkelsen. Mange vil stå imot, kjempe og lide. Paulus skildrer bortrykkelsen slik:

«Bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort.»
2 Tess 2:7

Med andre ord: De som ikke «holder igjen» vil ikke bli «tatt bort». Flyter du med strømmen som en død fisk eller står du imot presset og viser derved at du har liv i Gud?

Gud kaller oss til et hellig og overgitt liv, uten å gå på akkord med det vi står for – sann kristendom. Vi skal «rykkes oss opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Trøst da hverandre med disse ord.» (1 Tess 4:17–18) Verdens nåværende tilstand med en rekke endetidstegn viser at det kan skje når som helst. Hvis du ikke har tatt imot Jesus ennå, bør du gjøre det straks.
Jesus vil komme brått og uventet:

«Men midt på natten lød det et rop: Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte!»
Mat 25:6

Hvor er det blitt av ropet – forkynnelsen om Jesu gjenkomst i våre menigheter? Bare ti prosent av dagens forkynnere taler om Jesu gjenkomst. La oss få frem vekkeropet til vår verden. Profetiene om Jesu komme er engasjerende og vekker oss til ettertanke. Bibelen er en profetisk bok, og Jesus er Bibelens største profet. Bibelforskere mener at 28 prosent av Bibelen er profetisk.

Jesus ønsker ikke å komme til en sovende menighet, men til en som er brennende. Mange vil ikke være rede når han kommer, de mangler olje på sine lamper (Mat 25:1–13). De mangler liv i Gud og elsker verden mer enn Guds sak. Bibelen forteller oss at mange vil bli «latt tilbake» (Mat 24:40). Latt tilbake til en 7-årig trengselsperiode i en verden som da vil være under Guds dom og under Antikrists herredømme.

Jeg tror ikke at Jesus vil komme tilbake til et synkende skip. Jeg tror på vekkelse i endetiden. I Åpenbaringen står det:

«La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede.»
Åp 19:7

Hvis du ennå ikke har tatt imot Jesus, kan du gjøre det ved å omvende deg fra dine synder, tro evangeliet og be frelsesbønnen på side 22 i Legedom. La meg få høre fra deg slik at vi kan få sende deg litteratur omkring emnet.

Svein-Magne

Vis mer