Gud, naturlovene og Åndens kraft

Fra tid til annen blir jeg beskyldt for å hindre syke i å oppsøke sin lege. Når jeg hører slikt, blir jeg opprørt. Det har jeg aldri gjort! Som helbredelsespredikant fokuserer jeg selvsagt mest på de guddommelige lovene – slik som Bibelen gjør det – men ikke på bekostning av naturlovene. Denne ganger skal vi ha fokus på emnet Gud, naturlovene og Åndens kraft.

Tilværelsen består av to lover: naturlovene og de guddommelige lovene. Gud legger sine planer og opererer fritt og uhemmet på begge felt. Gud har skapt oss og gir oss kraft til å leve, men vi alene har ansvaret for vedlikeholdet. Vi trenger å forebygge sykdom og en for tidlig død med et sunt kosthold, et sunt levesett og med bønn til Gud om et langt liv. Vi trenger også å lytte til råd fra leger og naturterapeuter og vurdere hva de har å si. Jeg tror at vi kan takke oss selv for de fleste sykdommer som rammer oss. Likevel – gang på gang opplever jeg at til tross for at man har levd usunt og er syke på grunn av det, kan Gud gi oss nåde og helbredelse. Men her gjelder også loven:

«Det et menneske sår, det skal han også høste.» (Gal 6:7)

Kan våre stressfulle liv og dårlig ernæring hindre Gud fra å helbrede oss? Stress og feilaktig kosthold er årsaken til mange sykdommer. Gud vet at uten en snuoperasjon vil sykdommer komme tilbake. Kan Gud noen ganger vente med å helbrede oss til vi forandrer kurs?

Jeg leste en gang en historie om en kvinne på 61 år som ikke hadde tatt hensyn til sitt legeme, levde usunt og spiste usunn mat. Som 61-åring snudde hun helt om og begynte å leve sunt. Etter hvert ble hun så sprek at hun kunne gå turer på fjellet. Kvinnen levde til hun var 104 år! Det er aldri for sent å snu! I Det gamle testamentet fins det flere forskrifter om sunn og usunn mat. Selv om vi ikke lever under loven, kan de inneholde sunne prinsipper som vi i dag kan ha nytte av å følge.

Legekunstens far, Hippokrates (460-377 f. Kr.), sa: «La din mat være din medisin og din medisin være din mat.» En viktig sannhet å etterleve.

Det fins en bønn i Salmenes bok om ikke å dø en for tidlig død:

«Jeg sa: Min Gud, ta meg ikke bort midt i mine dager! Dine år varer fra slekt til slekt.» (Sal 102:25)

Når vi lever sunt og rett for Gud, kan vi også be om at Gud skal holde sykdom borte fra oss:

«Dere skal tjene Herren deres Gud, og han skal velsigne ditt brød og ditt vann. Og jeg vil holde sykdom borte fra deg.» (2 Mos 23:25)

Salme 91 beskriver løfter om å bli bevart fra pest, sott og andre plager. I Det gamle testamentet har vi flere bønner om beskyttelse og bevarelse. Det er en viktig bønn i vår tid hvor sykdommer herjer, skader, svekker og ødelegger så mange mennesker. Jeg har nylig skrevet en bok med 365 løfter fra Bibelen om bevarelse fra alt vondt rundt oss. Bokens tittel er: Fri oss fra det onde.

For noen år siden, da frykten for svineinfluensa truet Norge, laget jeg en andakt med bønn om beskyttelse. Da så andakten «SOS Helse» dagens lys. Mange pleier å ringe til denne bønnetelefonen med løfter om beskyttelse både for sykdom og farer for ulykke på reiser (820 750 05). Vi kan slå fast at det er bibelsk å be om et langt liv og om guddommelig beskyttelse. Det kommer ikke automatisk, men bør være en del av vår daglige morgenbønn.

Jesus er ikke imot god medisinsk behandling. Han godkjente legeyrket:

«Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt!» (Luk 5:31)

I lignelsen om den barmhjertige samaritan henviser Jesus til bruken av datidens medisiner (olje og vin) i sin eksempelfortelling om hva barmhjertighet er. I denne fortellingen står det om en samaritan som viste omsorg for en mann som lå halvdød ved veien på grunn av et overfall. Han «forbandt sårene hans og helte olje og vin i dem» (Luk 10:33-34). Samaritanen førte mannen til et herberge og ga ham pleie der. På denne tiden ble olje brukt av datidens leger for å rense sår. Vin ble brukt for å desinfisere sårene.

Men når medisiner skader mer enn de helbreder – eller tar liv, må vi si stopp! Vi kan ikke godta at leger feilmedisinerer eller overmedisinerer sine pasienter. Da bør man klage til legen. Hvis han ikke vil høre på oss, bør man bytte lege eller sende klagen til høyere instans. Som eier av våre legemer er Gud selvsagt imot medisiner og behandlinger som skader mer enn de hjelper. Å skade hans skaperverk, gjør ham vondt, for han har en arbeidsplan for oss alle. Paulus sier: «Legemet … er for Herren, og Herren for legemet.» (1 Kor 6:13)

En norsk helseminister innrømmet på tv for noen år siden at rundt 5000 mennesker dør hvert år i Norge på grunn av feilmedisineringer og feilbehandlinger. Vi vet også at om lag 15.000 lider under bivirkninger av skadelige medisiner og feilbehandlinger av leger hvert år i Norge. Dette er store og ufattelige lidelser blant det norske folk! Helsenorge har mye å svare for og rette opp! Nok om det i denne omgang.

I sin plan for vår helse og velvære kan Gud veilede oss til å benytte oss av naturmetoden. Fortellingen om Daniel og hans tre venner i landet Babylon gir oss en indikasjon om det.

«Men Daniel satte seg fore i sitt hjerte at han ikke ville gjøre seg uren med kongens fine mat og med vinen som han drakk.» (Dan 1:8)

Daniel ba den øverste hoffmannen om å få spise grønnsaker og å drikke vann i ti dager i stedet for å spise kongens mat. Resultatet var positivt: «Og da de ti dagene var gått, viste det seg at de så bedre ut, og at de var i bedre hold enn alle guttene som hadde spist av kongens fine mat.» (Dan 1:15)

Etter dette fikk Daniel og hans venner lov til å spise bare grønnsaker og drikke vann i stedet for kongens vin. Jeg hørte om en familie på Sørlandet hvor alle var syke. Så la de om kostholdet og ble nærmest vegetarianere. Alle ble kvitt sykdommene sine. Jeg kjenner en kvinne som led av smerter i fingerleddene. Så gikk hun over på lavkarbo. Da forsvant smertene i hendene etter kort tid, og hun gikk straks ned i vekt. En vitenskapsmann hevdet for en tid siden at hvis man går en halv time hver dag, vil man kunne leve opp til ti år lenger. Noe å tenke på!

Kan Gud noen ganger helbrede gjennom naturlovene sine? Absolutt! Noen ganger må vi gi ham ære på grunn av hans legedom i naturen. Allerede i Bibelens første kapittel står det om Guds naturmedisin:

«Og Gud sa: Se, jeg har gitt dere planter som sår seg over hele jorden, og hvert tre som setter frø. Det skal være føde for dere.» (1 Mos 1:29)

Mange medisiner er laget ut fra Guds skaperverk. Derfor kan Gud benytte seg av leger og dagens medisin for å kurere oss. Indirekte bør også Gud få æren for helbredelse gjennom skolemedisin. For det første: Gud har gitt forskere forstand på å finne frem til helbredende stoffer i skaperverket. Dernest: Det er den legende kraften i hans skaperverk fører til helbredelse.

Flere ganger har jeg sett at de jeg ber for, blir mye bedre etter forbønn. Den syke begynner så på gode medisiner eller naturmedisin – og blir helt god. Som helbredelsesevangelist lurer jeg på hva Gud mener med det. Hvorfor kunne han ikke gjøre den syke helt god etter forbønn slik at den syke kunne slippe annen behandling? Jeg har kommet frem til følgende: Noen ganger vil Gud at vi skal benytte oss av begge metodene og takke ham for kraften gjennom hans Ånd og gjennom hans skapning. Det er ikke motsetning mellom disse to kreftene. De peker begge mot samme mål: Full helbredelse. Men – hovedbudskapet fra evangeliet er utvilsomt: Jesus helbredet alle gjennom sin kraft – uten noe i tillegg! Men – for å få med Bibelens fulle budskap om helbredelse, bør vi ta med hele bredden av Bibelens budskap når det gjelder helbredelse.

Jeg har også lagt merke til at hvis noen ikke blir helbredet gjennom min forbønn, blir operasjoner og medisinsk behandling ofte svært, svært vellykket. Det er likesom Gud sier: «Jeg anerkjenner også legeyrket og overfører denne gangen din bønn på deres behandling slik at det blir svært vellykket.»

Her er et annet eksempel: Den jødiske kongen Hiskia ble en gang dødssyk. Han ba så inderlig han kunne Gud om å få leve lenger. Gud ga ham 15 år lengre levetid og lovte ham helbredelse for en dødelig byll. Hvordan skjedde helbredelsen? Den skjedde på to måter: Gjennom Guds kraft og ved å legge en fikenkake på byllen (2 Kong 20:7). Fiken hadde medisinsk effekt, mente man. I løpet av bare to dager var han frisk! Her ser vi en kombinasjon mellom kraftmetoden og naturmetoden. I profetien Elisas tjeneste kan vi lese om to lignende tilfeller: 2 Kong 2:19-22; 4:38-41.

Men det blir også galt om vi snur på flisa: Kong Asa ble kritisert for at han under sin sykdom ikke søkte helbredelse hos Gud, bare legene (2 Krøn 16:12). Da tillater vi ikke Gud å få første retten til å helbrede oss. Jesus sier at vi skal søke Guds rike først (Mat 6:33). Gud har førsteretten til å helbrede oss. Som skaper av våre legemer eier han oss. Som skaper kjenner han best til sitt eget skaperverk. Dessuten har Jesus betalt for våre synder og sykdommer på korset og tilbyr oss full helbredelse. Å overse korset er ikke lurt. Det kan koste oss en helbredelse!

Reserveløsning: Noen ganger tror jeg at bruk av naturmetoden er Guds «reserveløsning» der en levende tro og nådegaver til å helbrede ikke finnes. Guds optimale plan var helbredelse gjennom hans Ånd. Da Jesus ble spottet og avvist da han kom til sin hjemby Nasaret, ble ikke kraften fra hans hender utløst:

«Og han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der, unntatt at han la hendene på noen få syke og helbredet dem.» (Mark 6:1-6).

De tok ikke imot tilbudet om helbredelse gjennom Guds kraft og var nå overlatt kun til naturmetoden for å bli frisk. Dette er tilfellet på mange plasser rundt om i verden, der evangeliet om helbredelse ikke blir forkynt, fremelsket og praktisert.

I 2 Mosebok 15:26 åpenbarer Gud seg som Yahweh Rapha, som betyr «Herren, vår helbreder». På sin tur gjennom ødemarken kom det israelittiske folk til stedet Mara. Her var det et vann som var «beskt» (2 Mos 15:23). Folket var tørste og begynte å knurre mot Moses, han som Gud hadde utpekt til å lede dem gjennom ødemarken til Ka ´anans land. Da viste Gud Moses et tre. Dette treet kastet Moses i vannet – og vannet ble friskt. Her benyttet Gud seg av naturmetoden for å gi israelittene rent vann. Gud kunne ha talt til vannet, at det skulle bli friskt, men likevel benyttet han seg av sin skapning.

Paulus medarbeider Timoteus led blant annet av en kronisk magelidelse. Som hjelp mot lidelsen anbefalte Paulus Timoteus litt vin:

«Drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mage og for de sykdommer du så ofte lider av.» (1 Tim 5:23)

Paulus omtaler sin medarbeider, «Lukas, den kjære legen» (Kol 4:14). Denne uttalelsen forteller at Lukas fremdeles var lege, selv om han var med Paulus på hans misjonsreiser.

Israelittene vandret 40 år i ørkenen. Der mottok de daglige doser av «mirakelmat», manna fra himmelen. Men da de kom inn i Kanaans land, sluttet mannaen brått. Nå måtte de ta til seg av landets frukt (2 Mos 16:35). Det guddommelige og det naturlige ble koblet sammen og avløste hverandre.

Gud er suveren når det gjelder helbredelse. En kvinne som hadde underlivsplager (endometriose) fikk forbønn uten å få hjelp. Hun fikk heller ikke hjelp av leger i Norge. Da gikk hun på nettet for å lete etter hjelp. Her fant hun en lege i et arabisk land som var spesialist på dette området. Hun dro dit, ble operert og ble helbredet. «Den som leter, han finner,» sa Jesus.

Jeg kjenner til en forsker på Vancouver Island i Canada som i 2004 hadde fått dødsdommen på grunn av lungekreft. Han hadde ni måneder igjen å leve og hadde begynt å planlegge sin begravelse. Han forsket på phytoplankton i havet. Som forsker oppdaget han hvor godt østers vokste, som spiste av phytoplankton. Så smakte han selv på det stoffet han selv hadde utviklet. Han begynte å drikke dette stoffet selv. Kort tid senere var han til undersøkelse hos sin lege. Da var all kreft i lungene kommet bort!

Jeg tror at Gud har lagt naturmedisin mot alle sykdommer i sitt skaperverk. Vi må bare finne frem til dem. Jeg har det som hobby å studere alternativ, sunn naturmedisin – naturmedisin som beviselig har effekt på sykdommer som vi mennesker bærer på.

Man skal likevel være kritisk og ikke bare hoppe på enhver ny «vidunderkur» der ute som noen hevder kan kurere både ditt og datt. Det er lurt å spørre etter forskning på stoffet før man kaster seg over det. Det gjelder både tradisjonell medisin så vel som naturmedisin. Å lese vitnesbyrd fra folk som er blitt friske etter å ha tatt midlet, betyr også mye for troverdigheten. Det fins bivirkninger på naturmedisin også. Alle vet at tradisjonell skolemedisin ikke er helt «ren». De inneholder kjemikalier og medfører derfor bivirkninger, noen mindre alvorlige, andre svært alvorlige. Men av to onder bør man velge den som gir færrest problemer. Her er prioriteringslisten som jeg, som helbredelsesevangelist, benytter meg av:

Først og fremst: Helbredelse gjennom Guds kraft. Dernest: helbredelse gjennom naturmedisin og skolemedisin.

Som før nevnt, man kan benytte seg av flere metoder samtidig.

Som helbredelsesevangelist kan jeg ikke ri på to hester samtidig. Jeg peker først og fremst på Jesus, legen over alle leger, og forventer store resultater. Resten overlater jeg til medisinere og andre helsearbeidere.

Svein-Magne Pedersen

Vis mer