Nøden i India kaller på vår oppmerksomhet

Helt siden 2012 har MJL støttet vellykkede misjonsprosjekt i India. Hundrevis av foreldreløse barn har en tid fått hjelp på barnehjem som MJL har betalt. De er tatt hånd om nå. 24.000 kasteløse i 12 landsbyer kan hver dag prise seg lykkelige for å ha rent vann fra egen brønn i sin egen landsby. De trenger ikke å drikke urent vann fra en uren kilde mange kilometer unna. Snart skal vi sette i gang bygging av brønn nr. 13 og 14.

Vår evangelist, Timothi Kota, er blitt hindret fra å bygge nye brønner på grunn av koronaviruset. Snart vil staten lette på restriksjonene. Da starter Kota straks arbeidet med å bygge brønner.

Vår evangelist kan fortelle at det er stor nød blant de fattige der. De sulter siden de ikke kan få tak i mat fordi de ikke har penger til å kjøpe mat. Kota ber MJL om å tre støttende til i en stor krise i verdens mest folkerike stat. Vi vil gjøre så godt vi kan så langt midlene kommer inn til oss. Gi din støtte til MJL så vil vi fordele støtten på våre mange prosjekter. India, Canada og Norge står øverst på listen. Norge ja, i vårt avkristnede land trengs det mer og mer misjonsvirke.

«Kast ditt brød på vannet, for i tidens løp skal du finne det igjen.» (Pred 11:1)

«Den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse.» (2 Kor 9:6)

Vis mer