MJL SLUTTER MED TELETORG: Nytt forbønnsnr: 38 15 00 50

Den 9. juli avslutter vi våre teletorgnumre, både forbønnsnumrene og numrene som er knyttet til andakter.  Forbrukertilsynet har anmodet oss om det for ikke å komme inn under Lov om alternativ behandling.  Nå blir det vanlig takst å ringe til oss!

Vår advokat, John Christian Elden, har slått fast at vår misjon ikke hører inn under Lov om alternativ behandling, selv med teletorgnumrene.  Vi er ganske enkelt en kristen misjonsorganisasjon som forkynner evangeliet til frelse og legedom.  Arbeidet kan ikke sammenlignes med behandling, for vi driver kun med forbønn, sjelesorg og forkynnelse.  I tillegg støtter vi virksomheter som driver et sosialt arbeid rundt om i verden.

De årlige teletorg-inntektene på ca. 2,5 millioner kroner dekket ikke engang utgiftene som er forbundet med denne telefontrafikken.  Dette til tross – vi har valgt å trekke oss fra teletorget for å dempe støyen fra kritikerne.  Vi vil heller prøve å øke inntekten ved å be våre misjonsvenner om å gi litt mer.

Fra og med den 10. juli 2018 ble det altså vanlig takst å ringe til oss for å få forbønn.  Da kan hvem som helst ringe vårt forretningsnummer 38  15 00 50.  Uten teletorginntektene får vi ca. 2,5 millioner kroner mindre å rutte med.  Vi anmoder våre misjonsvenner om å gi f.eks. 20% mer når de gir sin gave.

En idé kan være å ringe givertelefonen hver gang man har ringt og fått forbønn – på frivillig basis.  Det blir som å gi kollekt i kirken etter en preken.  Hvis noen vil gjøre dette, er givernummeret

822 06 111  (Kr 250 pr. oppringning.)

Når du ringer dette nummeret, får du høre at du nå gir 250 kroner til Misjonen Jesus Leger.  Etter at du hører et pip, har du gitt din gave.  Da kan du legge på.  250 kroner vil bli registrert på din telefonregning.  Enklere kan det ikke gjøres.  Ønsker du å gi 500 kroner, ringer du på nytt igjen, venter på pipetonen og legger på.  Ringer du fire ganger, har du gitt 1000 kroner, osv.

Selvsagt kan du gi din gave gjennom Vipps-nummeret vårt:

10 38 69

Eller gi på vår bankkonto: 3100 31 31001 eller 9791 11 10001.

Hjelp oss gjennom en vanskelig tid!  Gud skal rikelig velsigne deg rikelig tilbake!

Svein-Magne Pedersen

Vis mer