MJL starter bibelskole i India – Passport to Heaven Institute

India har i mange år ligget på MJL sitt kall. Helt siden 2001 har vi gitt støtte til tre barnehjem der i landet som stiftelsen Maranatha Visvasa Samajam driver. I tillegg har MJL bygd to barnehjem i 2013 og 2016. Vi har også samlet inn penger til å bygge (til nå) 22 brønner blant de kasteløse.

Jeg har i mange år hatt kontakt med flere kirkeledere i India. En av dem er pastor Dibya fra byen Raipur. Han har en rekke ganger ønsket å dele kallsbyrden med oss i MJL, først og fremst som bønnepartnere, men også som åndelig støtte og oppmuntring. Under sin paraply har han for tiden 1733 evangelister og pastorer fra India. Disse representerer 1733 menigheter. Disse menighetene er også kommet under MJL sin paraply, etter pastor Dibyas eget ønske.

En annen kirkeleder og pastor som MJL samarbeider med i India, heter Alphonse. Han er leder for en sammenslutning av 236 evangelister og pastorer. Alle disse er under MJL sin paraply etter pastor Alphonses eget ønske. I tillegg gjelder det også rundt 70 andre menigheter under pastor Alphonses ledelse. Tallet på menigheter som er knyttet til MJL i India blir da på ca. 1803. Pastor Dibya har over 30 medarbeidere som påser at de mange forkynnerne har det bra og driver arbeidet på rett måte. Pastor Alphonse har også den samme ordningen for sine forkynnere. MJL har for tiden ingen mulighet for å støtte dem økonomisk.

Pastor Alphonse startet sin egen bibelskole for ni år siden med maks 40 elever. Denne bibelskolen er også under MJL sin paraply, etter pastor Alphonses eget ønske. Bibelskolen som pastor Dibya og jeg står bak, har ikke noe med Alphonses bibelskole å gjøre. De er separate enheter på to forskjellige områder av India. Men de er begge under MJL sin paraply. Vi er alle samarbeidspartnere.

BIBELSKOLE: Pastor Alphonses bibelskole som han startet for ni år siden.

Bibelskolen Passport to Heaven Institute

Dibya er en dyktig bibellærer og menighetsplanter som både har teologisk utdannelse og utdannelse i jus og økonomi. I flere år har han undervist mange studenter i et bibelprogram som går over ett, to eller tre år. Ved årets avslutning kommer studentene og mottar kursbevis. Pastor Dibya og jeg har delt tanker om å samarbeide slik at de 1733 evangelistene kunne få tilbud om teologisk utdannelse. Det vil være med på å styrke deres tjeneste enormt! Dibya foreslo tre hjelpemidler: For det første: Undervisning fra en nettbibelskole som vi fritt kan ta i bruk. I tillegg har Dibya laget sitt eget undervisningsopplegg («5 Step Management program»). Dette vil også komme inn under skolens curriculum. Og til slutt – mitt bibelkurs: «Passport to Heaven – del 1 og 2» vil også være pensum. I tillegg – noen av mine bøker om helbredelse som er oversatt til engelsk.

Kostnad: Undervisningen vil være gratis. Bibellærere på skolen vil bli pastor Dibya, samt flere andre bibellærere som Dibya kjenner godt til. Dibya vil skolens leder mens jeg vil være internasjonal leder. Hans bror er rektor på et Bible College lenger sør i India. Vi vil også kunne få mulighet til hjelp fra noen av bibellærerne ved denne bibelskolen. Noen av dem master og dr. grad i teologi. Om noen måneder vil vi bli registrert og godkjent til å kunne gi elever Bachelor og Mastergrad i teologi.

Når jeg er i India, vil jeg forkynne evangeliet og undervise på bibelskolen. Myndighetene har allerede godkjent navnet: «Passport to Heaven Institute.» For å bli offentlig registrert og godkjent, måtte vi betale en startavgift til staten, og det er vi nå blitt. Vi binder oss ikke til videre økonomisk støtte, selv om dette senere kan bli aktuelt, hvis økonomien tillater det.

Ved å ta disse viktige steg, har MJL åpnet dørene for et enda større engasjement for å nå ut til de mange unådde folkegruppene i India. Tusen takk for din støtte til vår misjon! Det betyr være eller ikke være for oss. Hjelp oss til å nå de ufrelste i verdens største misjonsfelt med evangeliet.

 

Svein-Magne

Vis mer