Mirakeldager i Tanzania

Mange ble frelst, helbredet og satt fri fra demoniske plager da evangelist Svein-Magne Pedersen for første gang forkynte evangeliet i Afrika.

Tekst og foto: TOR-BJØRN NORDGAARD
Fra 3. til 8. februar besøkte den norske helbredelsesevangelisten det afrikanske kontinentet for første gang. Turen gikk til Tanzania, hvor han var invitert til å forkynne evangeliet og be for syke på møtekampanje i byen Moshi. Byen har rundt 200.000 innbyggere, og befinner seg ved foten av Kilimanjaro – Afrikas høyeste fjell. Pedersen var invitert dit av pastor Glorious Shoo, som har vært i Norge flere ganger. Shoo er biskop for Kilimanjaro-regionen av pinsebevegelsen Tanzania Assemblies of God, og har tilsyn med 226 menigheter i distriktet.

I nasjonale medier
Mange lokale krefter var involvert i å forberede møtekampanjen. I flere menigheter hadde folk vært i bønn og faste for møtene i to måneder i forkant.

Dagen etter at Pedersen ankom, innkalte vertskapet til pressekonferanse. Tre nasjonalt dekkende tv-kanaler, tre nasjonale aviser og fem lokale og regionale radiokanaler sendte ut journalister. Mange av mediene laget oppslag der besøket og møtekampanjen ble positivt omtalt.

Jubel og frelse
Kampanjen besto av tre møter i friluft, på en stor slette i byen. Folk lot ikke 40 varmegrader og steikende sol legge noen demper på begeistringen – det var jubel og dans over hele arenaen mens en rekke lovsangskor i fargerike drakter sørget for topp stemning med afrikanske rytmer.

Svein-Magne Pedersen forkynte evangeliet med frimodighet, og i hvert av møtene strømmet mange titalls mennesker frem til plattformen for å bli frelst. Veiledere fra de lokale menighetene sto klare til å ta imot hver enkelt av dem. Dagen etter kampanjen kom mange av de nyfrelste tilbake til det samme stedet, for å være med på et eget oppfølgingsmøte som ble holdt for dem. Flere av dem ble døpt allerede i dette møtet.

Helbredelser og befrielser
Mange vitnet om at de ble helbredet fra ulike plager der de sto rundt omkring på arenaen da Pedersen ba en felles bønn om helbredelse for alle sammen. I tillegg flokket folk seg rundt plattformen for å få forbønn med håndspåleggelse. Nesten alle fortalte at de ble berørt av Guds kraft og at plager og sykdommer forsvant på merkbar måte umiddelbart. Døve fikk høre, og folk med dårlig syn fikk se. Mange vitnet om helbredelse fra plager i hode, mage, knær, rygg og hjerte. Flere vitnet offentlig på plattformen om det de hadde opplevd.

Underveis manifesterte det seg jevnlig demoniske krefter. Flere personer ble kastet i bakken av en usynlig kraft, eller begynte å slå ukontrollert rundt seg, idet de forsøkte å be frelsesbønn eller motta forbønn. Pedersen og andre forbedere befalte demonene å gå i Jesu navn. Selv om det i en del tilfeller tok litt tid før det skjedde, gikk de plagede til slutt hjem som frie mennesker med smil om munnen.

Varsler større kampanjer
Til sammen deltok omtrent 1.600 mennesker på møtekampanjen i Moshi. I tillegg hadde Pedersen undervisning for pastorer og ledere to av formiddagene. Pedersen er begeistret etter førstegangserfaringen med å holde møter i Afrika. Mye skjedde i møtene, men Glorious Shoo ser frem til å ønske Pedersen velkommen til langt større kampanjer i fremtiden.

– Vi har hatt en fantastisk tid med Pedersen, og mange har blitt frelst, helbredet og satt fri. Det har også vært en stor opplevelse å se ham gå rundt på gatene, i butikker og hoteller og forkynne evangeliet. Vi er meget takknemlige, og vi kommer til å fortsette samarbeidet med ham, uttalte Shoo på slutten av besøket. Pedersen ser allerede på muligheten for å holde kampanje i storbyen Dar Es Salaam til høsten.

FRELSE OG JUBEL: Fremme ved plattformen møtes nyfrelste av veiledere, mens resten av forsamlingen jubler.
Vis mer