Et hjertesukk fra meg til deg

Kalenderen viser 2018. Et spennende år forestår. Det er en stor glede å få virke i MJL med så mange tusen venner som ber for oss og støtter oss. Min bønn og hjertesukk for dette året er følgende:

At vårt rike misjonsarbeid må fortsette å vokse, både innenlands og utenlands. Det betyr at mange vil flere vil bli frelst og helbredet i 2018.

At økonomien må bli enda sterkere. Dessverre tror jeg at vi kom i minus pr. 31.12.2017. Vi har mange nødvendige prosjekter gående flere steder i verden. Med 13.000 misjonsvenner bør vi kunne greie dette. Det er viktig at hver enkelt gir, helst hver måned eller så ofte du kan. Alle gaver teller, både store og små beløp. Jeg har satt 1000 kr på blanketten. Det er bare et forslag. Vil du gi mer eller mindre, kan du bare sette en strek over beløpet og skrive på det nye beløpet rett over, eller gi på annen måte. Alle gaver, både store og små, er til stor velsignelse for oss. På forhånd – tusen takk!

Vi har hele 23 grener på vårt «misjonstre». Her skal jeg bare nevne noen få av dem: I løpet den siste tiden har vi sendt vår støtte til:

Evangelist Timothy Kota i India. Han har fått oversatt traktaten min, «5 Minutter til himmelen», til hindi/urdu, 3000 eksemplarer. Timothy engasjerte en oversetter. Vi måtte selvsagt betale både for oversettelsen og for trykkingen av traktaten. Timothy pleier å leie en tre-hjuls bil (se bildet ovenfor) og har kjørt rundt omkring til landsbyer og byer og delt ut traktaten i øst og vest. Han har besøkt en rekke sykehus også og fått be med mange pasienter. Dessuten holder han møter ute og viser våre tv-program til små forsamlinger. For en uke siden hadde han delt ut alle traktene. I skrivende stund er et nytt opplag av «5 minutter til himmelen» blitt trykket. Snart drar Timothy videre med sin leide «tuck-tuck».

De spedalske i India. Utenfor storbyen Chennai (tidligere Madras) fins det en liten koloni med vel 200 spedalske. Regjeringen har bygd et sted hvor de kan holde til. De mangler ofte fingre, tær og andre legemsdeler. De lever i smerte og stor nød. Da vi besøkte India i påsken for halvannet år siden, fikk vi anledning til å treffe disse stakkars menneskene. Jeg delte ut såpe og tannkrem til dem. Det var en stor opplevelse å kunne legge hendene på disse stakkars lidende menneskene og be om styrke og legedom til dem.

Brønner til de kasteløse. I løpet av halvannet år har MJL bygd 11 brønner til de kasteløse i Chennai i India. Myndighetene er ikke interessert i å hjelpe dem. De har ikke rett til sykehus eller skolegang. Hvis de ikke har penger å betale med, må de bare lide og dø. Myndighetene viser liten interesse for å bore brønner til de som er lavest på rangstien i India. De spedalske må ofte drikke urent overflatevann. Kvinner pleier å gå flere kilometer for å hente en krukke med vann fra en annen landsby. Ofte blir de nektet vann eller trakassert på turen dit eller på turen hjem. Noen ganger blir krukkene deres knust. Mange, både barn og voksne, blir nødt til å drikke urent vann. Flere blir syke og noen dør. Kastesystemet er en djevelsk kultur.

Når MJLs representanter i India (stiftelsen Sharing Hands Trust) kommer til deres landsby for å bore en brønn, blir de kjempeglade. MJL har nå bygd 11 brønner. Se bildet av glade mennesker rundt brønnen. Om noen dager går vi gang med å bygge brønn nr. 12! Din støtte gjør det mulig for oss å redde forkomne mennesker fra å dø pga. mangel på rent vann. Deretter kan vi gi dem evangeliet. Og da blir hinduene ofte frelst når de ser den kjærligheten de kristne viser. Vi skal i første omgang bygge 27 brønner utenfor Chennai. Det blir 16 bønner til!

Støtte til en indiansk pinsemenighet i byen Chilliwack, British Columbia, Canada. Denne menigheten har vi støttet helt siden 1997. De når ut til fattige indianere og andre trengende. Se bildet av pastorparet Andrew og Melanie Victor med sine fire barn som vi møtte sist sommer.

TV-sendinger til 123 land. På senteret har vi nylig kjøpt inn nytt tv-utstyr slik at tv-stasjoner over hele verden kan godta vårt utsyr (4 K). Noe av det største vi gjør i misjonsvirksomheten vår, er å sende våre program til 123 land (hele Europe, Nord-Afrika, 70 land i Asia og Canada). Programmet «Miraklet er ditt» blir oversatt til engelsk og flere andre språk. Det koster penger å ha profesjonelle oversettere og dubbere i arbeid. Men det gjør at muslimer, hinduer og buddhister kan se og forstå vårt budskap. Det koster penger å sende våre tv-program over et så stort område av verden. Din gave gjør det mulig for oss å nå ut til områder der det i alt bor rundt fire-fem milliarder mennesker!

Utsendelse av bladet Legedom. Bladet Legedom har nå kommet ut i 27 årganger. Det er en bro fra oss til deg hvor vi kan dele de gode nyhetene om helse og frelse, dele våre visjoner og våre behov. Trykkekostnadene og portoutgiftene er store.

Men vi bruker også å sende ut bladet i evangeliseringsøyemed. Gjennom Posten har vi distribuert bladet til mange byer og bygder i Norge. Nettopp sendte vi flere tusen eksemplarer til Førde. Her skal vi snart ha møte. Postmannen blir evangelisten som legger bladet i tusenvis av postkasser. Men – vi må betale, og det utgjør flere tusen kroner ved hver forsendelse.

Jeg har ikke plass til å skrive om flere misjonsprosjekt. Her er bare noen korte stikkord: – Utgivelse av bladet Legedom og produksjon av bøker gjennom Forlaget Legedom. – Mirakellørdag og – Mirakeltorsdag. – Sjelesorg og forbønn hver dag fra kl. 9 til 16. – Utsendelse av brev til de som trenger oppmuntring og hjelp. Sist år sendte vi ut om lag 176.000 brev! Portoutgiftene er store. Og til sist: – Månedlige misjonsbrev til Misjonens Venner.

Jeg pleier å sette 1000 kroner på blanketten som følger med Misjonsbrevet og bladet Legedom. Jeg vil oppmuntre deg til å strekke deg så langt du kan. Men dette beløpet er bare et forslag. Du kan selv bestemme beløpet og gi 1000 kroner eller et annet beløp. Noen gir 1000, andre gir mer og andre gir mindre. Husk: alt monner, smått som stort! Gi det du kan, for Gud elsker en glad giver og vil gjerne lønne deg rikelig tilbake.

Vis mer