Rent vann til 100.000:
Vi har bygd brønn nr. 20 i India!

Ropet etter rent vann er stort blant de fattige kasteløse i India. Nå har en ny landsby fått smaken på rent vann! Det er nå stor glede i byen Irlapadu på nærmere 5000 innbyggere!

Vår evangelist skriver til meg: «Folket i byen er svært glade for at MJL har bygd brønn for dem. De sender dere en stor takk.»

Ordføreren i byen Irlapadu har hørt om vårt misjonsprosjekt og hadde et stort ønske om at MJL skulle komme til hans landsby for å bygge en brønn der. Selv sier han til vår evangelist at det er stor nød i byen. 90 prosent her drikker vann fra forurensede bekker utenfor byen. Det fører ofte til mange forskjellige slags sykdommer i mange familier. Mange landsbyer har opplevd at folk også har dødd på grunn av forurenset vann.

Ordføreren ønsket at brønnen i Irlapadu skulle bli satt opp sentralt, midt i byen. Det ville da bli lett for alle å komme dit for å få vann.

De fleste innbyggerne i Irlapadu er hinduer, dernest muslimer – og til sist er det noen kristne der. En fin utfordring for vår evangelist.

Ti nye landsbyer in staten Andhra Pradesh ber oss nå inderlig om at MJL må bygge brønn hos dem også. Det blir evangelisasjon gjennom brønnbygging. Gjennom dette viser vi omsorg og kjærlighet til folket. For alltid vil det stå inngravert på brønnveggen: «Jesus Heals Ministries.» Folket vil tenke Jesus. De vil forstå at det ikke var hinduer eller muslimer som bygde brønnen, men kristne. Det er en døråpner for evangeliet og mange vil bli frelst.

Ved innvielsen av hver brønn kommer mange innbyggere for å være med. Vår evangelist forkynner evangeliet for dem alle og deler ut min frelsestraktat på deres språk, telugu.

100.000 har fått rent vann

Til nå har MJL gitt rent vann til rundt 100.000 innbyggere i India. «Takk for vannet!» sa en kvinne smilende til meg da vi bygde den første brønnen, påsken 2015. Gleden er stor mange steder i India.

Ti nye landsbyer håper og venter på at de skal få sin egen brønn og slippe sykdom og kanskje død. Nå har jeg en utfordring til dere alle: Bli med og bygg brønner for verdens fattigste mennesker. Det vil gi mange tusen en ny livskvalitet og for mange – et nytt liv. Ved å vise kjærlighet og omsorg vil også hjertene bli åpne for Jesus og frelsen.

I dag kan du gi din gave, liten eller stor, til vårt viktige brønnprosjekt og til vår verdensmisjon generelt. Vipps: 103869. Giro: 3100.31.31001. Givertelefon: 822 06 111. Herren velsigne deg 100-fold tilbake. En kvinne sa det slik: «Min konto i banken har aldri vært så full som etter at jeg begynte å støtte MJL.»

Svein-Magne

Vis mer