Over 20 søkte frelse på Bildøy – over 30 helbredet

Over 20 personer søkte frelse da Svein-Magne Pedersen holdt mirakelmøte under Norge IDAGs generalforsamling søndag 21. juni. Over 30 personer tilkjennegav at de enten var blitt helbredet, eller kjente at helbredelsesprosessen var igang.

Svein-Magne Pedersen besøkte, tradisjonen tro, Norge IDAGs generalforsamling på Bildøy. På den siste kvelden holdt han mirakelmøte med forkynnelse – og mulighet for forbønn og helbredelse.

– Det er ikke alle som blir helbredet. Og av dem som blir helbredet, er det ikke alle som blir helbredet med det samme. Jeg pleier å dele inn de ulike helbredelsestypene i tre grunnleggende typer, sa Pedersen og understreket at noen blir sjokkhelbredet – hvilket betyr at man blir verre før man blir bedre.

Gud kan
– Gud kan gjøre det på et nanosekund, sa Pedersen, men nevnte videre at for noen kan helbredelsen være som en skilpadde som beveger seg sakte. Det er mye som skal på plass og det kan hende Gud velger å gjøre det på den måten. For atter andre kan det være at situasjonen man ber om helbredelse for, faktisk må bli verre – før den kan bli bedre.

Det tradisjonelle langmøtet begynte søndag kveld klokken 17:00 etter kjøreplanen – og evangelisten fra Vennesla inntok golvet foran podiet klokken 18. Sjefredaktør Finn Jarle Sæle ledet møtets innledende fase.
Pedersen forkynte og underviste deretter i god evangelikal tradisjon om både frelse, fortapelse og helbredelse – og inviterte menneskene som var kommet til å bli bedt for og ta imot Jesus.
Over 20 personer responderte på innbydelsen til å bli frelst, noen for første gang – andre fordi de hadde kommet på avstand fra Jesus og hadde behov for en fornyelse.

Helbredelser
– Forstår dere hvorfor vi bruker kølapper og hvorfor vi samler inn disse når dere kommer frem? spurte Svein Magne Pedersen. Han brukte lapper i forskjellige farger som et køordningssystem for forbønn.

– For det første tar vi dem som har alvorlige sykdommer først. De trenger gjerne mer tid. Gud er ordens Gud – og vi skal etterstrebe å gjøre det Gud sier, sa Pedersen og understreket at han en gang for flere år siden oppdaget at det var forferdelig mange med blå kølapper. Det ble liksom aldri tomt.

– Da oppdaget jeg at de som var fremme og ble bedt for, leverte de blå sedlene videre, og derfor kom vi aldri videre til de grønne, røde, gule, rosa og hvite sedlene. Derfor samler vi også inn sedlene nå.
Pedersen har et avgrenset system på 15 sedler per farge – utenom den hvite som kommer sist – og som i utgangspunktet er uendelig.

Full fart
Det tok ikke lang tid før helbredelsene begynte å komme. En av dem som ble helbredet var åtte år gamle Lars-Kristian Sandal, som ble født med skeivhet i hofter og føtter – noe som har ført til store smerter.

– Jeg har vært fritatt fra deler av gymmen – og fått lov å ta lange pauser, sa Lars-Kristian til Norge IDAG. Han var sammen med sin mor på møtet – og sprang gjennom lokalet etterpå, så gledestårene trillet hos ham.

Gud er helbrederen
Etter en liten pause etter de to første fargene, begynte kunnskapsordene å komme – og det virket som om de ikke lot seg stoppe. Mellom førti og femti kunnskapsord ble gitt – om svært konkrete og spesifikke lidelser, blant annet en fot som var blitt brukket – og hadde ført til problemer med å gå med høyhælte sko.

– Men det er viktig, understreket Pedersen, at dere av og til må vurdere å rydde opp i livet – dersom dere søker helbredelse og ikke får del i dette. Å forvente helbredelse – for KOLS eller emfysem – mens man fortsetter å røyke som en skorstein, er ikke bra. Det viser forakt for Ham som helbreder – og det er ikke meg, sa Pedersen og understreket at det er Gud som helbreder.

Fikk hørselen tilbake
Lilly Olsen fra Stord, som hadde vansker for å høre noe som helst før forbønnshandlingen, ble momentant helbredet. Pedersens assistenter hadde før forbønnshandlingen opplevd å måtte snakke svært nær til øret hennes – for at hun i det hele tatt skulle høre.
Etter at Pedersen bad for fru Olsen – hørte hun tydelig på god avstand – og endatil hvisking, noe hun selv ga godt uttrykk for.

Langmøte
Det er mange som søker helbredelse, og Pedersen har som mål at forbønnshandlingene skal være gjennomført til midnatt – men heller ikke i år ble møtet fullført før uti de små timer. Klokken var blitt 04:10 før de siste ble bedt for, og møtet kunne avsluttes.

Tekst: Av Lars-Toralf Storstrand, Norge IDAG

Vis mer