Oppfinneren Harald Revne:
Hadde bare 40 prosent lungekapasitet!

Oppfinneren Harald Revne fra Lepsøy ved Bergen kan vitne om to store mirakler: ved forbønn ble han helbredet for en svekket hørsel og et alvorlig pusteproblem!

Harald fra Lepsøy ved Bergen hadde ikke hørt stueklokken tikke på flere år med det venstre øret. For to år siden ringte han til meg og fikk forbønn mens han holdt en finger inne i det venstre øret. Da han tok ut fingeren, kunne han høre den gamle stueklokka på veggen tikke!

Noen dager senere ble han sjekket av en ørespesialist i Bergen. Resultat: Normal hørsel, til tross for at det sto i journalen fra et tidligere legebesøk: «Nedsatt hørsel på det venstre øret.» Ørespesialisten ble svært forundret da Harald fortalte at en forkynner hadde bedt for ham – og at han var blitt helbredet gjennom Jesu kraft.

Hadde bare 40 prosent lungekapasitet

En junidag i 2023 ringte Harald for å fortelle om et nytt mirakel. En dag i oktober 2022 fikk han en lungesykdom som legene ikke kunne forklare. Over natta mistet han 60 prosent av lungekapasiteten! Han var forskrekket, for han hadde problemer med å gå i bakker. Det hendte at han måtte snu midt i bakken og gå tilbake.

Harald hadde nesten ikke pust igjen. Han trodde det var noe galt med hjertet og gikk til en hjertespesialist på Os. Det skjedde en dag i januar 2023. Han kunne slå fast at hjertet var OK. Hjertespesialisten målte pusten. Han kunne fortelle at han bare hadde 40 prosent lungekapasitet! Fastlegen hans kom til samme konklusjon.

Ingen av legene kunne forklare hvorfor han hadde fått svekket lungekapasitet, for han hadde verken kols eller astma.

Helbredet over natta

Harald ringte et par ganger til meg og fikk forbønn, men ingenting skjedde. Gud minte ham om et ord fra Jesus: «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.»  Han kunne jo banke flere ganger på nådens dør, tenkte han. Om kvelden den 18. januar i 2023 ringte han andaktstelefonen min tre–fire ganger – og la seg. Da han våknet neste morgen, var han blitt en ny mann! Han hadde fått pusten helt tilbake! Nå kunne han gå i bakker og trapper – og var fullkommen frisk!  Han hadde opplevd et Guds mirakel!

«Dette forstår jeg ikke!»

Haralds fastlege søkte om time for en grundig undersøkelse av en hjertespesialist på Haukland sykehus. Dit kom han noen dager etter at han var blitt helbredet.  Han kunne lese i journalen fra hjertespesialisten fra Os at han hadde fått 40 prosent lungekapasitet.  Han undersøkte ham grundig uten å finne noe feil med hjertet hans. Spesialisten fant ut at Harald hadde 98 prosent  lungekapasitet. Spesialisten hadde ingen forklaring på hvordan han kunne bli frisk av en slik alvorlig svekkelse av lungekapasiteten. Han hadde aldri sett noe slikt før.

Harald fortalte om Misjonen Jesus Leger og helbredelse ved Guds kraft. Spesialisten hadde kristen bakgrunn og trodde derfor at Gud hadde helbredet ham. Det fantes ikke noen annen forklaring på fenomenet!

«Nå kan jeg springe som en hjort!» sier en frisk 73-åring på telefonen før han legger på røret en junidag i 2023. Vi gleder oss sammen med oppfinneren fra Lepsøy!

 

Vis mer