Ny storsatsing i India: MJL bygger 27 brønner og misjonssentre

I løpet av besøket i India bygde Misjonen Jesus Leger sin første brønn i en landsby utenfor Chennai. Senere vil MJL bygge sitt første misjonssenter der. Dette var begynnelsen på MJL sin nye storsatsing blant de kasteløse.

Første påskedag i 2015 ble en stor dag for innbyggerne i den lille landsbyen Aandithangal og de 1500 innbyggerne. Bygdas første elektriske vannpumpe, finansiert av Misjonen Jesus Leger, sto ferdig. Nå slipper innbyggerne å gå mange kilometer for å hente vann som er av svært dårlig kvalitet.
Ofte er det vann som også griser, kyr og andre dyr drikker av og forurenser. Dette skaper helsemessige problemer, og noen dør på grunn av vannet.

I førti varmegrader hadde en rekke kvinner og noen menn møtt opp med sine vannkrukker for å hente hjem de første literne av friskt kildevann til sine familier.

– Vi åpner denne brønnen til Guds ære, sa Svein-Magne Pedersen, da han offisielt åpnet den nybygde vannpumpa i Aandithangal. Vannet pumpes opp fra 100 meters dyp og renses gjennom flere filtre før det kommer ut.

De fremmøtte var svært glade og uttrykte stor takknemlighet for den generøse gaven.

– Takk for vannet! sa flere av de fremmøtte og strålte av glede.

Misjon blant kasteløse
I India er det hinduismen som rår, og med religionen følger også kastesystemet som fortsatt praktiseres i religionen. Nederst på rangstigen finner man de som kalles «dalits» eller «kasteløse». Disse menneskene har det svært vanskelig og lever for seg selv. De blir sett på som verdiløse og har ingen rett på hverken arbeid, skole eller helsehjelp. Ofte brukes de til arbeid som steinhugging og søppeltømming for rike. Noen har langt farligere jobber som å fange slanger i hagene til folk.

Rundt Chennai finnes det 77 slike landsbyer som SHT har valgt å fokusere sin misjon mot. I hver landsby ønsker de bygge en vannpumpe samt et misjonsbygg. Til nå hadde 50 av landsbyene fått en vannpumpe. Nå vil Misjonen Jesus Leger stå for byggingen av vannpumper i de resterende 27 landsbyene.

Menighetsbygg
Ved siden av hver brønn vil det også bli bygd et misjonssenter. Dette skal brukes som både kirke og skole. I tillegg vil det bli et helsesenter hvor legestudenter kommer for å praktisere medisin og hjelper de kasteløse.

– Bygget blir også et opplæringssenter for kvinner og menn i arbeid med ulike håndverk. På denne måten kan de få seg et arbeid og tjene penger til livets opphold, sier pastor K.L. som er leder for SHT.

Misjonen Jesus Leger skal også bygge 27 slike sentre. Alt dette kan MJLs støttepartnere være med på å finansiere gjennom din støtte. De nye byggene vil få navnet «Jesus Heals Center».

– Vi ønsker å takke Misjonen Jesus leger og deres støttepartnere. På grunn av dere vil flere tusen mennesker få rent vann, og brønnene vil redde mange liv. I tillegg vil mange bli frelst og få nødvendig hjelp i livet gjennom misjonssenterne, avslutter pastoren.

Vis mer