MJLs misjonsarbeid – en oversikt

Misjonen Jesus Leger har et nærmest verdensomspennende virke. Stiftelsen har to hovedbaser: Norge og Canada. Herfra driver vi outreach til India, Afrika og Asia.

Jeg er stolt av det vi har fått til etter at vi startet MJL. den 2. januar 1990. Vi ble godkjent som stiftelse av Fylkesmannen i Vest-Agder den 6. april 1990. I desember samme år kom første nummer av Legedom ut. Forlaget Legedom ble startet i 1991.

Hittill har jeg skrevet 20 bøker, og i tillegg traktater og hefter. Vårt HOVEDARBEID er forbønn på telefonen hver arbeidsdag på senteret i Norge. Vårt kall og visjon er: Frelse og helbredelse gjennom samtale og forbønn. Hvert år mottar vi 50.000 telefoner til vårt senter i Vennesla. Det dekker et stort behov i befolkningen.

I tillegg har vi møter på senteret og ellers rundt om i Norge. Vi har også kampanjer og møter rundt om i verden. Siden jeg virket som pastor og evangelist seks år i Canada (1982-1988) og hele familien på ble canadiske statsborgere, følte vi et kall til å virke der også. Vi ble godkjent som stiftelse Canada den 21. juli 1994. Stiftelsens navn er Jesus Heals Ministries Society.

I 1995 etablerte vi en base der. Nå kunne vi kalle misjonærer fra Norge for virke i verdens nest største land. Vi fikk regnskapsfører, revisor og egen advokat som påser at alt er gjort etter canadiske lover. I alle år har jeg skrevet om vårt virke i Canada i Legedom, også med bilder. Jeg skrev til og med en artikkel på Facebook for tre-fire uker siden.

I 20 år (1997-2017) ga vi støtte til en indiansk pinsemenighet i provinsen British Columbia. Fra starten i 1994 har vi hatt flere norske misjonærer engasjert i misjonsarbeid der. Våre misjonærer samarbeidet med denne menigheten i evangelisering av indianerne i distriktet. Vi har også tidvis støttet en organisasjon der som hjelper rusmisbrukere. På grunn av dårlig økonomi har vi for tiden måttet ta en pause i støtten.

Vi mottar omtrent ingen støtte fra Canada til vårt arbeid der i landet. Støtten til driften av arbeidet i Canada kommer 99 % fra MJL i Norge. Når folk støtter oss i Norge, er de også med på å støtte arbeidet i Canada og ellers i verden. Alt går i «felleskassen». Solveig og jeg er hvert år på flere misjonsturer til Canada. Da evangeliserer vi blant folk flest, men vi kan også ta mange tusen telefoner fra folk som trenger hjelp i Norge, fra basen i Canada. Det hender også at jeg taler på møter over der.

Fra 2017 og 2018 har vi hatt fire faste arbeidere i British Columbia. Disse har tidligere arbeidet ved vårt senter i Norge. De har flyttet til Canada og har fått arbeidstillatelse av canadiske myndigheter. I Canada har de to oppgaver: Gjøre det samme som de gjorde på våre kontorer i Norge (verden er blitt liten gjennom moderne teknologi) og i tillegg bruke en del av tiden til å nå ut til befolkningen i Canada. Her er en kort oversikt over deres arbeidsoppgaver: Ta seg av regnskap for Canada og Norge, oversettelse av mine bøker til engelsk, teksting av TV-programmer til store deler av verden, holde kontakt med misjonsvenner fra hele verden som kontakter oss, og forbønn for de som ber om det.

En av dem gir teknisk hjelp både for det canadiske kontoret såvel som våre norske kontorer. Han organiserer også TV-sendinger. I tillegg driver alle med evangelisering. Arbeiderne i Canada får den samme lønn som de fikk da de bodde i Norge (til tross for en svak krone og en sterk canadisk dollar!).

Ut fra basen i Norge prøver vi å samle inn penger slik at vi kan få råd til å nå ut til store deler av verden. Vi er begrenset pga. dårlig økonomi, men prøver å samle inn penger til vårt arbeid ellers i verden. Vi har hittil hatt råd til å bygge 20 brønner blant de kasteløse i India. Flere nye er under planlegging. Dessuten når vi gjennom vårt TV-arbeid hele Afrika og hele Asia (foruten sendinger over Norge og Canada). Satelittene dekker et område hver det bor seks milliarder mennesker!! Våre program kan også sees på YouTube.

Vi kan ikke legge ned basen i Norge eller Canada bare for å få mer penger til virke andre steder i verden. Det blir å skjære av den greina vi sitter på. Vi kjører på som før på våre to baser og ut derfra prøver vi å nå så mange vi kan ut fra midlene som kommer inn, helt i pakt med Stiftelsestilsynets anmodning for et par år siden. Vi har laget mange prosjektbeskrivelser til alle nye arbeidsoppgaver og skriver mange artikler i Legedom slik at våre støttepartnere til enhver tid er oppdatert. Så får de se hva deres støtte går til, både i Norge, Canada, India, Afrika og andre deler av Asia.

Støtt oss slik at vi kan bygge enda flere brønner for de kasteløse i India. Selv om vi ikke har gitt mye til brønnboring (pga. dårlig økonomi) har vi likevel bygd 20 brønner. 100.000 kasteløse har fått rent vann. Vi har også TV-sendinger over hele Afrika og Asia. I løpet av 2021 og 2022 fikk vår samarbeidspartner 26.000 kontakter fra mennesker som var blitt frelst ved å se vårt TV-program over Asia!! Hvor mange tusen som hvert år blir frelst i Afrika, vet bare Gud om. Erfaringene viser at de fleste ikke gir tilbakemeldinger. I Afrika taler jeg til rundt seks millioner mennesker hver uke (ifølge et TV-selskap der). Og sikkert like mange over Asia. Å så i MJLs jord, er å så i god jord!

Min frelsestraktat «5 minutter til himmelen» er oversatt til flere språk. Mitt bibelkurs «Passport to Heaven» fins både på norsk, engelsk og fransk. En av våre evangelister i India deler ut frelsestraktaten til tusener av folk i staten Andhra Pradesh, på deres språk, Telugu. Hver mandag sender han en oversikt til meg på navn på landsbyer han har evangelisert. Han gjør et fantastisk arbeid. Jeg har fått navnet på rundt 1300 evangelister i India som står under vår paraply, men vi har hittil ikke hatt råd til å støtte dem økonomisk. Når midlene kommer inn, er de først på listen til å få støtte. Men først og fremst må vi ha midler til å drive våre to baser. Det overskytende går til outreach til andre steder i verden. Jeg arbeider 70 timer i uken og er verken svak eller trett.

I år er det 50 år siden jeg begynte som forkynner. Jeg er 110 prosent helbredelsesevangelist. Mitt motto er: «Fra helse – til frelse» og: «Jo mere vi ber, dess mer skjer.» Vi lar oss ikke stoppe av løgner fra media som ønsker å sverte oss med manglende forståelse for misjonsarbeid og som vil bremse vårt arbeid for å vinne verden for Gud.

Da avisen VG kjørte frem sin kampanjejournalistikk og løgner mot oss i 2018, engasjerte vi advokat John Christian Elden. Han fant ut at vi ikke hadde gjort noe ulovlig i vårt arbeid. Han fant også ut at 80 % av innsamlede midler gikk til misjon og bare 20 % gikk til administrasjon. Og det er det ikke mange stiftelser i Norge som kan skilte med. Vi vant over VGs falske anklager. Da politiet i Agder for to-tre år siden undersøkte våre transaksjoner til Canada og utlandet for øvrig, fant de ikke noe suspekt og avsluttet undersøkelsene.

Svein-Magne

 

Vis mer