Miraklet i mitt liv – Legedom nr 4 – 2014

Korte vitnesbyrd fra mennesker som kommer tilbake til oss for å gi Gud æren for sine helbredelser. Publiseres som en fast spalte i magasinet Legedom.

«Angina,» sa legene
Røntgenbildene fra sykehuset viste at jeg hadde fått angina. Det var flere små blodårer på venstre siden av hjertet som var blitt tette. Legene sa at det var ikke noe de kunne gjøre med det. Når det var kaldt ute og jeg gikk i motbakker, måtte jeg stoppe, for da pleide jeg å få smerter i brystet. I to–tre år levde jeg med denne hjertesykdommen. For tre måneder siden ringte jeg til deg og fikk forbønn for angina. Siden da har jeg ikke kjent noe til anginasmerter. Jeg er så glad for det som skjedde, og takker både deg og Gud for hjelpen jeg har fått, for han har gitt deg kraft til å helbrede.

Slitasje i ryggen

Jeg hadde fått slitasje i ryggen. Det viste røntgenbildene fra sykehuset. I to år gikk jeg med disse smertene. Noen dager kunne jeg verken sitte eller gå. For tre måneder siden ringte jeg til deg og fikk forbønn for ryggsmertene. Etter noen dager var jeg god! Nå har jeg vasket rundt i huset og kjenner ikke noe til ryggsmertene. Nå kan jeg gjøre hva som helst, for Gud har helbredet meg!

Smertefri etter operasjonen

For tre år siden fant legene ut at jeg hadde fått kreft i tykktarmen. Før jeg ble operert, ringte jeg til deg og fikk forbønn. Legene fjernet 15 cm av tykktarmen. Dagen etter var jeg på beina og gikk omkring i korridoren på sykehuset. «Har du ikke vondt i operasjonssåret?» spurte en sykepleier meg. Jeg svarte: «Nei, jeg har ikke vondt, jeg er i fin form.» Gud fjernet smertene fordi du ba for meg.

Hepatitt B kom bort!

Jeg kjenner en kvinne som hadde hepatitt B. Hun gikk flere år med denne sykdommen. Uten at hun visste noe om det, ringte jeg til deg og fikk forbønn for henne. Etter det gikk det ett år før hun på ny var til kontroll. Da var hepatitt B kommet bort! Det er nå tre måneder siden hun ble erklært frisk. Legen forsto ingenting, for det skal ikke gå an å bli helbredet for hepatitt B. Kvinnen trengte ikke lenger å komme til kontroll. For noen dager siden fortalte jeg henne at jeg hadde kontaktet deg. Hun var overgitt over at noe slikt kunne skje med henne. Men da skjønte hun årsaken til at hun var blitt helbredet.

Epilepsi

Mitt barnebarn hadde hatt epilepsi siden han var 14 år gammel. Han kunne ha flere anfall om dagen. Etter at du ba for ham, sluttet anfallene. Etter forbønnen kom det aldri mer anfall. Legene på sykehusene på Hamar og Elverum undersøkte ham etter at du ba for ham. De fant ut at han ikke lenger hadde epilepsi. En lege på sykehuset i Lillehammer sa: «Du kan slutte å ta medisiner.»

Ektepar med astma

En gang på 90-tallet besøkte du Sundby i Saltdalen. Dit kom jeg og min kone. Bare jeg hadde time til forbønn hos deg. Jeg fortalte deg at hun plagdes mye med astma. Det hadde hun hatt siden hun var omkring 40 år gammel. Legen hadde gitt henne to typer medisiner. Du var villig til å be for henne. «Send henne inn, jeg gir henne fem minutter,» sa du. Min kone kom inn på bønnerommet. Der ba du for henne. To uker senere fant hun på å kutte ut de to astmamedisinene som legen hadde foreskrevet til henne. Astmaen kom ikke tilbake. Siden da har hun vært frisk. Jeg fikk astma på slutten av 80-tallet. Det ble så tungt å puste. Jeg fant på å låne konas astma-medisin. Da ble jeg straks lettere i pusten. Jeg gikk til legen, og han konstaterte at jeg hadde astma. Han ba meg om å begynne med å ta to typer medisiner. I oktober 2012 besøkte du Bodø. Bykirka arrangerte møter med deg. Dit kom jeg. Sent på natten ble det min tur til å få forbønn. To uker etter at du ba for meg, kuttet jeg ut astmamedisinen. Siden da har jeg ikke kjent noe til astmaen. Jeg var i røntgen like før jul i 2012. Da fant legen ut at lungene var rene. Gud har helbredet oss begge for astma.

Helbredet for helvetesild

I seks år plagdes jeg med helvetesild. Hele kroppen var angrepet. For et par år siden deltok du på en alternativmesse i Trondheim. Mens jeg sto og ventet på å få forbønn fra deg, begynte jeg å vibrere i hele kroppen. Da sa jeg til min venninne: «Nå forsvinner helvetesilden!» Kort tid senere ba du for meg, men da var jeg allerede blitt helbredet. Siden da har jeg vært frisk.

Mistet smakssansen

Sønnen min mistet smakssansen etter at legene opererte bort mandlene hans. Uten at han visste det, ringte jeg til deg og fikk forbønn for ham. Samme kveld som du ba for ham fikk han smakssansen tilbake. Først etterpå fikk han vite årsaken til at han fikk smakssansen tilbake. Han hadde vært uten smakssans i 14 dager da miraklet skjedde. Siden da har han vært god.

Plattfothelbredelse

Min sønn har hatt plattfot siden han ble født. Etter hvert fikk han innleggssåler. Han måtte få flere etter hvert som han vokste. Uten at han visste noe om det, ringte jeg til deg og fikk forbønn. Jeg ringte flere ganger og fikk forbønn for ham. Etter hvert skjønte min sønn at han ikke lenger trengte innleggssåler, for han oppdaget at han var blitt kvitt plattfoten. Han var sju år da. Nå har han fått en fin bue under føttene. Det er nå 15 år siden Gud helbredet føttene hans.

Ti år med prostataproblemer

I ti år plagdes min mann med prostataproblemer. I løpet av natten måtte han gå tre–fire ganger på klosettet. For et halvt år siden ringte jeg til deg og fikk forbønn for ham. Han ble nesten momentant helbredet. To dager senere var han kvitt prostataproblemet. Nå går han høyden en gang på klosettet om natten. Han er veldig glad for det som har skjedd.

Kreft i underlivet

Min mor hadde fått langt fremskreden kreft i underlivet. Legene fant ut at hun hadde fått kreft i livmoren. På sykehuset fikk hun cellegift. Dette førte til at hun fikk blødninger og måtte slutte med cellegift. Hun var da så svak og dårlig at legene sendte henne hjem for å dø. For et år siden ringte jeg til deg og fikk forbønn for min mor. Fra da av begynte kreften å forsvinne mer og mer. To–tre uker etter at du ba for henne var hun på sykehuset for å bli undersøkt. Da var kreften kommet bort! Siden da har hun vært flere ganger til undersøkelse. Legene finner ikke noe kreft lenger. Nå er hun 83 år og er som ny. Min mor har takket meg for at jeg ringte til deg og fikk forbønn for henne. Legene har erklært henne for å være frisk. «Her er ikke lenger kreft,» sa en av legene ved sykehuset i Stavanger.

Vis mer