«Levende vann» til de kasteløse:

Nå har vi bygd brønn nr. 19!

Vi begynte å bygge brønner i India i april 2015.  Siden da har det gått slag i slag.  Bildet viser innvielsen av brønn nr. 19.  Gleden stor blant innbyggerne i landsbyen Thubadu med 5000 innbyggere. For første gang i landsbyen Thubadu sin historie, kan kvinnene komme og hente rent vann fra deres nye brønn. Brønnen har du, som støtteparner til MJL, vært med å gi.

Vår evangelist Timothi har delt ut frelsestraktaten «5 minutter til himmelen» til rundt 100 tilskuere på deres eget språk, telugu. Deretter forkynner han evangeliet til dem.  Et nytt kapittel i landsbyens historie: Endelig skal de få sin egen brønn!

De fleste i landsbyen er hinduer.  Her bor det også mange muslimer.  I tillegg er det noen kristne i byen Thubadu i staten Andhra Pradesh.  Men på brønnen er det for alltid inngravert: «Jesus Heals Ministries».  Hver gang de kommer for å hente vann, blir de møtt med navnet Jesus.  Det gjør det lettere for Timothi å forkynne evangeliet for dem. Og lettere for dem å bli frelst.  Kjærlighet til folket gjennom brønnbygging er en døråpner for evangeliet.

De kasteløse har ikke penger til å bygge en brønn i sine respektive landsbyer.  Derfor må kvinnene lete etter vann på andre steder.  De kan gå mange kilometer med sine fargerike, tomme plastikkbøtter før de finner vann.  Men det vannet de finner er ofte langt fra rent.  Vannet er forurenset av både dyr og mennesker.  Allikevel må dette kasteløse folket finne seg i å drikke dette urene og forgiftede vannet.  Bakterier i drikkevannet gjør at både voksne og barn blir syke og noen dør.

Din støtte til MJL er med på å gi disse fattige mennesker et verdig liv.  Vær med på å gi dem vann fra 100 meters dyp.  Åpne hjerter tar imot evangeliet, gitt i kjærlighet.  Vi gir dem både fysisk og åndelig vann.

Nå spør folk i åtte nye landsbyer i India om vi ikke snart kommer til deres landsby for å bygge en brønn. Takk for at du er med på brønnprosjektet!

Vis mer