Lederartikkel: Guds «ladestasjoner» mot sykdom

LEDERARTIKKEL: Svein-Magne Pedersen

Etter å ha vært i denne tjenesten siden 1971, har jeg lært noe viktig: Vi trenger å lades om og om igjen for å holde sykdom på avstand. Vi trenger å forebygge, bygge beskyttelsesmurer rundt oss for å holde sykdommer borte fra oss.

Hva mente Gud da han sa: «Og jeg vil holde sykdom borte fra deg»? (2 Mos 23:25)

Flere av de jeg har bedt for, blir helbredet. De drar glade av sted, men etter en tid hender det at noen av dem blir syke igjen. De blir motløse og forstår ikke hva som har skjedd. Ble de ikke friske? Problemet er at vi tror at Guds beskyttelse skjer automatisk og er engangsopplevelse. Det er feil, Bibelen sier at vi hver dag må ikle oss kraft ifra det høye, ta Guds fulle rustning på. Både helbredelse og beskyttelse mot å bli syk er basert på et samarbeid mellom oss og Gud. Gud sier at løftene har betingelser: «Dersom du…» – deretter kommer hans løfte om å være vår lege (2 Mos 15:26).

Mange opplever å bli syke etter at de har opplevd en tid hvor de er psykisk knekt, eller opplever stress, sorg og skuffelser. I vårt samfunn er det mange negative kilder rundt oss som tapper oss for åndelig kraft. Verdslighet, synd, tvil og vantro, negative nyheter, negativ kritikk mot oss, mobbing, stress på arbeidsplassen, angrep på kristendommen etc. Det er fort gjort at vi kommer «under pari», åndelig sett. Og da står vi i fare for å bli syke. Våre indre forsvarsmekanismer greier ikke å holde stand mot negativ press fra utsiden. Dermed blir vi syke.

Hva skal vi gjøre for ikke å bli syke igjen? Her er svaret: Beskytt deg med Guds kraft!

Når vi er psykisk og åndelig sterke, har vi en fordel – da blir vi sjelden syke. Hvorfor? Fordi både immunforsvaret vårt og Guds kraft frastøter sykdommer og svakheter. Gud har gitt oss «beskyttelsesmekanismer». På det naturlige plan: Immunforsvaret. På den åndelige plan: forbønn, oppmuntringer, Guds levende ord og bekjennelsen av Guds løfter, fellesskapet med andre troende og nattverden. Disse er åndelige «beskyttelsesmekanismer» til vår disposisjon.

Hva skal vi gjøre for ikke å bli syke? Mange som blir syke, vil oppleve at sykdommen kom da de var nedfor, skuffet og når de hadde liten åndelig styrke. Jeg har lært meg at sykdommene kommer når kraften på innsiden er svakere enn kraften på utsiden. Vi er under pari. Hva skal vi gjøre for å beskytte oss mot å bli syke? Her er mitt svar: Sørg for at åndskraften på innsiden er større enn sykdomskraften på utsiden. Derved lukker du alle dører slik at få eller ingen sykdommer skal kunne snike seg inn i kroppen din. Koble deg jevnlig på tilførsel av Guds kraft. Motta tilførsel av Guds levende vann, åndelig kraft. Hør hva Bibelen sier: «Av bekken drikker han på veien, derfor løfter han høyt sitt hode.» (Sal 110:7)

La oss ta et eksempel fra dagliglivet: Hva skal en elbil-eier gjøre når han skal kjøre langt? Han lader opp batteriene helt på topp før han drar. Hvis turen er svært lang, må han passe på å stoppe ofte ved ladestasjoner underveis til målet. Han bør stoppe før kraften i batteriet går i minus.

Mitt råd til deg: Vi kan lett bli syke når vi ikke forbereder oss på det som kan tappe oss for åndelig kraft – motstand i åndens verden. Det fins usynlige krefter rundt oss som har til hensikt å knekke oss. Vi må være beredt på kamp. Paulus sier: «For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. » (Ef 2:12)

Sykdommer kommer ofte når vi glemmer å lade batteriene på vår livsvandring. Vi glemmer å ikle oss Guds kraft. Her er rådet fra Paulus: «Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.» (Ef 6:13)

Guds rustning beskytter mot det onde, i vår sammenheng gjelder det sykdom. Guds rustning er Guds kraft utløst gjennom åndelige metoder som nevnt ovenfor. Vi skal kunne overvinne alt! Men hvordan lade batteriene?

Hvordan vant Israel over byen Jerikos sterke murer? Slik var Guds strategi: Rundt byen Jeriko gikk først stridsmennene, deretter sju prester, så arken og til slutt folket. De gikk stille rundt Jeriko én gang hver dag i seks dager. På den sjuende dagen gikk de sju ganger rundt den tungt befestede byen. Da var batteriene full-ladet. Etter Guds befaling satte de i et høyt seiersrop. Bibelen sier: «…da falt muren helt sammen.» (Jos 6:20)

De som gikk rundt byen i sju dager, gikk hver dag i stille meditasjon. De ladet batteriene til seiersropet den sjuende dagen. Da hadde de ladet opp med nok guddommelig kraft på innsiden slik at murene raste sammen der de sto!

Ring så ofte du vil, gjerne hver uke, så lader vi batteriene slik at sykdommer ikke kan trenge igjennom kraften som er i deg. Den er Guds beskyttelse mot nedbrytende krefter rundt oss.

Svein-Magne Pedersen

Vis mer