India med 1,3 milliarder kaller på oss:

Verdens mest folkerike land – et hav av nød!

Fra 2012 har Misjonen Jesus Leger i alt bygget 10 barnehjemsenheter i en by i delstaten Orissa og 14 i storbyen Chennai. Mange hundre foreldreløse barn har fått hjelp her. Dessuten har vi bygd 12 brønner for de kasteløse utenfor Chennai hvor det bor 24.000 mennesker. De nyter godt av rent vann og unngår sykdom og død. Takk til alle støttepartnere! Hver krone er gått til det var ment til. Ikke et øre har gått til spille!

Nylig avsluttet vi samarbeidet med stiftelsen Sharing Hands Trust. Vi er glade for barnehjemmene og brønnene MJL har fått bygget. Mange hundre har fått og får hjelp der. Denne stiftelsen har nå begynt å overføre de mange barna til fosterhjem i stedet for å ta seg av dem på barnehjem. Det blir billigere og mindre arbeid for stiftelsen.

Bli kjent med Maranatha Visvasa Samajam

Alt har sin tid. Nå vil vi sterkere fokusere på en annen indisk stiftelse, som driver et svært fruktbart arbeid i delstaten Andhra Pradesh. Vi har støttet denne stiftelsen i 18 år.

Fra 2001 har MJL sendt månedlig støtte den indiske stiftelsen Maranatha Visvasa Samajam. En sommerdag i 2001 møtte jeg lederen, pastor Moses Choudary på Sørlandssenteret i Kristiansand. Evangelist Kjell Haltorp introduserte meg for ham. Han skal ha takk for det! Det var et sterkt og meningsfullt møte.

Pastor Choudary kom til Norge for første gang for 36 år siden. Her fikk han hjelp til å starte barnehjem i India. Pastor Choudary har siden da vært 30–40 ganger i Norge og har vist seg å være en solid støttepartner for vårt arbeid i India. Solveig og jeg besøkte stiftelsen i 2001. Jeg talte på flere møter i flere byer som lå utenfor storbyen Hyderabad. Vi besøkte blant annet byen Vijayawada, hvor stiftelsen har sine hovedkontorer. Vi ble imponert over den gode planleggingen og nøyaktigheten som Pastor Choudary viste med hensyn til driften av stiftelsen. Her ble hvert øre brukt med omtenksomhet. Misjonspengene skulle brukes på beste måte. Selv har pastor Choudary aldri tatt lønn av stiftelsen. Han lever i tro og får hjelp gjennom frivillige gaver. Siden da har pastor Choudary besøkt vårt senter i Vennesla to ganger, for ti år siden og for tre år siden.

På turen til India besøkte vi de tre barnehjemmene som pastor Choudary har startet. Det var en sterk og rørende opplevelse. Straks ble vi enige om å støtte dette prosjektet. Det har MJL gjort siden. Se bilder av barnehjemmene. På disse tre barnehjemmene har det vært 350 foreldreløse og fattige barn. I et brev til meg forteller pastor Choudary at støtten til driften har gått ned med 40 prosent. Derfor har stiftelsen måtte redusere antall barn på barnehjemmene til 275.

BARNEHJEM: MJL støtter tre barnehjem i India med tilsammen 271 barn. Her er ett av dem.

Stiftelsen har et stort behov for økonomisk hjelp utenfra. Her vil hjelp fra MJL komme veldig godt med. Vi ønsker at den indiske stiftelsen skal kunne ta inn flere barn fra gater og streder, for her kan de bli tatt til organdonasjon, prostitusjon og slavearbeid i gruver og på fabrikker. Vi vil sende støtte slik at enda flere barn kan bli reddet, bli frelst og få et godt liv.

Det hender også at lutfattige foreldre selger sine barn for å få penger til å leve! Jeg føler det som et privilegium å kunne tre støttende inn i denne akutte nødsituasjonen.

Stiftelsens engasjement

Her er en oversikt over Maranatha-stiftelsens engasjement:

  • De tar hånd om 271 gutter og jenter fordelt på tre barnehjem i tre byer (mat, klær og skolegang).
  • De tar vare på 170 bibelskolestudenter i tre byer, gir dem mat, klær og utdannelse. Stiftelsen har tre bibelskoler som utdanner forkynnere.
  • De hjelper og støtter arbeidet til 140 pastorer og menighetsplantere i landsbyer.
  • De betaler utdannelse for 110 barn av pastorer.
  • De tar vare på 30 enker og forkomne, gir dem mat og klær.
  • De betaler lønn til 100 som arbeider i stiftelsen.
  • De tar seg av busskjøring av skolebarn og annen biltransport.
  • De betaler for egne TV-program som sendes på språket telugu.

Det økonomiske er for tiden den største utfordringen, skriver pastor Choudary i et brev til meg. Mange menigheter har ikke kirkebygg og trenger støtte til menigheter med dårlig økonomi. Siden stiftelsen ble startet for 36 år siden er det blitt plantet 1300 kirker i India. Dette er et imponerende resultat i et land med stor motstand fra hinduer. Gjennom sitt arbeid har flere tusen blitt frelst.

Pastor Moses skriver om MJL:

«Støtten fra MJL har vært større enn jeg kan si i ord. De har gitt i kjærlighet til vår tjeneste. Du, Svein-Magne, har alltid vist omsorg for meg og vår tjeneste i India helt siden Gud ledet oss sammen. Må Gud velsigne deg og din familie slik at MJLs arbeid kan spille en rolle som vil bety mye for evigheten.» G. Moses Choudary

STØTTE TIL BARNEHJEM: Pastor Moses Choudary har tre barnehjem med plass til 271 barn. MJL har fra 2001 støtter dette arbeidet. Foto: Maranatha Visvasa Samajam

 

Vis mer