Guds mirakelolje kan bli din!

I Bibelen kan vi lese om både naturlig olje så vel som innviet, hellig olje.
Vi snakker om en olje som var salvet av Guds usynlige kraft, Den Hellige Ånd. Gud befalte Moses å salve tabernaklet og alle redskapene i tabernaklet som ble brukt til gudstjeneste (2 Mos 30:12–29; 40:9–11; 3 Mos 8:10–11).

Prester, profeter og konger ble også innviet med Guds hellige salveolje. De ble da fylt med den kraft som oljen representerte, Den Hellige Ånds kraft. Fra da av ble deres liv annerledes.

Moses salvet Aron og hans sønner til prestetjeneste (2 Mos 30:30). Profeten Samuel salvet Saul til konge. Guds Ånd forvandlet Saul:

«Da gav Gud ham et annet hjerte.»

1 Sam 10:1.9–10

Da profeten Samuel salvet David til konge, skjedde det noe med David: «Og Herrens Ånd kom over David fra denne dagen.» (1 Sam 16:13) Kong Salomo ble også salvet tjeneste som konge og mottok visdommens gave (1 Kong 1:39; 3:5–12). Gud kalte salveoljen «min hellige salvingsolje» (2 Mos 30:31).

Salveoljen var et middel for Gud til å overføre Guds usynlige olje, Den Hellige Ånds kraft, på den som fikk oljen, prest, profet og konge.

Også i Det Nye Testamentet

Da Jesus ble døpt i Jordan av døperen Johannes, står det: «Den Hellige Ånd kom ned over ham i legemlig skikkelse, som en due …» Han ble salvet til sin store tjeneste som Frelser og Herre (Luk 3:22).

Jesus ble kalt Messias, det betyr «den salvede». Det var ikke hans navn, men hans tittel. De troende ble senere kalt «kristne» – altså en som har del i Jesus Kristus sin salvelse (Apg 11:26). «Og dere har salvelse av Den Hellige Ånd og vet alt.» (1 Joh 2:20) Vi er også blitt kalt «prester for Gud», og har derfor adgang til Guds trone i himmelen (Åp 1:6).

I sin programtale omtaler Jesus sin tjeneste i Ånden, slik:

«Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne at fanger skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren.»

Luk 4:18

Om Jesu tjeneste sier apostelen Peter:

«Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft …»

Apg 10:38

I Det Nye Testamentet dukker salveoljen opp igjen, men da i forbindelse med bønn for syke. Jesus hadde lært sine disipler om å salve de syke med olje. Om disiplene står det:

«Og de drev ut mange onde ånder, og salvet mange syke med olje og helbredet dem.»

Mark 6:13

Menighetens eldste ble brukt som forbedere for syke. De skulle be for syke og salve dem «med olje i Herrens navn» som et åndelig «middel» til overføring av helbredelse til den syke:

«Og Herren skal reise ham opp».

Jak 5:15

Med bakgrunn fra Det Gamle Testamentet, vil oljen kunne være bærer av Guds kraft hvis den er innviet og salvet av Gud til å overføre helbredelser og mirakler.

En salvet salveduk og en flaske med «hellig olje»

Vi har nå fått inn et parti med ren olje fra Israel til vår tjeneste. Vi vil nå innvie denne oljen i bønn og be om at Guds helbredende kraft skal strømme inn i salveoljen slik at den blir helliget Herren. Den vil da gå fra å være en vanlig naturolje til å bli «min hellige salvingsolje». Denne innvidde «kraftoljen» vil vi fra nå av ta på salvedukene. Disse salvedukene vil vi så sende til syke støttepartnere og andre som ønsker forbønn. Vi tror at flere vil bli helbredet gjennom denne metoden. Disiplene salvet mange syke og helbredet dem gjennom salveolje som trolig hadde vært i nærkontakt med Jesus. Altså fins det to typer salveolje og to typer salveduker: Uinnvidd og innvidd.

Jeg (og medarbeidere på kontoret) vil begynne hver arbeidsdag med å be over salveoljen og salvedukene. Ved å ta olje på salvedukene vil de også bli bærere av Guds kraft. Altså full innvielse! Den helbredelseskraften som Gud har gitt meg, vil bli overført til oljen og salvedukene – og derfra til deg.

En oljeflaske til støttepartnere

I tillegg vil vi sende en liten flaske med innvidd salveolje som du kan smøre på det vonde sted hver dag. Vi ønsker å gi en slik flaske som en takke­gave til våre støttepartnere som ber om det. Du får da samtidig mulighet til å støtte vårt «salveoljeprosjekt» – med olje fra Israel. Gaven går til vårt misjonsarbeide ute og hjemme, og er svært viktig for MJL.

Svein-Magne

Vis mer