Finnes det mennesker på andre planeter?

Finnes det levende skapninger på andre planeter? Gud har skapt billioner av galakser. Er vi alene i universet? Bibelen sier: Ja, som mennesker er vi helt alene!

Bibelen er Guds åpenbaring om det som er sant på alle livets områder. Vi trenger ingen vitenskapelig bekreftelse på det. Her er flere bibelske argumenter på at vi er de eneste mennesker i universet. Gud sier:

«Himmelen er Herrens himmel, men jorden har han gitt til menneskenes barn.»
Sal 115:16

Gud skapte menneskene på den 6. dag – på jorden – og ga dem i oppdrag å være herre over all skapningen:

«Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden.»
1 Mos 1:28

Gud skapte jorden som den eneste boplass for menneskene. Om jordens skapelse står det:

«… han som ikke skapte den til å være øde, men dannet den til bolig for folk: Jeg er Herren og ingen annen.»
Jes 45:18

Universet og stjernehimmelen har en annen hensikt enn jorden. Den skulle vise Guds storhet og makt:

«Herre, vår Herre! Hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen!»
Sal 8:1

«Himlene forteller Guds ære, hvelvingen forkynner hans henders verk.»
Sal 19:1

Det var menneskene på jorden som falt i synd i Edens hage. Jesus måtte komme og dø for disse menneskenes synd. Hvis Gud hadde skapt mennesker på andre galakser, ville de også ha falt i synd, for djevelen vil ødelegge all Guds skapning. Bibelen sier klart fra at det var mennesker på jorden, og ett syndefall Jesus døde for.

«Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte igjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle»
Rom 5:12

«Jesu Kristi legeme ble ofret en gang for alle.»
Hebr 10:10

Jesus kom til jorden for å dø for menneskene her – ikke for skapninger på andre planeter.

«For Kristus led én gang for synden …»
1 Pet 3:18

Jorden er skapt for at mennesker skal kunne bo der. Universet er ikke laget for oss. Hvis det hadde vært mennesker på andre planeter, ville Gud ha bedt oss, om mulig, om å bringe evangeliet også dit. Han har bare gitt oss verden som vår misjonsmark (Mat 28:18–20). Vi skulle gjøre «alle folkeslag» til Jesu disipler.

I Jesus er «alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede» (Kol 2:3). Hvis det var mennesker på andre planeter, ville han ha fortalt oss det og gitt oss planer og strategier for å kunne få det til.

Men at det fins andre åndevesener i universet, det er en annen sak. Demoner og falne engler i forskjellige skikkelser og med ufologiske farkoster fins det millioner av. Paulus skriver om djevelens krefter som «maktene og myndighetene, mot verdens herskere , … ondskapens åndehær i himmelrommet» (Ef 6:12). Her er djevelen «høvdingen over luftens makter» (Ef 2:2). Disse vil åpenbare seg mer og mer etter hvert som vi nærmer oss Jesu gjenkomst.

Hvorfor har ufologiske fenomener økt i antall de siste årene? Økningen begynte i 1947, året før Israel fikk landet sitt tilbake. Israel er endetidens varselsklokke. Djevelens plan er trolig å få folk til å tro at bortrykkelsen er noe tull. De kristne er blitt fjernet gjennom en ufologisk invasjon – ikke Jesu gjenkomst. Antikrist er mannen alle bør tro på og tilbe.

Det kommer snart til å bli som det var på Noahs tid, da noen av de falne englene materialiserte seg og hadde sex med jordens kvinner. Da ble «kjempene på jorden» født og gjorde hele Noahs generasjon urene (1 Mos 6). Gud måtte fjerne dem gjennom en vannflom. Hybride mennesker har ikke evig liv. Men dette er et annet emne.

Her kan vi slå fast: Som mennesker er vi alene i det store universet. Det er jorden Jesus vil komme tilbake til.

«For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.»
1 Tess 4:16–17

Etter den sju-årige trengselen på jorden, vil vi, sammen med Jesus og Guds engler, komme tilbake til jorden. På den dagen «skal hans føtter stå på Oljeberget» – ikke på Mars eller Jupiter (Sak 14:5)! Her, på jorden, vil Gud dømme mennesker fra jorden og starte et tusenårig fredsrike med Jerusalem som sentrum (Åp 19:11–16; 20:4; Mat 25:31–32; Jud 1:14).

Ved verdens ende, på dommens dag, er det mennesker fra jorden som vil stå for «en stor hvit trone» i himmelen og bli dømt:

«Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.»
Åp 20:11–15

Ifølge Jesus er det kun mennesker som nevnes i forbindelse med livets bok (Luk 10:20; Åp 3:5).

Her er det ikke snakk om skapninger fra andre planeter. Bibelen sier at vi som mennesker, er totalt alene i universet. Bruk de store teleskopene for å granske skapelsens storhet. Ikke lytt etter radiosignal fra intet.

Vis mer