Fem mennesketyper – hvor er du?

I dag skal vi kategorisere og vurdere fem mennesketyper. Dette gjør vi for at du skal begynne å evaluere deg selv: Er det jeg sier og gjør etter Guds vilje eller er det jeg sier og gjør med på å ødelegge for Guds rikes vekst og fremgang? Er jeg på lag med djevelen?

Den første kategorien kaller jeg for stridsmenn.

I Bibelen kalles en troende en «stridsmann». Til sin medarbeider Timoteus sier han: «Lid ondt med meg som en god Kristi Jesu stridsmann.» (2 Tim 2:3) Bibelen sier videre at vi skal «stride for den tro som én gang for alle er blitt overgitt til de hellige» (Jud 1:3). «Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.» (Ef 6:12) Slike stridsmenn er plogspisser i Guds rike. De er ikke fornøyd med status quo, men ønsker å fremme Guds plan i samfunnet og i verden. En plogspiss er den som møter mest motstand, for den må snu på torva. Det innebærer å arrestere og forandre på tankebygninger og tradisjoner som er med på å dempe fremgang for evangeliet.

Den andre kategorien kaller jeg forsyningstroppen.

Det er ikke alle som er blitt kalt til å stå i fronten. Uten forsyningstropper i en krig, vil de krigende troppene til slutt gå tom for mat og ammunisjon. Paulus roste menigheten i Filippi fordi at de to ganger hadde sendt ham økonomisk hjelp for å fremme Guds rike. Alle kan ikke være predikanter. I Guds rike trenger vi flere som kan støtte de som er i fronten. Penger er en svært viktig brikke i evangelisering av verden. I Misjonen Jesus Leger trenger vi hver måned støtte til å betale avdrag og drift av misjonssenteret vårt. Vi trenger støtte til å betale produsenter og oversettere av tv-programmene, samt trykking av og traktater og bøker på forskjellige språk. Vi må også betale dubbere som dubber programmene til andre språk slik at millioner kan forstå hva som blir sagt og ta imot frelse og helbredelse. Vi trenger midler til å sende programmene over tv-stasjoner rundt om i verden. Vi når rundt 120 land med evangeliet. Målet er å nå hele verden med vårt tv-program. Vi har rundt 20 grener på vårt «misjonstre».

Djevelen vet at uten penger, vil budskapet hemmes betraktelig. Han gir folk falske ideer om oss forkynnere og påvirker folk til å holde tilbake støtte og heller sette dem i bank eller bruke dem på luksus.

Den tredje kategorien er sympatisørene.

Disse er kristne og ikke-kristne som synes at det er fint det vi gjør. De ser på, men tar ikke del i verken arbeid eller støtte til forsyningen til fronten. De er fulle av godord, er velmenende, men det er også alt. Disse mangler frukt i sine liv. Kassa i himmelen står kanskje tom? Paulus skriver om at noen vil komme til å miste sin lønn i himmelen.

Den fjerde kategorien kaller jeg kritikerne.

Ingen krig kan vinnes ved at bare offiserene er i fronten. I militæret er det få offiserer, men mange er soldater. En av de store syndene i kristen-Norge er all negativ kritikk som kommer fra denne gruppen mot «offiserene», ledende forkynnere som satser alt, tid og krefter, navn og rykte på å få ut evangeliet. Kritikerne sitter trygt og godt på gjerdene og kritiserer de som virkelig gjør noe. Man kan stille spørsmål om disse folkene virkelig er frelst. Ordet djevel kommer fra det greske ordet diabolos som kan oversettes med «baktaler» eller «anklager». Disse folkene er infisert av djevelens ånd. Slike mennesker bærer kanskje kristennavnet, men er uten frukt. De bruker tiden sin til å fylle avisenes kommentarfelt og kommer med frekke og løgnaktige påstander på Facebook. Andre driver med sladder sammen med venner og kjente, som er inspirert av den onde. De lar seg rive med av hylekoret. Jesus sier at døde grener vil bli revet av og kastet i den evige ild.

Ingen krig kan vinnes med bare offiserer i fronten. Er du en negativ kritiker uten frukt i livet ditt, bør du i dag omvende deg, bli frelst og bli en Guds kriger – enten i fronten eller i forsyningslinjen. Du som kritiserer andre: Hvor mange har du ledet til Kristus det siste året? Hvor mange har du sett bli helbredet gjennom dine bønner? Er svaret ingen, har du ikke rett til å kritisere andre som står på for evangeliets skyld.

Vi er ikke mot positiv, vennlig kritikk uttalt til oss privat. Ingen av oss er perfekte i det vi gjør. Hvis vi skulle vente til vi blir perfekte med å forkynne evangeliet, vil vi vente forgjeves. Det viktigste er at vi lever i lyset og lar oss korrigere hvis det er nødvendig.

Den femte kategorien kan vi kalle angriperne.

Disse er direkte motstandere av evangeliet. Disse legger en bevisst plan for å ødelegge ens navn, rykte, økonomi og tjeneste. De bruker løgner, skitne triks og manipulering av fakta for å ødelegge en person eller en tjeneste som helhet. I Bibelen representerer fariseerne og de skriftlærde denne kategorien. De prøvde hele tiden å ødelegge Jesus sitt navn, rykte og tjeneste. Men de tapte til slutt. Korset og oppstandelsen ble historiens største seire. Det er også sant når det gjelder vår tjeneste. Flere tar kontakt med oss nå enn tidligere.

Til slutt et personlig spørsmål:
Hvilken av disse fem kategoriene tilhører du?

Vis mer