Din støtte i India har gått til disse prosjektene

Her vil vi i en sum beskrive MJLs engasjement i India. Vi vil at våre
støttepartnere skal vite hvordan det går med våre prosjekter der.

I 2012 begynte vi innsamling til ti barnehjem/avdelinger i en by i delstaten Orissa. Radikale hinduer drepte 16.000 kristne i årene 2007–2008 i dette området. Mange barn var uten foreldre og sto i fare for å bli drept, solgt som slaver eller gitt til illegal donorvirksomhet. Vi ville hjelpe dem ut av nøden. MJL betalte en million for de 10 barnehjemmene. De sto ferdige den 22. juni 2013. Under åpningen flyttet over 500 barn inn. Etter hvert kom det flere, og i en periode var det nærmere 800. Lederen for Sharing Hands Trust, pastor Kingsly Lasarus, holdt på å bli drept i et attentat mot ham i 2015. Han ga derfor over ledelsen av hjemmene til organisasjonen New Life Trust. Her har mange hundre bodd inntil lederen for hjemmene ble drept av en gruppe terrorister i 2015. Barna ble gitt over til andre barnehjem og fosterforeldre i området. Det er å håpe at stiftelsen kan få midler til å starte opp barnehjemmene snart.

Ny oppdatering

Den 7. november i år fikk vi høre om dette attentatet og at barnehjemmene hadde stått tomme de to-tre siste årene. Vi beklager derfor at vi ikke hadde kunnet formidle opplysninger til våre støttepartnere. MJLs oppgave i India har vært å bygge barnehjem i Orissa og i Chennai. Denne oppgaven fullførte vi 30. januar 2016 da 14 barnehjem/avdelinger sto ferdige i Chennai. Støtten fra MJL var også her på en million kroner.

Vi har hele tiden fått høre at de kunne ta 100 barn i hvert barnehjem. I ettertid har vi forstått at det var litt for mye. I den senere tid har Sharing Hands Trust begynt med adoptivfamilier for barna. Fosterhjemsideen er bedre enn å stue sammen mange barn på barnehjem. Da barnehjemmene i Chennai sto ferdige, bodde det rundt 300 barn der. Flere av disse har senere blitt plassert i trygge, kristne fosterhjem. For tiden bor det nå rundt hundre barn på senteret i Chennai. Barnehjemmene brukes nå også som et sted hvor fosterforeldre kan bli kjent med fosterbarnet noen uker før de tar det med hjem.

Vi vil presisere at det ikke er brukt økonomiske midler fra MJL sine støttepartnere på barnehjemmene i Orissa etter at de sto ferdige i 2013.

1200 barn

Vi har fått opplyst at Sharing Hands Trust støtter i alt nærmere 1200 barn. Blant annet har de til nå reddet 859 jenter fra å bli drept av foreldre som ikke ønsker at deres førstefødte skal være ei jente. Ifølge deres overtro betyr det ulykke for foreldrene. Resten av barna er barn på barnehjemmet, samt barn som er plassert i fosterhjem.
MJLs oppgave har ikke vært å gi penger til mat. Vår oppgave var å bygge. Og det har vi gjort, så langt vi har hatt midler til det. Vi hadde 1,2 millioner i underskudd i fjor.

 

BARNEHJEM 2: Barnehjemmene i Chennai ble innviet den 30. januar 2016. Under åpningen var det nærmere 300 barn der.
MØTE: Svein-Magne Pedersen traff rundt 300 barn i påsken 2015. De ventet da på å flytte inn.

 

Mat til barna

I Legedom nr. 9 i år (oktoberutgaven) skrev jeg: «2000 munner å mette». Jeg skrev følgende:
«Siden vi nå er ferdige med første fase av bygging av barnehjem, kan vi nå sende penger til Sharing Hands trust slik at de kan få råd til å kjøpe mat til barna.» Mot slutten av oktober sendte vi den første støtten til dette prosjektet. Dette var et helt nytt konsept siden vår oppgave var å bygge barnehjem og brønner. I artikkelen skrev jeg at det var «nærmere 2000 barn» vi kunne støtte. Da pastor Lazarus besøkte oss den 6. oktober i år, fikk vi høre at tallet på barna var på nærmere 1200. Derfor skrev vi i neste nummer av Legedom at det nå var 1100 barn som trenger hjelp. Vi har dermed rettet opp feilen.

MJL har gitt vann til 24.000 mennesker

Siden påsken 2015 har MJL bygget 12 brønner i 12 landsbyer rundt Chennai. Her bor det i alt 24.000 mennesker, som nå ikke trenger å leve i frykt for å dø. Vannmangelen i India er et stort problem. Hver dag dør 500 barn under fem år på grunn av forgiftning fra urent vann. Det blir 180.000 barn i løpet av ett år. Verst er det for de kasteløse. Kvinnene må ofte gå mange kilometer hver dag for å hente vann av dårlig kvalitet. Vannet er ofte forurenset fra avføring av dyr, mennesker og søppel. Takk til alle som har støttet prosjektet! Mange tusen gleder seg over MJLs støtte til vannprosjektet. På grunn av inntrufne omstendigheter avslutter vi nå brønnprosjektet og konsentrerer oss om andre viktige oppgaver.

BRØNNER: I påsken 2015 begynte MJL å bygge brønner utenfor Chennai. Til nå har vi bygget 12 brønner for de kasteløse, til stor glede for 24.000 innbyggere i 12 landsbyer.

De spedalske

I dag lever rundt 65 prosent av verdens spedalske i India. Siden påsken 2015 har MJL hver måned støttet en koloni på vel 200 utenfor Chennai. Jeg møtte dem personlig, ba for hver enkelt og ga dem tannkrem og såpe. Da vi var der, fikk vi feilaktig opplyst at vi var med på å gi mat og medisiner til dem. Det har i ettertid vist seg å være feil. Fra oss har de fått sanitærartikler, klær og sko. MJL har hver måned siden juni 2015 gitt støtte til dette formålet. Og det takker vi MJLs givere for!

SPEDALSKE: I påsken 2015 besøkte Svein-Magne Pedersen en koloni for spedalske utenfor Chennai. MJL har gitt støtte til klær og sanitærartikler.

 

Ny satsing

Siden 2001 har vi også støttet den store indiske stiftelsen Maranatha Visvasa Samajam. De driver med barnehjem, hjem for eldre, utsendelse av innfødte evangelister og bibelskoler. Vi føler at vi har fullført samarbeidet så langt vi har kunnet i forbindelse med Sharing Hands Trust og vil nå konsentrere oss om å gi støtte til Maranatha Visvasa Samajam (les mer her). Vær med oss videre i vårt engasjement blant de nødlidende i India.

 

Vis mer