Bok nr 15: En kraftpakke av de sjeldne!

Svein-Magne Pedersen kommer nå ut med en kraftpakke av de sjeldne. Det er hans bok nummer 15. Her er fokuset på vitnesbyrdet – dets egenart, kraft og styrke.

– Jeg har skrevet denne boken slik at folk skal få nytt håp og bli styrket i troen på veien mot sitt mirakel. Et vitnesbyrd kan føre til at folk blir helbredet og ikke minst frelst. Den samaritanske kvinnens vitnesbyrd, som Jesus møtte ved brønnen, førte til at mange tok imot Jesus, sier Svein-Magne Pedersen.

I oktober kommer han ut med sin 15. Bok, som fokuserer på vitnesbyrdet. Boken heter Dagens mirakel og er en andaktsbok på 400 sider som inneholder 365 vitnebyrd fra folk som har blitt helbredet. I tillegg er det undervisning om kraften i vitnesbyrdet.

– På vårt kontor i Vennesla ringer folk hver dag eller sender brev og epost der de forteller om sin helbredelse. Jeg noterer det ned, for ellers går det i glemmeboken. Bibelen sier nemlig: ”Glem ikke alle hans velgjerninger” (Sal 103:2). I hvert nummer av bladet vårt Legedom har vi en spalte med små vitnesbyrd. Det er noe av det første folk ser etter – korte, fyndige opplevelser av Guds kraft. Også i våre tv-programmer, som når over 120 land, har vi alltid med gjester eller reportasjer med folk som forteller sitt vitnesbyrd. Dette er ofte høydepunktet for mange i programmene.

Kraften i vitnesbyrdet

Svein-Magne Pedersen forteller at han tidlig i sin tjeneste lærte hvordan et godt vitnesbyrd skulle fremlegges. Gjennom årene har han tatt flere kurs som omhandler dette. – Vi er alle kalt til å være vitner (Apg 1:8). Vitnesbyrdet er vårt sterkeste våpen i personlig evangelisering, siden det er selvopplevd, og ingen kan ta det fra deg. Et godt vitnesbyrd bør inneholde tre punkter: Hvordan livet var før frelsen, hvordan man ble frelst og hvordan livet er nå, sier han.

– Bibelen sier mye om vitnesbyrd. Jesus var selv et vitne. Til Pilatus sa Jesus at han skulle ”vitne for sannheten” (Joh 18:37). Jesus kom for å vitne om sin Far, om hans kjærlighet og sanndruhet (Joh 3:31-33). I Åpenbaringsboken blir han kalt ”det troverdige vitnet” (ÅP 1:5). Også Den Hellige Ånds oppgave er å vitne om Jesus (Apg 5:32). Apostlene var også kalt til å vitne om det de hadde ”sett og hørt” (Apg 4:20). Deres vitnesbyrd om Jesu oppstandelse var en viktig oppgave i deres tjeneste (Luk 24:46-48). Til og med steiner kan være ”tause vitner” om en avtale mellom to parter, slik vi leser om Laban og Jakob i Det gamle testamentet (1. Mos 31:44-45).

Mye arbeid

I 1991 ga Svein-Magne Pedersen ut sin første bok: Når Gud gjør under. Også den omhandlet flere vitnesbyrd om folk som hadde opplevd helbredelse. Siden da har bunken med selvskrevne bøker stadig vokst. Bare de siste årene har bøker som Fri oss fra det onde, Snart kommer Jesus, Miraklet i mitt liv og De tause skrikene blitt utgitt.

I tillegg til bøker har Pedersen skrevet en rekke hefter, traktater og utgitt to brevkurs.

I tiden fremover kan Pedersen love at det vil komme flere bøker. Han har flere titler på lur og bruker mye av tiden på å skrive i den ellers hektiske hverdagen i kampen om å få ut evangeliet.

– Jeg jobber sikkert 80 timer i uka i snitt, og det blir mye skriving utover natta. Det er nok å gjøre, og av og til får jeg lyst til å si: Jesus, ikke kom snart! sier Pedersen og ler.

Vis mer