Å gi kan være en døråpner til helbredelse

Etter å ha vært predikant i nærmere 50 år, har jeg lagt merke til at å gi kan være døråpner til Guds mange velsignelser. En av dem er helbredelse.

En pastor sa det slik: «En menighet opplevde flere helbredelser enn på lenge et år da givergleden var stor.» Kan man betale seg frisk? Nei, det blir galt å si det, for det er imot sannheten i evangeliet: Jesus betalte for alle våre synder og alle våre sykdommer. Begge er betalt til fulle for og trenger ikke noe tillegg! «Av nåde er dere frelst,» sier Paulus (Ef 2:2:8). Helbredelse skjer ikke ved gjerninger, men «ved at dere hører troen forkynt» (Gal 3:5)

Gaver og helbredelse

Men – dette er bare en side ved læren om helbredelse. Kan man i det hele tatt snakke om penger og helbredelse? Jo, faktisk kan man det, for Bibelen snakker om loven om å gi og å motta, om å gi og å bli velsignet – læren om såing og høsting. Man mottar parallelt med det en gir:

«Men dette sier jeg: Den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse. … Og Gud er mektig til å gi dere nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning.» (2 Kor 9:6.8)

Disse ordene forteller om en annen nøkkel til å motta Guds mangfoldige velsignelser: Helbredelse ved å gi.

Man kan så med gode gjerninger eller så med gaver eller penger. Den sunamittiske kvinnen var ufruktbar (2 Kong 4:14). Hun tok seg av profeten Elias, ga ham kost og losji når han virket der i området. Som takk fra Elias ga ham henne et løfte om et barn «neste år» (2 Kong 4:16). Det skjedde. Hun fikk det Jesus kaller «en profets lønn» (Mat 10:41). Kvinnen ble helbredet for ufruktbarhet ved å gi ham kost og losji!

Om kvinnen Tabita, som bodde i byen Lydda, står det at «hun var rik på gode gjerninger, og hun gav mange almisser» (Apg 9:36). Tabita døde mens Peter oppholdt seg i Joppe, en by like ved. Troende i Lydda sendte bud på Peter. Han fikk høre om hennes gode gjerninger og almisser og gikk sammen med dem til Lydda. Peter ble rørt ved å høre om Tabitas velgjerninger og giverglede. Han gikk inn til den døde, bøyde sine knær og ba. Deretter vakte han Tabita opp fra de døde. Hvorfor gjorde Peter dette? Han kjente til loven om å så og å høste. Tabitas velgjerninger utløste Guds oppstandelseskraft – en enda større kraft enn kraft til helbredelse!

For noen år siden besøkte jeg en menighet på Vestlandet. Jeg merket en åpenhet i møtene og en sjenerøsitet som var spesiell. Solveig og jeg hadde vår journalist med oss. Vi regnet med å betale for ham, men menigheten insisterte på at de ville gjøre det. På møtet ble svært mange frelst og helbredet, langt over gjennomsnittet for det som er vanlig i Norge. Menighetens sjenerøsitet utløste Guds kraft til frelse og helbredelse!

Penger kan være såkorn

Vi kan altså gi både med gode gjerninger og gaver (ting eller penger).

«Og han som gir såmannen såkorn og brød å ete, han skal også gi dere såkorn og la det mangedoble seg, og gi vekst til fruktene av deres rettferdighet.» (2 Kor 9:10)

Penger kan være såkorn som man kan bruke til å så inn viktige sider av livet: Beskyttelse, vekst i arbeidet, åpne dører eller helbredelse.

En kvinne på Sørlandet fikk utmattelsessyndrom (ME). I seks år lå hun for det meste i senga og kunne ikke ha besøk av sin familie, for hun maktet ikke å servere dem mat. For noen år siden sådde hun en gave til Misjonen Jesus Leger. Denne gaven utløste Guds kraft og et stort mirakel skjedde:

Dagen etter at hun ga våknet hun frisk etter seks år med total utmattelse!

Vi mennesker er for mye knyttet til materielle ting. Mammon er blitt Vestens gud. Snakker man om å gi til Guds sak, blir mange opprørte og noen ganger sinte. Man rører ved mammon-guden deres! Gud trenger et åpent hjerte for å kunne gi sin legedom inn i våre liv. Mammon-guden som gjør folk gjerrige, holder hjertet lukket. Det hindrer Gud i å komme til med sin kraft. Til eksempel: Det er ikke lett å helle saft i en krukke som har lokket på. Straks vi detroniserer denne guden, bryter med gjerrighet og bruker penger som et såkorn for Guds velsignelser, kan Gud begynne å gi sin kraft og velsignelser inn i våre liv. Dette kan føre til helbredelse.

Søk helbredelse ved å gi

Gi og å motta er et prinsipp som Jesus lærte oss:

Jesus sa: «Gi, så skal det bli gitt dere.» (Luk 6:38)

Noen ganger kan Gud gi helbre­delse ut fra nådeprinsippet, andre ganger ut fra lønnsprinsippet.

Du som er syk – løs deg fra mammon i dag, gi til Guds sak, og motta hans velsignelse – som kan føre til helbredelse (uten at man kan love noe) . Når lommeboken åpner seg, gjør hjertet det også.

Hva med å så inn en gave i dag til MJLs verdensomspennende misjonsvirke? Nøkkelen er å gi – og fortsette med å gi! Hold hjertedøren åpen hele tiden. Guds hjerte er alltid åpent for deg!

Svein-Magne

Vis mer