Forbønn

Introduksjon til forbønn:

Jeg er ikke Gud og kan selvsagt ikke love noen helbredelse. Men jeg oppmuntrer syke til å stole på Gud og forvente at et under kan skje.
Gud helbreder etter to lover: naturlovene og de åndelige lovene. Medisiner og medisinsk behandling hører inn under naturlovene. Helbredelse gjennom bønn og tro hører inn under de åndelige lovene. Begge har samme mål: Helbredelse til hele legemet.
Gud benytter seg av begge metoder for å tilføre helse til syke mennesker. Derfor pleier jeg aldri å si til de syke at de skal kutte ut medisiner eller medisinsk behandling. Å kutte ut medisinsk hjelp er uforsvarlig! Føler du at du er blitt feilmedisinert eller at medisinene skader mer enn hjelper, bør du ta kontakt med din lege. Vil han ikke hjelpe, bør du vurdere å kontakte en annen lege.

Svein-Magne Pedersen


Misjonen Jesus Leger tilbyr forbønn på flere måter:

Personlig samtale på telefon:
Forbønnstelefon: 38 15 00 50 (OBS! nytt nr med vanlig takst)
Mandag-Fredag kl.09-16.

Internett – Fyll ut forbønnskjema:
– Det er helt gratis og ditt bønneemne vil bli bedt for sammen med alle andre emner som kommer inn.
Du kan også få krysse av for å få tilsendt en salveduk gratis i posten. Benytt forbønnskjema i bunnen av denne siden.

Timebestilling – Mirakeltorsdag – Vennesla:
Midlertidig satt på vent pga Covid-19

Det er mange syke rundt om i landet som ønsker forbønn med håndspåleggelse en til en.
De fleste torsdager mellom kl. 14.00-16.00 tar vi imot mennesker til forbønn ved vårt helbredelsessenter i Vennesla.
Mange ønsker forbønn, og det er lang ventetid. Du må bestille time på forhånd!
Sjekke ledig dato/Timebestilling: Tlf 38 15 00 50 (Spør etter Solveig). (Timen koster ikke)
Adresse: Moseidmoen Industriområde 1, Vennesla

Timebestilling – Bønnekontor i Trondheim, Bergen og Oslo:
MJL har bønnkontor i Trondheim og Bergen.
Der kan du få personlig forbønn av Svein-Magne Pedersen.
Forbønn foregår enkelte lørdager og søndager.
(fra kl. 10.00 begge dagene)
Husk timebestilling på forhånd!
Sjekke ledig dato/Timebestilling: Tlf 38 15 00 50 (Spør etter Solveig). (Timen koster ikke)
Alle er hjertelig velkommen!

Adresse Trondheim:
Fjordgt. 62-64 (2.etg.)
Inngang ved det blå Garnhuset.

Adresse Bergen:
Erleveien 18b, Landås
Menigheten DreamCenter sitt lokale.

Adresse Oslo:
Galleri Oslo, ved bussterminalen.
Today Studios, Schweigaardsgt. 14

Følg også med i bladet Legedom for hvilke datoer det er forbønn ved våre bønnekontor.

Helbredelsesmøter – Mirakellørdag – Vennesla:
Midlertidig satt på vent pga Covid-19
Utvalgte lørdager ved helbredelsessenteret i Vennesla
Kølapp og inngang fra kl. 12.00.
Åpen kafé kl.16.00
Her kan du komme uten å ha timebestilling.
Svein-Magne Pedersen taler og ber for syke.
Oversikt over datoer: Se «Møter».

Helbredelsesmøter – Andre steder i Norge:
Oversikt over datoer: Se «Møter».

Folk fra inn- og utland kontakter Misjonen Jesus Leger og Svein-Magne Pedersen for å få forbønn for sine plager. Flere har gitt tilbakemeldinger om at de har opplevd å bli bedre eller friske.
Les deres sterke vitnesbyrd her (artikler fra bladet Legedom)


Forbønnskjema