Misjonen Jesus Leger – Misjonsaktiviteter

Misjon til store deler av verden: Fra stiftelsens helbredelsessenter ber Svein-Magne for nærmere 70.000 enkeltmennesker hvert år (telefoner, møter, brev, e-poster og personlig fremmøte). Han holder helbredelsesmøter og seminarer om helbredelse i inn- og utland, i kirker, samfunnshus, på hoteller og på Alternativmesser. Han holder kampanjer i inn- og utland hvor hovedfokuset er på frelse og helbredelse. I 2005 Startet Pedersen med TV. De første to årene ble programmet «Miraklet er ditt» sendt over 52 land i Europa igjennom Gospel Channel. Her er en nærmere oversikt og virket:

 

Oversikt

 


 

1. TV-sendinger til Skandinavia. MJL sender TV-programmet «Miraklet er ditt» ukentlig på norsk til seere i Skandinavia via TV Visjon Norge. Det begynte i 2011.

2. TV-sendinger til 150 land. MJL sender TV-programmet «The Miracle is Yours» ukentlig på flere språk til ca. 150 land: Asia, Midt-Østen, Nord- og Øst-Afrika, Canada og hele Europa. Planen er å nå hele verden med TV-programmet.

3. Møtekampanjer. MJL arrangerer møtekampanjer i inn- og utland. Her får mange høre evangeliet. Mange blir frelst og helbredet.

4. MJL støtter misjon blant Canadas indianere i Bristish Columbia, samt skandinaver i denne provinsen.

5. MJL gir støtte til arbeid blant rusmisbrukere. MJL støtter et arbeid blant rusmisbrukere i British Columbia, Canada.

6. MJL støtter misjon i Moldova. Siden 2012 har MJL drevet misjon i et av Europas fattigste land, Moldova. MJL støtter i perioder et ektepar fra Moldova som virker i fengsler og på barnehjem.

7. MJL har bygget barnehjem i India. Den 22. juni i 2013 sto barnehjemmet med ti enheter ferdig i delstaten Orissa. Der er det plass til flere hundre foreldreløse barn (les oppdatert informasjon her). Den 30. januar i 2016 åpnet vi barnehjemmet med 14 enheter i storbyen Chennai. Der er det også plass til flere hundre barn.

8. Støtte til misjon i India. MJL støtter også en annen stiftelse i India: Maranatha Visvasa Samajam med hovedsete utenfor Hyderabad. Støtten går til et barnehjem og andre misjonsaktiviteter.

9. MJL har bygget 12 brønner for de kasteløse i India. Hver dag dør 500 barn under fem år på grunn av forgiftning av urent vann. De kasteløse er hardest rammet, som har ingen rettigheter i samfunnet. MJL har bygget 12 brønner og gitt vann til nærmere 24.000 mennesker utenfor Chennai.

10. MJL har støttet misjonsprosjekt i Tanzania gjennom stiftelsen New Life Foundation i byen Moshi.

11. Forbønn på telefonen. MJL tilbyr forbønn på telefonen hver dag fra mandag til fredag (kl. 09 til 16). Telefon: 38 155 00 50 (nytt nr, vanlig takst)

12. Forlagsvirksomhet: Gjennom Forlaget Legedom utgir MJL egne bøker, hefter, traktater, samt CD- og DVD-utgivelser.

13. MJL utgir bladet Legedom som nå har et opplag på ca. 45.000 og en leserkrets på nærmere 200.000 (4 % av Norges befolkning).

14. MJL har en bladmisjon. Bladet Legedom blir massedistribuert til kommuner rundt om i hele Norge.

15. Brevkurs. «Nasaretskolen» – brevkurs med fokus på helbredelse.

16. Brevkurs. «Veien Videre» – to kurs (del 1 og del 2) for nyfrelste og andre interesserte som vil bli kjent med kristendommens ABC.

17. Brevmisjon. MJL sender hvert år ut nærmere 177.000 brev til syke og venner av MJL som trenger oppmuntring og hjelp.

18. Forbønn på senteret. Hver torsdag arrangerer MJL forbønn for syke på senteret i Vennesla hvor folk fra hele Norge og andre land kan komme for å få forbønn. Dette kaller vi Mirakeltorsdag. Her må man bestille time på forhånd.

19. Mirakellørdag: I løpet av året arrangerer MJL helbredelsesmøter på senteret i Vennesla. Hit kan hvem som helst komme uten å ha time på forhånd for å få forbønn av Svein-Magne. Møtene på Mirakellørdag begynner alltid kl. 13.00, men dørene åpnes kl. 12.00. Alle som vil ha forbønn, mottar kølapp. Se vår møteoversikt om neste mirakellørdag.

Til slutt: Dette er en oversikt over MJLs historie og virkegrener. Ta gjerne kontakt hvis du vil vite mere om MJL, eller om du vil være med på å støtte stiftelsen i det rike virket som blir drevet ut fra basen i Vennesla.

Hvert år blir flere tusen frelst og helbredet i MJLs arbeid i store deler av verden. De som støtter MJL, sår i veldig god jord. Fruktene kan du lese om i bladet Legedom.

Back to top button