Misjonen Jesus Leger – Historikk

Svein-Magne Pedersen er grunnleggeren av Misjonen Jesus Leger.

En kort historikk om grunnleggeren av Misjonen Jesus Leger og om stiftelsen Misjonen Jesus Leger (MJL).

Helbredelsespredikanten Svein-Magne Pedersen (f. 1948) kommer fra stedet Håkvik ved Narvik. Han har luthersk bakgrunn og vokste opp blant læstadianerne i Nord-Norge. Hans foreldre tilhørte denne retningen innen Den norske kirke. I dag tilhører Svein-Magne Pinsemenigheten Filadelfia i Vennesla ved Kristiansand.

En dag i 1964 leste han boken Helbrede de syke av den kjente evangelisten T.L. Osborn fra Amerika. Boken vekket troen på og interessen i ham på emnet guddommelig helbredelse.

En dag under teologistudiet på Ansgarskolen i Oslo lyttet han til en luthersk karismatisk predikant fra Amerika (Herbert Mjorud) som underviste teologistudentene om helbredelse ved bønn. Etter denne undervisningen ba Svein-Magne Gud om å få gaven til å helbrede. Dette skjedde den 29. mai i 1971. Gud døpte ham i Den Hellige Ånd og ga ham kraft til å helbrede syke. Siden da har han praktisert bønn for syke. Den første helbredelsen han opplevde var da hans svigerinne Grethe en julidag i 1971 ble helbredet for plattfot mens Svein-Magne ba for henne. Hun var 19 år da underet skjedde. Hele livet har hun vært sykepleier og senere lærer for sykepleiere. Hun går fortsatt på fine føtter uten tegn til plattfot.

Etter fire år som teologistudent ved Angsgarskolen flyttet han i 1973 til Mo i Rana. Hans kone Solveig var da ferdig utdannet spesiallærer. Siden da virket han han i hovedsak som evangelist i Norge. I denne tiden bodde familien Pedersen på forskjellige steder i Norge.

Fra 1982 til 1988 bodde familien Pedersen i Canada. Den 29. juli 1982 emigrerte Svein-Magne med sin kone Solveig og tre barn til Canada. Menigheten Grace Apostolic Church i byen The Pas i provinsen Manitoba kalte ham over som «Assistant Pastor». Sommeren 1983 fikk Svein-Magne kall til å bli pastor i menigheten Full Gospel Christian Center i byen Flin Flon, 14 mil lenger nord. Mens han bodde i Flin Flon, startet han sitt eget TV-program «The New Dimension» på lokalnettet. Mens Pedersen var pastor og misjonær i Canada, hadde han et utstrakt virke blant indianere i distriktene på og rundt stedene hvor han bodde. Han drev også fengselsmisjon.

Den 29. august 1988 flyttet familien Pedersen tilbake til Norge. I 1989 ble de alle canadiske statsborgere. De har både norsk og canadisk statsborgerskap. Ett år etter at familien Pedersen kom til Norge startet Svein-Magne sin egen stiftelse. Den 6. april 1990 ble stiftelsen Misjonen Jesus Leger godkjent av fylkesmannen i Agder. Samme året startet han bladet Legedom. Året etter (1991) startet han sitt eget bokforlag – Forlaget Legedom. Til nå har Pedersen utgitt 18 bøker, 14 av dem omhandler emnet helbredelse ved bønn. I 1992 begynte han med Teletorg-tjeneste for å kunne lønne sine ansatte. I dag har stiftelsen nærmere 20 på lønningslisten. Pedersen ble fort landskjent fordi media viste stor interesse for hans virksomhet. Det var konseptet helbredelse ved som fanget manges interesse.

Opprettelse av canadisk stiftelse. Siden Svein-Magne med familie hadde bodd seks år i Canada og var canadiske statsborgere, ønsket de å etablere et fast virke i Canada. De tok kontakt med en canadisk advokat i provinsen British Columbia. Han sendte inn en søknad til canadiske myndigheter. Den 21. juli 1994 ble Jesus Heals Ministries Society godkjent av canadiske myndigheter som canadisk stiftelse med en klar målsetning: drive misjon i British Columbia.

Doktorgrader. En julidag i 2004 mottok Svein-Magne en Ph.D. teologisk doktorgrad fra Life Christian University, Tampa, Florida. Den 25. februar 2012 mottok en æresdoktorgrad (Doctor of Divinity) for et langt og omfattende arbeid i Guds rike. Bak doktorgraden sto 23 teologiske høyskoler i India.

Den 12. oktober 1995 var han gjest hos TV-kjendisen Per Ståle Lønnings debattprogram «Lønning Direkte». Fem som var blitt mirakuløst helbredet gjennom Pedersens forbønn, sto frem og vitnet om underet som hadde skjedd. Leger og teologer deltok i en svært engasjerende debatt. Her fikk Svein-Magne ett minutt til disposisjon til å be for syke seere. Mange kunne senere gi til kjenne at de var blitt helbredet. Under programmet kunne seerne ringe et spesielt nummer hvis de trodde på helbredelse. Hele 81,6 prosent ringte inn og ga til kjenne at dette trodde de på. 604.000 så programmet, som var seerrekord for TV 2 denne uken. Dermed ble Svein-Magne og stiftelsen Misjonen Jesus Leger landskjent. Et halvt år senere (7. mars 1996) var han igjen gjest på «Lønning Direkte». Og seerantallet økte til 613.000. 84,3 prosent ringte da inn og tilkjennega at dette trodde de på. Siden da har han vært gjest i en rekke TV-program som har med bønn for syke å gjøre (bl.a. «Refleks:Helse,» «Dokument 2,» «Tabloid» (2x), «Holmgang» (3x), «Faktor» m.fl.). Aviser og blad skrev mange spaltemeter om hans virke.

Misjon til store deler av verden. Fra stiftelsens helbredelsessenter ber Svein-Magne for nærmere 100.000 enkeltmennesker hvert år (telefoner, møter, brev, e-poster og personlig fremmøte). Han holder helbredelsesmøter og seminarer om helbredelse i inn- og utland, i kirker, samfunnshus, på hoteller og på Alternativmesser. Han holder kampanjer i inn- og utland hvor hovedfokuset er på frelse og helbredelse. I 2005 Startet Pedersen med TV. De første to årene ble programmet «Miraklet er ditt» sendt over 52 land i Europa igjennom Gospel Channel. Her er en nærmere oversikt og virket:

Se alle våre misjonsaktiviteter og prosjekter her.

Hvert år blir flere tusen frelst og helbredet i MJLs arbeid i store deler av verden. De som støtter MJL, sår i veldig god jord. Fruktene kan du lese om i bladet Legedom.

Back to top button